Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Báo cáo chính trị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX và nhiệm vụ xây dựng, phát triển quận trong 5 năm 2010–2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX, trong 5 năm qua toàn đảng bộ và nhân dân với sự quyết tâm cao đã thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ do đại hội đề ra. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Quận uỷ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2010–2015.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (2005–2010)

I. VỀ THÀNH TỰU.

1/ Kinh tế có bước tăng trưởng khá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.

Doanh thu thương mại-dịch vụ bình quân trong 5 năm 2005–2010 tăng 19,37% (chỉ tiêu 18%), giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN tăng 7,01% (chỉ tiêu 7%). Thực hiện đề án quy hoạch phát triển thương mại-dịch vụ-sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006–2010 tầm nhìn đến 2015, nhiều ngành nghề, dịch vụ phát triển về số lượng, quy mô; một số dự án trung tâm thương mại đã cơ bản hoàn thành; các khu vực chuyên doanh, các loại hình dịch vụ phát triển khá đa dạng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nhiều doanh nghiệp đổi mới công nghệ, trang thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hoá (giá trị đầu tư mới về máy móc, thiết bị ở các thành phần kinh tế được 253,8 tỷ đồng).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp thực hiện chủ trương phát triển các thành phần kinh tế, cung cấp thông tin, gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp nhằm trợ giúp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò của Hội Doanh nghiệp trong việc hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất-kinh doanh. Triển khai chương trình thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt ” tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại (kiểm tra 503 vụ, qua đó xử lý 438 vụ, thu ngân sách 8,4 tỷ đồng, truy thu thuế trên 119 tỷ đồng). Hoàn thành cơ bản công tác di dời 208 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm (có 12 doanh nghiệp của trung ương, thành phố). Phát triển mới 8 hợp tác xã (hiện có 32 đơn vị).

Thực hiện tốt công tác điều hành ngân sách, khai thác và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế; kết quả thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt dự toán, trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm 13,2% tổng chi ngân sách; ưu tiên chi đầu tư cho phát triển giáo dục-đào tạo, y tế. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính ở các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp; thực hành tốt tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách, trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, số kinh phí tiết kiệm hàng năm đều tăng đã góp phần tăng thu nhập, khuyến khích cán bộ, công chức an tâm công tác.

2/ Thực hiện chương trình “Quản lý và phát triển đô thị” đạt hầu hết các chỉ tiêu về xây dựng nhà ở, các dự án về giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục-thể thao, giao thông, trụ sở làm việc của các cơ quan; cơ bản hoàn thành việc bố trí tái định cư và cấp nước sạch cho các hộ dân; từng bước cải thiện môi trường sống cho nhân dân.

Đã phê duyệt đồ án quy hoạch sử dụng đất năm 2010, định hướng đến năm 2020, quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020; xây dựng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000, đã phê duyệt đồ án qui hoạch 1/2000 hai cụm phường và 1/500 ở một số khu đất. Hoàn thành cơ bản công tác điều chỉnh quy hoạch lộ, hẻm giới; đầu tư nâng cấp, mở rộng 78 tuyến đường, hẻm cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra (1–2 hẻm/phường/năm). Thực hiện công tác bồi thường, chuyển nhượng mặt bằng của các doanh nghiệp trung ương, thành phố với tổng diện tích đất thu hồi là 38.648m2. Phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ mặt bằng nhà máy thủy tinh Phú Thọ để phục vụ di dời chợ Bình Thới.

Đã có nhiều cố gắng trong cấp giấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đạt tỷ lệ 60% diện cần cấp đổi. Hoàn thành việc xây dựng mới 2.433 căn hộ, trong đó có 1.103 căn hộ theo phương thức xã hội hoá (chỉ tiêu xây dựng mới 2.000 căn hộ, trong đó 1.250 căn hộ theo phương thức xã hội hoá). Riêng khu 278–284 Lãnh Binh Thăng (750 căn) được điều chỉnh sang phương thức đầu tư xã hội hoá, đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 8 trường học (chỉ tiêu 7 trường học), tăng thêm được 166 phòng học (chỉ tiêu 104 phòng). Xây mới công trình Trung tâm Văn hoá quận, 2 nhà văn hoá và 10 trạm y tế phường, mở rộng Bệnh viện quận; cơ bản thực hiện xong chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa và cải tạo, nâng cấp trụ sở các cơ quan quận, phường.

Hoàn thành việc đền bù, giải toả mở rộng đường Lũy Bán Bích–Tân Hoá; lập phương án đền bù, giải toả 2 nút giao thông Lãnh Binh Thăng–Tôn Thất Hiệp và Ông Ích Khiêm–Bình Thới–Lãnh Binh Thăng; trình duyệt dự án đường vành đai Đầm Sen. Việc cung cấp nước sạch cho các hộ dân đạt chỉ tiêu nghị quyết. Hệ thống thoát nước trên địa bàn quận luôn được quan tâm nâng cấp, duy tu, nạo vét thường xuyên.

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý tốt các trường hợp sai phạm, khắc phục tình trạng xây dựng không phép và thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thường xuyên thực hiện việc sắp xếp trật tự lòng lề đường, triển khai nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ môi trường; cải tạo, nâng diện tích trồng cây tại các công viên, tiểu đảo, vòng xoay các tuyến giao thông, chung cư, trụ sở cơ quan (đạt chỉ tiêu 3m2/người). Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy.

3/ Về văn hoá-xã hội thực hiện hoàn thành chương trình “Phổ cập giáo dục bậc trung học”, chương trình “Xoá đói giảm nghèo”, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, sức khoẻ cho nhân dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có nhiều chuyển biến tích cực.

