Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Khóa X (Nhiệm kỳ 2010-2015)(Đại hội bầu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BAN THƯỜNG VỤ
(Theo Quyết định số 1731-QĐ/TU ngày 30/7/2010 của Ban thường vụ Thành ủy)

1

Dương Công Khanh

Bí thư Quận ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

2

Nguyễn Thị Bích Lan

Phó Bí thư thường trực Quận ủy

3

Ngô Văn Luận

Phó Bí thư Quận ủy-Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

4

Đào Thanh Uyên

UVTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

5

Nguyễn Thanh Trí

UVTV-Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

6

Phạm Thị Xuyến

UVTV-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

7

Đặng Thanh Bình

UVTV-Chánh Văn phòng Quận ủy

8

Trần Thị Bích Liên

UVTV- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

9

Nguyễn Văn Nhà

UVTV- Trưởng Công an quận

10

Ngô Văn Lếch

UVTV- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

11

Phan Minh Châu

UVTV- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận

12

Trần Phi Long

UVTV-Trưởng Phòng Kinh tế

ỦY BAN KIỂM TRA
(Theo Quyết định số 1730-QĐNS/TU ngày 29/7/2010 của Ban thường vụ Thành ủy)

1

Phạm Thị Xuyến

UVTV-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

2

Mai Thanh Giang

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

3

Tưởng Ngọc Chiến

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

4

Nguyễn Thanh Trí

UVTV-Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Ủy viên UBKT

5

La Phi Hùng

QUV-Chánh thanh tra quận, Ủy viên UBKT

BAN CHẤP HÀNH
(Theo Quyết định số 1731-QĐ/TU ngày 30/7/2010 của Ban thường vụ Thành ủy)

1

Dương Công Khanh

Bí thư Quận ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

2

Nguyễn Thị Bích Lan

Phó Bí thư thường trực Quận ủy

3

Ngô Văn Luận

Phó Bí thư Quận ủy-Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

4

Đào Thanh Uyên

UVTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

5

Nguyễn Thanh Trí

UVTV-Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

6

Phạm Thị Xuyến

UVTV-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

7

Đặng Thanh Bình

UVTV-Chánh Văn phòng Quận ủy

8

Trần Thị Bích Liên

UVTV-Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

9

Nguyễn Văn Nhà

UVTV-Trưởng Công an quận

10

Ngô Văn Lếch

UVTV-Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

11

Phan Minh Châu

UVTV-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận

12

Trần Phi Long

UVTV-Trưởng Phòng Kinh tế

13

Võ Quốc Bảo

Bí thư Quận đoàn

14

Đỗ Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy Phường 2

15

Nguyễn Trần Bình

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

16

Trương Quốc Cương

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

17

Quách Thị Liên Hai

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ quận

18

Nguyễn Gia Hiển

Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường

19

Lê Thị Xuân Hoa

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận

20

Đặng Đức Hoàng

Phó trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo

21

La Phi Hùng

Chánh Thanh tra quận

22

Nguyễn Duy Hùng

Giám đốc Bệnh viện quận

23

Ngô Thịnh Hưng

Bí thư Đảng ủy Phường 4

24

Lã Thị Xuân Lan

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

25

Đào Thanh Long

Bí thư Đảng ủy Phường 15

26

Nguyễn Ngọc Minh

Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

27

Nguyễn Tăng Minh

Trưởng Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội

28

Dương Văn Nhân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận

29

Vương Tái Phước

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

30

Võ Xuân Quang

Trưởng Phòng Quản lý đô thị

31

Nguyễn Anh Tài

Phó trưởng Công an quận

32

Nguyễn Hữu Tài

Chính trị viên-Phó bí thư Đảng ủy Quân sự quận

33

Lê Quang Tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3

34

Phan Thanh Tân

Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch

35

Nguyễn Hoàng Thái

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

36

Võ Đức Thanh

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

37

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bí thư Đảng ủy Phường 8

38

Bùi Thị Bích Thủy

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1

39

Võ Thanh Bửu Tịnh

Phó Chánh án Toà án nhân dân quận

40

Huỳnh Kim Tuấn

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 9

41

Nguyễn Thanh Tuấn

Bí thư Đảng ủy Phường 5

42

Lê Vũ Thanh Tùng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 12

43

Nguyễn Hải Vân

Trưởng Phòng Nội vụ

Thông báo