Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Nhiệm kỳ VII (1996 – 2000)

BAN THƯỜNG VỤ:

1/ Bùi Thiện Tích

2/ Nguyễn Thị Thu Hà

3/ Võ Thị Mỹ

4/ Quách Tố Dung

5/ Nguyễn Thị Kim Giác

6/ Tô Thị Kim Hoa

7/ Trần Văn Lộc

8/ Dương Bá Lượng

9/ Phạm Thành Quang

10/ Nguyễn Văm Quang

11/ Nguyễn Hùng Tánh

Bí thư quận uỷ

Phó Bí thư thường trực

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Chủ tịch LĐLĐ quận

Trưởng Ban Tổ chức quận uỷ

Trưởng Công an quận

CHT BCH Quân sự quận

Chủ nhiệm UBKT quận uỷ

Trưởng Ban Tuyên giáo quận uỷ

Trưởng BDV - Chủ tịch UB MTTQ quận

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

12/ Huỳnh Thị Mai

13/ Đào Thanh Uyên

14/ Phan Văn Hoà

15/ Nguyễn Trung Bộ

16/ Triệu Hoà Hợp

17/ Lê Trọng Hiếu

18/ Nguyễn Văn Mạnh

19/ Quách Đình Thi

20/ Nguyễn Thế Vinh

21/ Nguyễn Vũ Thân

22/ Hồ Duy Hùng

23/ Lê Phạm Thanh

24/ Dương Công Khanh

25/ Thiều Văn Công

26/ Nguyễn Thái Sơn

27/ Phạm Thị Xuyến

28/ Vũ Thị Sơn

29/ Hà Văn Bầu

30/ Huỳnh Đăng Linh

31/ Vũ Kim Anh

32/ Trần Văn Cường

33/ Nguyễn Văn Hiệp

34/ Nguyễn Hữu Hiền

35/ Trần Quốc Thái

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

Phó Ban Tuyên giáo

Viện trưởng quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Chánh VP quận uỷ

Bí thư phường 6

Chánh án Toà án quận

Phó Chánh thanh tra quận

Trưởng phòng CN quận

Chánh VP UBND quận

Bí thư Đảng uỷ Cty du lịch

Bí thư phường 13

Bí thư phường 11

GĐ XN TT Tiền Phong

Trưởng phòng Thuế quận

Chủ tịch UBND phường 5

Trưởng phòng giáo dục

Trưởng phòng TCCQ quận

Bí thư quận đoàn

Trưởng phòng VHTT quận

Phó Ban Tổ chức Quận uỷ

Bí thư phường 16

Phó Chủ tịch TT HĐND quận

GĐ XN Nhựa Phú Thọ

Trong Hội nghị bất thường bầu bổ sung BCH, BTV:

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Văn Quang

Bí thư quận uỷ

Phó Bí thư thường trực

Các uỷ viên Thường vụ:

Nguyễn Trung Bộ

Đào Thanh Uyên

Phó Chủ tịch UBND quận

Trưởng Ban Tuyên giáo quận uỷ

Các uỷ viên Ban Chấp hành:

Nguyễn Văn Mai

Huỳnh Chí Công

Thái Thị Thu Em

Phó VP Quận uỷ

Phó Chủ tịch UBND quận

Chủ tịch LĐLĐ quận

Thông báo