Về giáo dục có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh; cơ bản hoàn thành việc chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho giáo viên, cán bộ quản lý. Hiệu suất đào tạo đạt chỉ tiêu đề ra (bậc tiểu học trên 98%, bậc trung học cơ sở đạt 92%). Tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở và huy động trẻ vào lớp 1 đạt 100%. Nâng cao được chất lượng giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và tổ chức một số lớp tăng cường tiếng Hoa cho học sinh. Trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy được trang bị đúng quy chuẩn. Công tác phổ cập giáo dục được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia, kết quả đã hoàn thành chương trình “Phổ cập giáo dục bậc trung học” sớm hơn 2 năm so với nghị quyết. Công tác xã hội hoá giáo dục có bước chuyển biến tích cực, phát triển được 11 trường tư thục.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị được sự đồng tình hưởng ứng và chuyển biến rõ nét trong ý thức cộng đồng dân cư. Kết quả có 80,2% đạt hộ gia đình văn hoá; trong 10 phường đăng ký xây dựng phường văn hoá, có 5 phường đạt các tiêu chuẩn làm cơ sở để được thành phố xét công nhận phường văn hoá trong các năm tiếp sau; có 51/63 khu dân cư đạt khu phố văn hoá; 8 chung cư văn hoá. Phối hợp với Sở Văn hoá-Thể thao-Du lịch tiến hành các thủ tục phục vụ các dự án trùng tu các di tích. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các hộ kinh doanh dịch vụ văn hoá được duy trì thường xuyên nhằm góp phần làm giảm tệ nạn xã hội; kết quả đã kiểm tra 5.427 lượt, phát hiện, xử lý 1.453 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt là 3,9 tỷ đồng.

Phong trào rèn luyện thể dục- thể thao phát triển trong cộng đồng dân cư, thu hút 26,71% người thường xuyên tham gia tập luyện thể dục (chỉ tiêu 23–26%). Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho phát triển các môn thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư, đào tạo được nhiều vận động viên năng khiếu.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh luôn được đảm bảo, kết quả đã khám và điều trị bệnh cho trên 350.000 lượt người hàng năm; việc tiêm chủng phòng ngừa các loại bệnh cho trẻ em trong độ tuổi đạt kế hoạch, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5%. Công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được tổ chức thường xuyên. Thực hiện tốt chính sách dân số-kế hoạch hoá gia đình, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm đều đạt dưới 1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 0,2%/năm (chỉ tiêu 0,2%).

Thực hiện chương trình “Xoá đói giảm nghèo” đạt hiệu quả tốt; đã huy động nguồn quỹ giảm nghèo được hơn 10,5 tỉ đồng qua đó trợ vốn cho 2.378 lượt hộ nghèo vay vốn góp phần hỗ trợ cho các hộ diện nghèo thoát khỏi chương trình; cuối năm 2009 đã hoàn thành chương trình “Xoá đói giảm nghèo” ở chuẩn 6 triệu đồng/người/năm, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, hiện đang tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo theo chuẩn mới 12 triệu đồng/người/năm của thành phố. Đã khai thác các nguồn lực và tăng cường công tác quản lý tốt các nguồn vốn và quỹ vì người nghèo để hỗ trợ cho 349 trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1.865 suất học bổng, 2.720 thẻ bảo hiểm y tế. Sửa chữa chống dột và xây dựng nhà tình thương cho 384 lượt hộ, đào tạo nghề cho 7.831 lượt người; giới thiệu và giải quyết việc làm bình quân cho 10.415 lượt người/năm (đạt 104,95% chỉ tiêu). Thực hiện tốt chương trình sau cai nghiện, có 482/623 người sau cai có việc làm ổn định (77,3%); hỗ trợ vốn cho 309 lượt người tái hoà nhập cộng đồng với số tiền 1,36 tỷ đồng.

Thực hiện tốt chính sách chăm lo cho thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng (xây dựng 32 căn nhà tình nghĩa, cấp 4.323 thẻ bảo hiểm y tế cho các, đối tượng chính sách, phụng dưỡng suốt đời cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương-bệnh binh nặng đặc biệt).

4/ Về an ninh-quốc phòng đảm bảo giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được thường xuyên quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư; đã phát huy tốt vai trò tự quản của nhân dân tổ dân phố, tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm, xây dựng tổ dân phố, khu dân cư an toàn, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm. Về phạm pháp hình sự đã xảy ra 920 vụ, bình quân kéo giảm hàng năm 6,07% (so với chỉ tiêu là 5%), tỷ lệ khám phá án đạt 78,36% (chỉ tiêu 65% trở lên). Thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Xây dựng lực lượng dân quân- tự vệ đạt tỷ lệ 1,8% dân số, trong đó đảng viên đạt 13%, đoàn viên đạt 70%. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo số lượng và chất lượng. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo nội dung, chương trình quy định. Tham gia hội thi, hội thao quốc phòng đạt nhiều thành tích cao, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được chú trọng tăng cường. Tổ chức diễn tập phòng thủ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt kết quả tốt.

