Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Nhiệm kỳ III (1983 – 1986)

BAN THƯỜNG VỤ:

1/ Đoàn Văn Khuy

2/ Trần Văn Nhì

3/ Huỳnh Công Bền

4/ Trần Văn Nhịn

5/ Nguyễn Bá Lộc

6/ Phan Thị thanh Liên

7/ Lê Minh Cảnh

8/ Lê Thị Hạnh

9/ Nguyễn Thị Nhiệp

10/ Nguyễn Văn Ngân

11/ Thái Ngô Cư

Bí thư quận ủy

Phó Bí thư thường trực

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận

Trưởng Ban kiểm tra quận uỷ

Trưởng Ban Tuyên huấn quận uỷ

Trưởng Ban Tổ chức quận uỷ

Trưởng Công an quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Chủ tịch UB MTTQ quận

Quận đội trưởng

Phó Chủ tịch UBND quận

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

12/ Nguyễn Thị Phi Vân

13/ Trương Thanh Danh

14/ Nguyễn Văn Sẹt

15/ Đoàn Văn Đô

16/ Nguyễn Kiến Quốc

17/ Bùi Thiện Tích

18/ Nguyễn Hữu Hiền

19/ Nguyễn Thế Vinh

20/ Phan Thế Hoàng

21/ Nguyễn Thị Minh Nguyệt

22/ Trần Văn Ất

23/ Phạm Thành Quang

24/ Bùi Tiến An

25/ Hà Thị Hiệp

26/ Hứa Minh Thuân

27/ Trần Thị Ánh

28/ Hồ Quốc Việt

29/ Hồng Minh Tư

30/ Nguyễn Thanh Khiết

31/ Nguyễn Hùng Tánh

32/ Trần Công San

33/ Trần Minh Tâm

Bí thư phường 8

Trưởng Ban Thanh tra

Trưởng phòng Công nghiệp

Viện trưởng quận

GĐ Cty bách hoá

Bí thư phường 12

GĐ Nông trường Duyên Hải

Bí thư phường 10

Bí thư phường 4

Trưởng phòng Giáo dục

Bí thư phường 15

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Bí thư phường 13

Phó phòng Giáo dục

Trưởng phòng TCCQ

Hội Trưởng Hội LH Phụ nữ quận

Bí thư quận đoàn

Bí thư phường 21

Cửa hàng trưởng cửa hàng lương thực

Bí thư phường 20

UV thư ký UBND quận

Trưởng Ban Nhà đất

Thông báo