Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Diễn văn khai mạc Đại hội

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 11 LẦN THỨ IX (Nhiệm kỳ 2005 – 2010)

(Do đ/c Dương Công Khanh-Bí thư Quận uỷ đọc tại Đại hội ngày )

----------------

Kính thưa đ/c Dương Quan Hà – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ

Kính thưa các đ/c lãnh đạo Thành phố

Kính thưa các bà mẹ Việt anh hùng

Kính thưa các đ/c khách mời

Kính thưa Đại hội.

            Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 6/12/2004 của Bộ Chính trị  và kế hoạch số 41-KH/TU ngày 31/12/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, hôm nay ngày 12/10/2005 Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ IX(2005-2010 )được chính thức khai mạc với 199 đại biểu chính thức về dự đại diện cho 2715 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận .

            Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ lần thứ IX ( 2005 – 2010 ) diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội IX của Đảng;  trước bước ngoặt lớn của đất nước toàn thể đảng viên và  nhân dân trong Quận đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX mong đợi sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta để đưa nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới .

            Trong buổi khai mac Đại hội hôm nay, đại hội trân trọng đón chào và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, các đồng chí cách mạng lão thành, các vị đại biểu khách  mời, các Bà mẹ Việt Nam anh  hùng, các đại biểu chính thức đã đến dự Đại hội.  Thay mặt Đoàn chủ tịch  xin gởi đến các đ/c lãnh đạo, các đ/c đại biểu lời chúc tốt đẹp và hạnh phúc .

            Kính thưa các đồng chí .

            Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo của Quận ủy qua các thời kỳ, đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đóng 4.467 lượt ý kiến cho dự thảo các văn kiện của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, đặc biệt Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ sở Đảng đã  tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đại hội chúng ta  nhiệt liệt hoan nghênh các cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong Quận đã nhiệt tình có  ý thức trách nhiệm cao trong việc xây dựng Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và đã coi việc xây dựng Đảng bộ Quận ngày càng vững mạnh là công việc của chính mình, đó cũng là  góp phần cho sự thành công của đại hội.

            Qua năm năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII Quận có nhiều biến đổi quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng  có sự phát triển làm thay đổi bộ mặt đô thị của Quận, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh, tuy nhiên trên các lĩnh vực chúng ta cũng có những khuyết điểm, hạn chế cần phải khắc phục, chính vì vậy Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX  có nhiệm vụ  tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII ( 2000 – 2005), phân tích đánh giá đúng đắn tình hình các mặt, tìm ra nguyên nhân của những kết quả đạt được, nguyên nhân của những khuyết điểm tồn tại, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo điều hành thực hiện  nghị quyết và đó cũng là kinh nghiệm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH trong nhiệm kỳ tới; thảo luận và quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp  cho nhiệm  kỳ IX (2005– 2010 ) của Đảng bộ Quận; Đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện Đại hội của Đảng lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII; bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ IX và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII .

            Đại hội đặt ra những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nặng nề, không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, quyết định những chỉ tiêu nhiệm vụ mà còn chỉ ra những giải pháp, biện pháp  thực hiện mang tính khả thi để làm cơ sở cho sự phát triển trong những năm sắp tới, chính những yêu cầu mới đặt ra mà Đại hội của chúng ta phải giải quyết, nhằm đạt được nhiệm vụ của đại hội đã đề ra. Đoàn chủ tịch đại hội đề nghị các đồng chí đại biểu thực hiện tốt các nội dung sau đây :

1. Phát huy dân chủ, chấp hành các nguyên tắc của Đảng;  thực hiện tốt chương trình, qui chế làm việc của Đại hội, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội  

2. Tập trung nghiên cứu, thảo luận  sâu sắc thêm dự thảo văn kiện của Quận tập trung những vấn đề có nội dung  mang tính đột phá, những giải pháp tổ chức thực hiện để chúng ta đạt được sự nhất trí cao hơn nữa về những nội dung chỉ tiêu  chủ yếu trong  nghị quyết .

3. Sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ IX tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, có kinh nghiệm thực tiễn để đưa nghị quyết vào cuộc sống; vì vậy cần có thái độ khách quan, công tâm đặt lợi ích của Đảng, nhân dân lên trên hết nhằm lựa chọn ra BCH  đủ sức gánh vác những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội giao cho .

4. Đoàn kết, cởi mở, tin tưởng đồng lòng để đạt được sự thống nhất cao trong Đại hội. Đại hội làm việc gần 3 ngày, các đại biểu cần sắp xếp thời gian công việc tham dự Đại hội đầy đủ .

Kính thưa các đồng chí .

Thực hiện được những  nội dung trên, chúng ta tin tưởng  rằng đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX sẽ làm tròn trách nhiệm quan trọng của mình, đáp ứng được mong mỏi của toàn Đảng bộ và nhân dân trong Quận. Đại hội của Đảng bộ Quận thật sự là Đại hội của trí tuệ, đổi mới, dân chủ - kỹ cương, đoàn kết. Với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội  Đảng bộ Quận lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 – 2010 .

Kính chúc sức khỏe quí vị đại biểu

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp .

Thông báo