5/ Thực hiện chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ”, hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả, từng bước đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chánh, phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

a) Công tác xây dựng Đảng:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới hình thức, phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, trong học tập có tổ chức thảo luận, viết thu hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin thời sự, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Hầu hết các cấp uỷ đảng thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những phát sinh về tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái; qua học tập các nghị quyết của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện được tinh thần nói và làm theo nghị quyết, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vai trò của cấp uỷ, bí thư trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng lên thông qua việc tự triển khai các nghị quyết và sinh hoạt tư tưởng tại đơn vị. Đa số cán bộ, đảng viên, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác tổ chức, cán bộ:

Tập trung thực hiện tốt chương trình trọng điểm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ” và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quận uỷ đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, tổ chức giám sát, tham dự sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ; chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ cơ sở ngày càng hiệu quả hơn, đảm bảo tính lãnh đạo, chiến đấu và giáo dục trong sinh hoạt, phát huy dân chủ trong thảo luận nghị quyết, sinh hoạt tư tưởng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, công tác quản lý, phân công đảng viên, qua đó vai trò của các các cấp ủy cơ sở được phát huy, thể hiện là trung tâm đoàn kết, chỉ đạo có hiệu quả nhiều lĩnh vực công tác ở cơ sở. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Tổng số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên đủ tư cách được biểu dương hàng năm tuy có giảm nhưng đảm bảo chất lượng đúng thực chất, từng bước khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích.

Trong nhiệm kỳ đã giải thể 5 chi bộ, đảng bộ và thành lập mới 8 chi bộ, 3 đảng bộ cơ sở; kết nạp được 616 đảng viên đạt 123,2% so với chỉ tiêu đề ra; ý thức chăm lo công tác phát triển đảng viên mới của các cấp uỷ cơ sở, cấp uỷ chi bộ khu phố có chuyển biến tốt hơn từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, số đảng viên mới kết nạp hầu hết là lực lượng trẻ, có trình độ cao đẳng, đại học (có 40 đảng viên người Hoa, chiếm tỷ lệ 5,42%). Hoạt động của đảng bộ doanh nghiệp tư nhân có sự chuyển biến tích cực, thành lập mới 2 chi bộ, kết nạp 19 đảng viên mới (chỉ tiêu 14 đảng viên; nâng tổng số lên 8 chi bộ với 69 đảng viên), duy trì được chế độ sinh hoạt đảng đúng quy định, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảng viên làm kinh tế đúng pháp luật.

Quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ chủ chốt được học tập chuyên môn, lý luận chính trị để nâng cao trình độ, cơ bản chuẩn hoá trình độ của đội ngũ cán bộ chủ chốt, đã cử 122 đồng chí đi học các lớp cao cấp chính trị, cử nhân, cao học do thành phố tổ chức. Phối hợp với Trường Cán bộ thành phố tổ chức 6 lớp đào tạo cho cán bộ (trung cấp lý luận chính trị, trung cấp quản lý nhà nước, trung cấp thanh vận, trung cấp xây dựng). Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được rà soát, bổ sung hàng năm nhằm phục vụ tốt cho công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; luôn có sự quan tâm tạo điều kiện cho số cán bộ trẻ được tiếp cận các chức danh được quy hoạch và mạnh dạn bố trí 26 đồng chí cán bộ trẻ vào các chức danh chủ chốt. Đã thẩm tra, xác minh và kết luận 638 hồ sơ phục vụ công tác kết nạp đảng viên và công tác cán bộ đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát của Quận uỷ, các cấp uỷ cơ sở được duy trì thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao được ý thức của các cấp uỷ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, giám sát theo chuyên đề đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn nền nếp, kỷ luật của Đảng, phục vụ tốt cho yêu cầu công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng. Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và quần chúng. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra 54 đảng viên và 10 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật Đảng 80 đồng chí (tăng 1,14%, trong đó kỷ luật khai trừ 10 đồng chí, gồm các nội dung sai phạm trong chấp hành nghị quyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng); kiểm tra việc chấp hành và thực hiện nghị quyết 264 lượt cơ sở đảng (Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ kiểm tra 71 lượt cơ sở đảng).

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Phong cách làm việc của các cấp uỷ được đổi mới, sâu sát, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm bảo vai trò của cấp uỷ trong lãnh đạo định hướng nhiệm vụ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ quận đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở đảng được tiến hành thường xuyên; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết; giảm bớt các cuộc họp và nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị, tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giao ban định kỳ với các tổ chức cơ sở đảng.

b) Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo các yêu cầu và nội dung thực hiện các bước của cuộc vận động; tổ chức tốt việc học tập các chủ đề hàng năm, qua học tập các cơ sở đảng tổ chức nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên thảo luận, viết thu hoạch. Nhiều cấp uỷ tổ chức tốt các cuộc hội thi, toạ đàm về các tiêu chí đạo đức, hội nghị phê bình, tự phê bình trước quần chúng kết hợp với kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phân loại đảng viên, kiểm điểm cán bộ cuối năm… để xây dựng nội dung đăng ký phấn đấu, rèn luyện của tổ chức cơ sở đảng và của cán bộ, đảng viên, có 100% đảng viên viết bản đăng ký rèn luyện, phấn đấu, mỗi năm đều có bổ sung nội dung vào sổ đăng ký; đã sơ kết ở các đơn vị làm điểm, sơ kết ở cấp quận, cơ sở, kịp thời rút ra những kinh nghiệm, chấn chỉnh, hướng dẫn những đơn vị làm chưa đúng, chưa tốt.

