Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Nhiệm kỳ VI (1991 – 1996)

BAN THƯỜNG VỤ:

1/ Trần Văn Nhịn

2/ Nguyễn Công Văn

3/ Thái Ngô Cư

4/ Cao Minh Châu

5/ Quách Tố Dung

6/ Phan Thị Thanh Liên

7/ Trần Văn Lộc

8/ Phạm Thành Quang

9/ Nguyễn Hùng Tánh

10/ Bùi Thiện Tích

11/ Lê Trung

Bí thư quận uỷ

Phó Bí thư thường trực

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận

Trưởng Ban Tuyên huấn quận uỷ

Phó Chủ tịch UBND quận

Trưởng Ban Tổ chức quận uỷ

Trưởng Công an quận

Chủ nhiệm UBKT quận uỷ

Trưởng BDV - Chủ tịch UB MTTQ quận

Phó Chủ tịch UBND quận

CHT BCH Quân sự quận

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

12/ Nguyễn Trung Bộ

13/ Nguyễn Văn Ca

14/ Hồ Dũng Cảm

15/ Phạm Thị Cẩn

16/ Thiều Văn Công

17/ Nguyễn Thị Kim Giác

18/ Nguyễn Thị Thu Hà

19/ Dương Thế Hiền

20/ Nguyễn Hữu Hiền

21/ Hà Thị Hiệp

22/ Phan Văn Hoà

23/ Triệu Hoà Hợp

24/ Hồ Duy Hùng

25/ Nguyễn Văn Mạnh

26/ Ngô Thị Mận

27/ Võ Thị Mỹ

28/ Nguyễn Văn Quang

29/ Trần Công San

30/ Lê Nhật Tân

31/ Ngô Thị Cẩm Tiên

32/ Đào Thanh Uyên

33/ Nguyễn Thế Vinh

UV Thư ký UBND quận

Trưởng Ban Thanh tra

Phó Chủ tịch UBND quận

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ quận

Giám đốc xí nghiệp TT Tiền Phong

Chủ tịch LĐLĐ quận

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Trưởng phòng TK-KH quận

Phó chủ tịch UBND quận

Trưởng phòng Giáo dục quận

Viện trưởng VKS quận

Chánh VP quận uỷ

Phó Giám đốc Cty du lịch

Chánh án toà án nhân dân quận

Trưởng phòng tài chính

Trưởng phòng Thuế quận

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Phó Chủ tịch UBND quận

Bí thư quận đoàn

Phó Ban Kiểm tra quận uỷ

Phó Ban Tuyên giáo quận uỷ

Trưởng phòng Công nghiệp

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH BẦU BỔ SUNG TRONG HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ:

1/ Huỳnh Thị Mai

2/ Tô Thị Kim Hoa

3/ Nguyễn Văn Hiệp

4/ Dương Công Khanh

5/ Huỳnh Đăng Linh

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ quận

Bí thư phường 7

Bí thư phường 16

Bí thư phường 11

Bí thư Quận đoàn

Thông báo