Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Nhiệm kỳ IV (1986 – 1989)

1/ Đoàn Văn Khuy

2/ Trần Văn Nhịn

3/ Nguyễn Thị Tràm

4/ Đặng Thiện

5/ Phan Thị Thanh Liên

6/ Cao Minh Châu

7/ Lê Thị Hạnh

8/ Nguyễn Hữu Hiền

9/ Nguyễn Thành Út

10/ Nguyễn Công Văn

11/ Nguyễn Thị Nhiệp

Bí thư Quận uỷ

Phó Bí thư

Thường trực Quận uỷ

Chủ tịch UBND quận

Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ

Trưởng Ban Tuyên huấn Quận uỷ

Phó Chủ tịch UBND quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Trưởng Công an quận

Chỉ huy trưởng BCHQS quận

Chủ tịch UB MTTQ quận

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

12/ Hồ Duy Hùng

13/ Nguyễn Kiến Quốc

14/ Phạm Thành Quang

15/ Nguyễn Thị Bé Sáu

16/ Trần Công San

17/ Ngô Thị Mận

18/ Bùi Thiện Tích

19/ Quách Tố Dung

20/ Nguyễn Thị Thu Hà

21/ Ngô Tấn Quân

22/ Nguyễn Thị Dung

23/ Nguyễn Văn Xích

24/ Nguyễn Tuấn Kiệt

25/ Phan Thế Hoàng

26/ Nguyễn Thị Phi Vân

27/ Nguyễn Văn Ca

28/ Nguyễn Tiến Nguyên

29/ Nguyễn Văn Chiến

30/ Nguyễn Văn Quang

31/ Hà Thị Hiệp

32/ Hồ Dũng Cảm

33/ Nguyễn Thanh Tuấn

34/ Nguyễn Thanh Chiến

35/ Nguyễn Văn Mạnh

36/ Thiều Văn Công

37/ Đoàn Văn Đô

38/Trần Thị Ánh

39/ Phan Văn Đài

40/ Hồ Văn Ngoan

41/ Nguyễn Thế Vinh

42/ Thái Ngô Cư

43/ Võ Thị Mỹ

Chánh Văn phòng quận uỷ

CN Cty TN-BH-TH

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

CN HTX mua bán

UV thư ký UBND quận

Trưởng phòng Tài chánh

Bí thư phường 12

Bí thư phường 04

Bí thư phường 11

Bí thư Quận đoàn

Bí thư phường 10

Cửa hàng Trưởng C/h lương thực

Phó Bí thư Quận đoàn

GĐ Công ty xuất nhập khẩu quận

Bí thư phường 8

Bí thư phường 6

Phó Giám đốc XN Tiên Tiến

Bí thư phường 19

Bí thư chi bộ XN Cơ khí Hùng Vương

Trưởng phòng giáo dục quận

Trưởng phòng CN LHX quận

Bí thư phường 5

Phó phóng Y tế quận

Chánh án Toà án quận

Bí thư chi bộ XN TTTP

Viện trưởng VKSND quận

Hội Trưởng Hội LH phụ nữ quận

Trưởng chi nhánh Ngân hàng

Trưởng phòng VHTT quận

Trưởng phòng Công nghiệp quận

Trưởng phòng Kế hoạch

Bí thư phường 20

Thông báo