Các cấp uỷ đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và những việc làm cụ thể để thực hiện cuộc vận động. Kết quả, qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động trong Đảng, nhân dân; từng bước gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát, của tổ chức đảng, nhân dân; ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên; hầu hết các cơ sở đảng chỉ đạo cụ thể, sáng tạo, có cách làm hay. Việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác có nhiều tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân rất đa dạng, phong phú, thiết thực, thể hiện được tinh thần tận tuỵ trong công việc, được quần chúng tín nhiệm từ đó đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, khắc phục một bước tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

c) Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và tư pháp:

Hoạt động hội đồng nhân dân quận, phường (nhiệm kỳ 2004–2009) có nhiều chuyển biến, nâng cao được vai trò, trách nhiệm đại biểu, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc trong việc tổ chức các kỳ họp, trong công tác giám sát và giải quyết kiến nghị của cử tri. Thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường theo nghị quyết của Quốc hội, đã lãnh đạo sắp xếp bộ máy, tổ chức chính quyền quận, phường bước đầu ổn định, phù hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, không có sự chồng chéo, thiếu đồng bộ của bộ máy; có 5 phường thực hiện thí điểm bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân phường đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai chủ trương, nghị quyết được nhanh và kịp thời hơn, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch định kỳ tổ chức tiếp xúc giữa lãnh đạo đảng, chính quyền quận, phường với nhân dân ở địa bàn dân cư qua đó được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, khoán chi phí quản lý hành chính; công khai quy trình giải quyết hồ sơ cho dân theo tiêu chuẩn ISO 9001 trên các lĩnh vực nhà đất, xây dựng, đăng ký kinh doanh… đảm bảo đúng thời gian, giảm phiền hà cho dân; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng ban điều hành khu phố, tổ dân phố; tổ chức tốt hội nghị nhân dân định kỳ hàng năm và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được triển khai quán triệt hàng năm từ quận đến cơ sở góp phần làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đã tiến hành 37 cuộc thanh tra, xử lý kỷ luật 17 cán bộ, công chức (kiến nghị thu hồi 1.178 triệu đồng). Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được đẩy mạnh, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo tốt hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoà giải được duy trì nề nếp, đảm bảo theo luật định góp phần hạn chế những tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân.

Về công tác cải cách tư pháp, đã triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đạt những kết quả bước đầu tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ và cán bộ, công chức của ngành tư pháp; quan tâm củng cố tổ chức, bộ máy, cán bộ của các cơ quan tư pháp; xây dựng mới, nâng cấp trụ sở, mua sắm các trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống tội phạm. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được chú trọng, không để xảy ra tình trạng xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

d) Về công tác vận động nhân dân:

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân:

Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình hành động của Thành uỷ, Quận uỷ về công tác vận động nhân dân trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, hướng hoạt động về cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình trọng điểm của quận, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; tích cực vận động đồng bào Hoa, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phong trào.

Các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo đại hội các đoàn thể đạt kết quả tốt, củng cố tổ chức, bộ máy, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy dân chủ trực tiếp và giám sát của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng:

Mặt trận Tổ quốc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo với Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì Trường Sa thân yêu-Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, được nhân dân hưởng ứng tích cực; kịp thời kiến nghị chính quyền giải quyết những bức xúc của nhân dân. Nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu; thực hiện tốt việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư. Tạo điều kiện phát huy tốt vai trò của trí thức; tiềm năng của người Hoa trong phát triển kinh tế, chăm lo giải quyết việc làm, công tác từ thiện, xã hội.

Liên đoàn Lao động thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao trình độ chính trị, học vấn, nghề nghiệp và ý thức làm chủ của công nhân, viên chức và người lao động; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra việc ký hợp đồng tập thể, hợp đồng lao động; tham gia giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên ở doanh nghiệp. Đã phát triển được 7.026 đoàn viên, xây dựng mới 171 tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhà văn hoá Lao động phát huy tốt công năng, có nhiều hoạt động phong phú thu hút ngày càng đông người lao động và nhân dân trong quận.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên tập trung giáo dục nhận thức chính trị, truyền thống và đạo đức cách mạng gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho thanh thiếu niên; tích cực đổi mới nội dung, phương thức tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng phong trào; củng cố tổ chức, hướng hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, phát huy vai trò xung kích của thanh niên gắn với giới thiệu việc làm, học nghề, vay vốn, hỗ trợ thanh thiếu nhi học tập; qua các phong trào đã giúp nhiều đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, trưởng thành (giới thiệu được 1.894 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 340 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng; xây dựng mới 8 chi đoàn, 12 chi hội thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước); tổ chức nhiều hoạt động thu hút thanh niên đến với tổ chức; thông qua các phong trào đã giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về lý tưởng cách mạng, truyền thống dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân.

Hội liên hiệp Phụ nữ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước và vấn đề bình đẳng giới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội gắn với phong trào thi đua yêu nước, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ hội viên, phụ nữ làm kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhiều loại hình, câu lạc bộ, đội, nhóm, thu hút, tập hợp được phụ nữ vào tổ chức hội, đặc biệt là xây dựng được mô hình chi hội phụ nữ Hoa; đến nay tỷ lệ thu hút phụ nữ tuổi từ 18 trở lên vào Hội là 77,2%.

Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất “bộ đội Cụ Hồ”, tham gia các hoạt động và phong trào ở địa phương; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, thông tin thời sự chính sách cho hội viên; củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; xây dựng câu lạc bộ cựu quân nhân các phường; tích cực thực hiện cuộc vận động về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chương trình mục tiêu 3 giảm; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tham gia tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nhiều hội viên tham gia vào cấp uỷ, chính quyền, ban chấp hành các đoàn thể, ban điều hành khu phố, tổ dân phố (tỉ lệ là 55,4% tổng số hội viên). Hiện nay Hội có 1.515 hội viên.

Hội Chữ thập đỏ thực hiện công tác xã hội nhân đạo, cứu trợ xã hội; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tham gia phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường; tổ chức các chốt sơ cấp cứu tại cộng đồng dân cư; đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác chăm lo gia đình chính sách, xoá đói giảm nghèo đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện hàng năm vượt chỉ tiêu được giao.

