Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Khóa X (Nhiệm kỳ 2010-2015)(Tính đến 1/6/2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đặng Thanh Bình

UVBTV, Chánh Văn phòng Quận ủy

2

Trần Phi Long

UVBTV, Trưởng Phòng Kinh tế

3

Nguyễn Hữu Tài

Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Quận

4

Võ Quốc Bảo

Bí thư Quận đoàn, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận

5

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bí thư Đảng ủy phường 8

6

La  Phi Hùng

Chánh Thanh tra Quận

7

Nguyễn Tăng Minh

Trường phòng LĐ-TB-XH

8

Phạm Tuấn Khanh

Bí thư, Chủ tịch phường 9

9

Nguyễn Anh Tài

Phó Trưởng Công an Quận 11

10

Vương Tái Phước

Phó Chủ tịch  UBND Quận

11

Dương Công Khanh

UVBTV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

12

Đào Thanh Uyên

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

13

Đào Thanh Long

UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ Quận

14

Nguyễn Thanh Trí

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

15

Nguyễn Hoàng Thái

Phó Chủ tịch UBND Quận 11

16

Trương Quốc Cương

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

17

Nguyễn Ngọc Minh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

18

Võ Thanh Bữu Tịnh

Chánh án TAND Quận

19

Nguyễn Thanh Tuấn

Bí thư Đảng ủy phường 5

20

Nguyễn Hải Vân

Trưởng Phòng Nội Vụ

21

Lê Quang Tâm

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin

22

Nguyễn Thị Bích Lan

UVBTV, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

23

Lê Vũ Thanh Tùng

Chủ tịch UBND phường 12

24

Trần Thị Bích Liên

UVBTV, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận

25

Đặng Đức Hoàng

Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo

26

Quách Thị Liên Hai

Bí thư Đảng ủy phường 6

27

Trần Thị Bích Trâm

Phó trưởng Ban Dân vận

28

Võ Đức Thanh

Giám đốc Ban Quản lý Dự án

29

Dương Văn Nhân

Chủ tịch LĐLĐ Quận 11

30

Huỳnh Văn Nhanh

UVBTV, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận

31

Bùi Thị Bích Thủy

Chủ tịch Hội LHPN Quận

32

Nguyễn Gia Hiển

Trường phòng Tài nguyên Môi trường

33

Nguyễn Thị Mai Trang

Bí thư Đảng ủy phường 13

34

Lê Thị Mỹ Duyên

Bí thư Đảng ủy phường 2

35

Nguyễn Duy Hùng

Giám đốc Bệnh viện Quận 11

36

Nguyễn Văn Nhà

UVBTV, Trưởng Công an Quận

37

Phạm Thị Xuyến

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

38

Phan Thành Long

Bí thư Đảng ủy phường 10

39

Đỗ Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy phường 15

40

Võ Xuân Quang

Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận

41

Nguyễn Trần Bình

Bí thư Đảng ủy phường 4

42

Huỳnh Kim Tuấn

Chánh VP UBND Quận

43

Liêu Thị Liên

Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy

Thông báo