Đối với đội ngũ trí thức, các tổ chức hội quần chúng, tôn giáo, đồng bào người Hoa: Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi người, mọi giới chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động lớn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, khuyến học và công tác xã hội từ thiện. Một số hội quần chúng tích cực tham gia tốt các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống.

II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM.

1/ Về kinh tế, xã hội:

Tốc độ phát triển kinh tế tuy đạt chỉ tiêu đề ra nhưng chưa thật sự bền vững; việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp còn hạn chế; doanh thu thương mại-dịch vụ chiếm tỉ trọng cao, nhưng chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp lớn; các khu trung tâm thương mại được triển khai đầu tư nhưng chậm hoàn thành, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chưa đạt chỉ tiêu giao.

Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm và việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 của một số dự án chưa đảm bảo tiến độ. Dự án 2 nút giao thông Lãnh Binh Thăng- Tôn Thất Hiệp và Lãnh Binh Thăng- Bình Thới- Ông Ích khiêm chưa thực hiện do chờ kết nối với dự án rạch Hàng Bàng của Thành phố. Các dự án đường Nguyễn Văn Phú (dự phóng), đường Hàn Hải Nguyên (nối dài) chưa thực hiện do kinh phí giải toả lớn; dự án mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn Bình Thới–Tân Hoá) tạm ngưng thực hiện do chờ quy hoạch của thành phố, xây dựng mới chợ Bình Thới để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự đô thị còn chậm.

Một số đơn vị thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị chưa được sâu rộng; tổ chức việc cưới, việc tang của một bộ phận dân cư còn phô trương, lãng phí; không đạt chỉ tiêu xây dựng phường văn hoá được thành phố công nhận; công tác kiểm tra, phòng chống tệ nạn xã hội có nhiều khó khăn.

Công tác xoá đói giảm nghèo có một số hộ nghèo ra chương trình nhưng thiếu bền vững.

Chất lượng công tác phổ cập giáo dục bậc trung học ở một số phường đạt thấp, thiếu bền vững; chất lượng dạy, học ở một số trường chưa đồng đều; công tác đào tạo nghề hiệu quả chưa cao.

2/ Về an ninh-quốc phòng:

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt; ý thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong một bộ phận dân cư chưa cao; tình hình cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng chống tội phạm, giao thông, trật tự đô thị giữa các ngành, đoàn thể chưa được thường xuyên. công tác xây dựng lực lượng dân quân-tự vệ tại một số đơn vị, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.

3/ Về xây dựng hệ thống chính trị.

Việc giải quyết hồ sơ cho dân trong lĩnh vực nhà đất đôi lúc còn chậm; trình độ đội ngũ cán bộ, công chức còn một bộ phận yếu về năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có nơi còn hình thức, chưa thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về kinh phí, công quỹ; việc xây dựng chương trình, kế hoạch về phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một số đơn vị chưa sát thực tế và yêu cầu nhiệm vụ.

Một số cấp uỷ chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có lúng túng, nhất là trong thực hiện biện pháp “làm theo”, hình thức tuyên truyền trong nhân dân chưa sâu; sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức chưa đồng đều. Ở một số chi bộ cơ sở việc xây dựng kế hoạch, biện pháp phấn đấu của cá nhân, tập thể còn chung chung; việc xây dựng, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu còn ít.

Một vài đơn vị việc đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên chưa đúng thực chất, chất lượng sinh hoạt và tính chiến đấu, tự phê bình ở một số chi bộ chưa có chuyển biến mạnh mẽ. Công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ chủ chốt và cán bộ đoàn thể ở một số cơ sở tuy có quan tâm nhưng vẫn còn hụt hẫng.

Một số cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác quản lý cán bộ, một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật tập thể, cán bộ, đảng viên.

Một số cấp uỷ đảng, chưa thật sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác vận động nhân dân, vì vậy chất lượng hoạt động của vài đoàn thể chính trị ở cơ sở có mặt còn hạn chế, hình thức, chưa có chuyển biến rõ nét.

III. NGUYÊN NHÂN.

1/ Nguyên nhân thành tựu.

Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận uỷ có sự tập trung cao, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành; có nhiều giải pháp nhằm thực hiện nghị quyết, các mục tiêu của 4 chương trình trọng điểm đạt kết quả tốt, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời phân công các đơn vị, cá nhân phụ trách thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm.

Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận uỷ nêu cao được tinh thần trách nhiệm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thể hiện được vai trò trung tâm đoàn kết trong toàn đảng bộ; quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ cơ sở; thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

2/ Nguyên nhân hạn chế, yếu kém.

a) Nguyên nhân khách quan: Chưa lường hết những khó khăn, phức tạp phát sinh, nhất là tình hình biến động giá cả, khó khăn về vốn; chính sách đầu tư xây dựng cơ bản và đền bù giải toả có nhiều thay đổi làm ảnh hưởng đến tổng vốn đầu tư các dự án trọng điểm. Chỉ tiêu thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh giao cao so với nguồn thu của quận.

b) Nguyên nhân chủ quan:

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, định hướng phát triển của quận chưa đầy đủ, sâu rộng trong cán bộ và nhân dân nên chưa huy động, phát huy hết nội lực trong dân. Trong chỉ đạo, điều hành một số mục tiêu, chương trình trọng điểm như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển và quản lý đô thị đôi lúc còn dàn trải, thiếu những giải pháp phối hợp đồng bộ; một số đơn vị, phòng ban quận còn thiếu chủ động, nhạy bén trong tham mưu tổ chức thực hiện, chưa tập trung cao trong kiểm tra lộ trình thực hiện cho những dự án trọng điểm.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ đảng còn hạn chế, chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình và thực tiễn đặt ra.

Một số cấp uỷ triển khai thực hiện chương trình vận động nhân dân chưa sâu, thiếu sự kiểm tra thường xuyên; phân công cán bộ, đảng viên làm công tác vận động quần chúng còn hình thức, một số đơn vị cơ sở chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thiếu công khai, minh bạch; một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM.

Những kinh nghiệm đã được tổng kết từ các đại hội trước của đảng bộ vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; qua 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX, có thể đúc kết một số kinh nghiệm sau đây:

1/ Trong chỉ đạo, điều hành huy động được sức mạnh tổng hợp thực hiện 4 chương trình trọng điểm, bám sát tình hình thực tế, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm, đề xuất tháo gỡ các cơ chế, chính sách, huy động nguồn vốn xã hội hoá để đầu tư các công trình trọng điểm, phục vụ tốt yêu cầu phát triển của quận trong điều kiện nguồn vốn ngân sách không đáp ứng.

2/ Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ dài hạn, kịp thời đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hoá trình độ của cán bộ, mạnh dạn bố trí, đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt ở cơ sở, từ đó xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

3/ Thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra, giám sát, dự họp sinh hoạt chi bộ, tạo được sự chuyển biến và nâng cao được chất lượng trong sinh hoạt, hoạt động của chi bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cơ sở góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở.

4/ Tích cực triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhất là sau khi thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận và phường đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, qua đó góp phần cải cách thủ tục hành chánh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, phòng ngừa tình trạng quan liêu, tham nhũng, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN QUẬN 11

TRONG 5 NĂM 2010–2015

Trong những năm tới cùng với sự phát triển chung của thành phố, quận tiếp tục phát huy các nguồn lực trong dân và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cùng với việc triển khai, thực hiện một số dự án trọng điểm sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hình thành các trung tâm thương mại. Tuy nhiên, do quận có diện tích đất tự nhiên hạn hẹp, mật độ dân số cao, mức sống của một bộ phận dân cư còn thấp, đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh trên địa bàn có quy mô nhỏ, khó đầu tư mở rộng kinh doanh, khả năng cạnh tranh thấp, là những thách thức lớn cho quá trình xây dựng quận, nhưng với quyết tâm cao, Đảng bộ quận sẽ tập trung nỗ lực lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1/ Mục tiêu tổng quát:

Lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế thương mại-dịch vụ-sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, nhà ở, các khu trung tâm thương mại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2/ Các chỉ tiêu chủ yếu:

(1) Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN tăng bình quân 10%/năm. Doanh thu thương mại-dịch vụ tăng bình quân 20%/năm.

(2) Hoàn thành dự toán thu-chi ngân sách được giao hàng năm.

(3) Hoàn thành danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được giao hàng năm.

(4) Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Nâng chuẩn tỉ lệ phổ cập bậc trung học tăng hàng năm 1%.

(5) Số hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá hàng năm 80–85%, xây dựng 30% phường văn hoá, 80% khu phố văn hoá, 90% chung cư văn hoá.

(6) Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục-thể thao thường xuyên đạt 26% tổng số dân.

(7) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%/năm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,2%/năm.

(8) Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động/năm.

(9) Năm 2015 cơ bản hoàn thành chương trình giảm nghèo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm.

(10) Hàng năm kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá án hình sự đạt từ 65% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên.

(11) Có 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% cơ sở đảng tiêu biểu, không có cơ sở đảng yếu kém; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trên tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ); trong 5 năm kết nạp 600 đảng viên.

(12) Có 35% cán bộ là nguồn dự bị được bố trí các chức danh chủ chốt quận và phường.

(13) Có ít nhất 90% phường, 95% đơn vị hành chính-sự nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ.

3/ Các chương trình trọng điểm:

- Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2010–2015: Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục tiêu phát triển thương mại-dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nhà ở, các công trình giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, trụ sở cơ quan; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2010–2015: Xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu; tập trung vận động tăng nguồn vốn, thực hiện đề án “giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” với giải pháp cơ bản là đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

- Chương trình nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2010–2015: Tập trung làm chuyển biến nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân thực hiện những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2010–2015 định hướng đến năm 2020: Quy hoạch, đào tạo cán bộ nhằm trẻ hoá đội ngũ cán bộ, thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi cán bộ phù hợp, bảo đảm tính liên tục và kế thừa về công tác cán bộ, khắc phục tình trạng bị động, chấp vá trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1/ Kinh tế-tài chính:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án Quy hoạch phát triển thương mại-dịch vụ-sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2010–2015; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai các giải pháp làm chuyển biến rõ nét hoạt động thương mại-dịch vụ trên các tuyến đường 3 Tháng 2, Lê Đại Hành, Lạc Long Quân, Minh Phụng và Lãnh Binh Thăng. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất-kinh doanh phát triển nhất là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa phát triển sản xuất, đầu tư mở rộng thương mại-dịch vụ; hoàn tất việc chuyển nhượng mặt bằng nhà máy thuỷ tinh Phú Thọ để di dời chợ Bình Thới, mời gọi đầu tư khu thương mại-dịch vụ đường Tống Văn Trân. Phát huy vai trò cầu nối của Hội Doanh nghiệp quận, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng mối liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thuế của các doanh nghiệp, chống thất thu ngân sách. Thực hiện công khai miễn giảm thuế cho các ngành nghề ưu đãi, các lĩnh vực khuyến khích đầu tư mới, đầu tư chiều sâu; thực hiện công khai dân chủ, công bằng, hợp lý trong công tác thu thuế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm. Đảm bảo chi ngân sách quận đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tiết kiệm và hiệu quả, ưu tiên chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, và các công trình phục vụ cho an sinh xã hội. Tranh thủ các nguồn vốn của thành phố, nguồn vốn bán nhà theo Quyết định 09/QĐ-TTg, bán đấu giá nhà đất 278–284 Lãnh Binh Thăng để đầu tư xây dựng công trình theo kế hoạch.

2/ Phát triển và quản lý đô thị:

Triển khai các giải pháp thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển đô thị. Đẩy nhanh việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các dự án trọng điểm; triển khai công tác đền bù, giải toả để thực hiện dự án khu 5,8ha (Phường 3), xây dựng cụm chung cư Lý Thường Kiệt (Phường 7) và 300 căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, phối hợp thực hiện dự án thương mại-dịch vụ, nhà ở khu 278–284 Lãnh Binh Thăng theo quy hoạch.

Thực hiện dự án mở rộng 2 nút giao thông Lãnh Binh Thăng–Tôn Thất Hiệp và Bình Thới–Lãnh Binh Thăng–Ông Ích Khiêm, đường vành đai Đầm Sen, đường Nguyễn Văn Phú (dự phóng), đường Lạc Long Quân, đường ven kênh Tân Hoá–Lò Gốm, phối hợp với Thành phố thực hiện dự án vòng xoay Lê Đại Hành–3 Tháng 2–Lãnh Binh Thăng–Phó Cơ Điều. Xây dựng mới các công trình trụ sở Ban chỉ huy Quân sự quận (283 Lý Thường Kiệt, Phường 15), 2 trụ sở uỷ ban nhân dân phường, Nhà Thiếu nhi quận. Xây dựng mới, cải tạo 7 trụ sở công an phường. Xây dựng mới các trường tiểu học Âu Cơ, Quyết Thắng, khu B Phú Thọ; các trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân, khu 5,8ha Đầm Sen; nâng cấp trường trung học cơ sở Lữ Gia; nâng cấp Bệnh viện quận, cải tạo mở rộng Trung tâm Dạy nghề; xây dựng một số nhà văn hoá phường và liên phường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý nhà nước và xử lý các vi phạm về xây dựng, tạo chuyển biến và nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ của cán bộ thanh tra xây dựng quận, phường; nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong quản lý đô thị.

3/ Văn hoá-xã hội:

Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp tốt ba môi trường giáo dục, xây dựng môi trường trường học thân thiện, chống bệnh thành tích trong dạy-học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên; huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở các bậc học, hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ, bỏ học. Phấn đấu nâng tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học theo chỉ tiêu đề ra hàng năm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, triển khai kế hoạch xây dựng xã hội học tập, chú trọng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng ở các Phường; đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá giáo dục, nhất là ngành học mầm non; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học. Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học đã được phê duyệt, từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn hoá trong công sở, văn minh trong giao tiếp, ứng xử; phát huy tính chủ động sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức hoạt động, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình ở khu dân cư. Hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng văn hoá hàng năm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Nhà văn hoá Lao động quận, nhà văn hoá phường, liên phường, tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hoá trong cộng đồng người Hoa; chăm lo tốt đời sống tinh thần cho nhân dân trong quận. Tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực văn hoá, kịp thời ngăn chặn các tệ nạn xã hội trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá.

Phát động sâu rộng phong trào rèn luyện thể dục-thể thao quần chúng gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Duy trì các hội thi, hội thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các kỳ đại hội thể dục-thể thao; quan tâm phong trào thể thao học đường, giáo dục thể chất trong thanh thiếu nhi. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật để phát triển các môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của quận; thực hiện xã hội hoá việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục-thể thao.

Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tập trung các biện pháp tuyên truyền, phòng chống các loại dịch bệnh; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ gìn vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, khuyến khích xã hội hoá đầu tư phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám, chữa bệnh của Bệnh viện quận và Trung tâm Y tế dự phòng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế nhất là ở các Phường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên hàng năm.

Thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội gắn với từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống cho nhân dân; tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chương trình trọng điểm giảm nghèo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm, ưu tiên hỗ trợ để 100% hộ diện chính sách sớm thoát khỏi chương trình. Huy động các nguồn lực và tăng cường quản lý nguồn vốn đóng góp để thực hiện các mục tiêu của chương trình vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, khuyến học, khuyến tài, trợ giúp xã hội cho trẻ em nghèo khó khăn. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng, chăm lo phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương-bệnh binh nặng, gia đình chính sách khó khăn, neo đơn. Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng.

4/ An ninh-quốc phòng:

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng, phát triển lực lượng quần chúng nòng cốt cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Cũng cố lực lượng bảo vệ dân phố, xây dựng tổ dân phố tự quản, khu phố an toàn, phường lành mạnh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống, tấn công, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm, cờ bạc). Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thường xuyên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền trong dân về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thực hiện tốt công tác huấn luyện, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo đúng chương trình quy định. Xây dựng lực lượng dân quân-tự vệ, lực lượng dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng tốt. Tăng cường hoạt động chiến đấu trị an, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tốt diễn tập hàng năm với xây dựng khu vực phòng thủ, hoàn thiện phương án phòng chống biểu tình bạo loạn, bảo vệ mục tiêu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đảm bảo chất lượng; thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội.

5/ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, tăng cường hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc:

Công tác xây dựng Đảng:

Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp công tác giáo dục chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X; phát huy dân chủ trong công tác tư tưởng, xây dựng tinh thần trách nhiệm, nói và làm theo nghị quyết, củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, bí thư trong công tác tư tưởng; chủ động, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong sinh hoạt đảng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và những đơn vị yếu kém; chỉ đạo chặt chẽ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; coi trọng xây dựng chất lượng của cán bộ, đảng viên về chính trị tư tưởng, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong công tác và sinh hoạt nơi cư trú.

Triển khai thực hiện đồng bộ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, thực hiện chính sách cán bộ; trong đó chú ý cán bộ trẻ, nữ và người Hoa. Đảm bảo các chức danh cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn, chính trị đạt chuẩn. Hàng năm tổ chức bồi dưỡng về công tác đảng cho các cấp uỷ cơ sở.

Công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng; đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giáo dục, rèn luyện cho người kết nạp vào đảng. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ trong xây dựng kế hoạch và duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các chương trình trọng điểm của Quận uỷ, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại đơn vị, địa phương, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra với các ngành; kịp thời xử lý các vi phạm, kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và quần chúng đúng quy định.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc khoa học, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản ký, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Thường xuyên đi cơ sở để tháo gỡ, khắc phục khó khăn vướng mắc; tiếp tục duy trì việc tổ chức tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận với nhân dân. Tổ chức tốt sơ, tổng kết các nghị quyết, chuyên đề, chương trình trọng điểm. Xây dựng tác phong làm việc của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Chỉ đạo nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả mục tiêu của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường các biện pháp tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cho cơ sở thực hiện, nhất là các nội dung đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện cụ thể của cán bộ, đảng viên; gắn việc thực hiện các nội dung chủ đề hàng năm với việc thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước trong sạch, vững mạnh; cán bộ lãnh đạo các cấp phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kịp thời sơ kết, nhân điển hình tập thể, cá nhân làm tốt.

Xây dựng chính quyền-cải cách hành chính, tư pháp:

Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực hoạt động và điều hành của bộ máy hành chính quận, phường. Từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế liên thông từ quận đến phường và giữa các phòng ban trong giải quyết hồ sơ cho dân.

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức tốt hội nghị nhân dân tổ dân phố định kỳ và hướng dẫn thực hiện góp ý, lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân phường theo qui định; nâng cao năng lực hoạt động cho lực lượng ban điều hành khu phố, tổ dân phố. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng luật định; thực hiện tốt kế hoạch của quận về chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát các đơn vị trong thực hiện pháp luật và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp, các cơ quan tư pháp tăng cường sự phối hợp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; không để xảy ra xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, chính trị cho cán bộ ngành tư pháp; mở các phiên toà lưu động xét xử để có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa tội phạm.

Đổi mới công tác dân vận của Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc:

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy dân chủ cơ sở, vận động nhân dân tham gia tốt các phong trào, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong công tác vận động nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân ở cơ sở; thực hiện tốt “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong giải quyết công việc cho dân. Đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; vận động các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với những nội dung, hình thức phù hợp.

Thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; tăng cường chỉ đạo của các cấp uỷ trong đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các đoàn thể, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị đạt chất lượng, số lượng, hướng hoạt động về cơ sở, nhất là đổi mới hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Định kỳ cấp uỷ các cấp có chế độ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể.

Mặt trận Tổ quốc quận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu-Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… và các hoạt động xã hội, từ thiện, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Phối hợp triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo tham gia đóng góp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của quận.

Liên đoàn Lao động tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ bản chất giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo điều kiện nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng nội dung hoạt động phong trào, phát huy dân chủ, hướng hoạt động về cơ sở. Tiếp tục phát triển tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp ngoài nhà nước; bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tăng tỉ lệ phát triển đảng viên là công nhân từ 5–7% trong tổng số đảng viên được kết nạp hàng năm của đảng bộ. Nâng cao hiệu quả, loại hình hoạt động của Nhà văn hoá Lao động.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Thanh niên tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình hành động của Quận uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; khuyến khích thanh niên học tập, tự nâng cao tay nghề, tạo việc làm; tuyên truyền nâng cao nhận thức về lịch sử truyền thống của Đảng, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh với các hình thức thích hợp. Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức hoạt động của Đoàn, Hội ở địa bàn dân cư, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, nâng cao chất lượng đoàn viên. Quan tâm công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và phát triển Đảng trong thanh niên; phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp hàng năm từ đoàn viên.

Hội liên hiệp Phụ nữ tham mưu thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, tạo việc làm, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý nhà nước; tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, các hành vi xâm hại và xâm phạm nhân phẩm phụ nữ; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội và các câu lạc, đội, nhóm, phát triển mô hình hoạt động chi hội phụ nữ Hoa, đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống, hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho hội viên, củng cố lực lượng hội viên nòng cốt, tăng cường công tác bồi dưỡng hội viên ưu tú, phấn đấu đạt tỷ lệ hội viên ưu tú được kết nạp Đảng hàng năm từ 20% trở lên.

Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tạo điều kiện để tổ chức Hội và hội viên giúp nhau cải thiện đời sống, giảm nghèo; tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả.

Đối với đội ngũ trí thức, các hội quần chúng, đồng bào người Hoa, tôn giáo: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp, các giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, tạo mọi điều kiện để các tổ chức hoạt động theo điều lệ, tôn chỉ, mục đích. Phát huy vai trò Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Doanh nghiệp, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu giáo chức… tham gia tích cực các phong trào tương trợ, xã hội, nhân đạo góp phần xây dựng, phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội của quận.

Thông báo