Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Báo cáo chính trị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ X và nhiệm vụ xây dựng, phát triển quận trong 5 năm 2015 - 2020

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quận 11 lần thứ X (2010 - 2015) trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn đan xen, kinh tế thế giới phục hồi chậm. Những hạn chế, yếu kém ở một số lĩnh vực cùng những khó khăn mới phát sinh đã ảnh hưởng đến sự phát triển của quận. Trước tình hình đó, Ðảng bộ quận đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, Nhân dân, tinh thần năng động, sáng tạo, kịp thời tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đô thị; giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo ra tiền đề cơ bản cho bước phát triển trong các năm tiếp theo.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X (2010-2015)

A. Những kết quả và hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, công tác xây dựng Đảng, vận động Nhân dân:

I. Về kết quả đạt được:

1. Kinh tế - tài chính:

Về kinh tế duy trì tốc độ phát triển hợp lý ở các thành phần kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (tính theo giá thực tế) tăng bình quân hàng năm là 10,22% (chỉ tiêu 10%/năm). Doanh thu thương mại-dịch vụ tăng bình quân hàng năm là 21,26% (chỉ tiêu 20%/năm). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2010 từ 13,77% đến năm 2015 còn 9,01%, ngành thương mại - dịch vụ năm 2010 từ 86,23% đến năm 2015 tăng lên 90,99%. Thực hiện Đề án quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ - sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ lệ cao so với ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hình thành và đưa vào hoạt động một số trung tâm thương mại lớn; mặt bằng trên các tuyến đường chính đều được khai thác sử dụng cho hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ; các phố chuyên doanh, ẩm thực, cửa hàng tự chọn phát triển nhanh; xây dựng mới chợ Bình Thới đưa vào sử dụng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, doanh nghiệp thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức nhiều cuộc đối thoại, cung cấp thông tin, chương trình kích cầu, các gói hỗ trợ của Chính phủ, giảm lãi suất cho vay; tổ chức kết nối ngân hàng ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp với lãi suất thấp và chính sách về thuế đã giúp cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh. Tích cực thực hiện cải cách, công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hội Doanh nghiệp phát huy tốt vai trò cầu nối trong việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt dự toán giao, tăng bình quân 5,58%/năm; tổng thu ngân sách quận vượt dự toán, tăng bình quân 9,98%/năm; tổng chi ngân sách quận tăng bình quân 9,37%/năm, trong đó chi sự nghiệp giáo dục, y tế tăng bình quân 12%. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nguyên tắc, chế độ tài chính trong sử dụng ngân sách, công khai dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng nộp thuế, tăng cường kiểm tra chống thất thu ngân sách; công khai, dân chủ trong thu thuế và triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm, giãn thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, hội nghị, mua sắm và sử dụng tài sản công, chi đầu tư; kịp thời rà soát, cân đối, giải ngân nguồn vốn đầu tư, giãn tiến độ đầu tư một số công trình chưa thật sự cấp thiết, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình phục vụ dân sinh. Có nhiều nỗ lực thực hiện bán, chuyển nhượng mặt bằng nhà xưởng theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo nguồn vốn đầu tư công trình phúc lợi xã hội (đã bán được 37/153 mặt bằng với số tiền 157 tỷ đồng).

2. Phát triển và quản lý đô thị:

Tập trung thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển đô thị, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các công trình lĩnh vực văn hóa - xã hội, trụ sở cơ quan với tổng vốn đầu tư từ ngân sách là 797,174 tỷ đồng[1]­. Hoàn thành phê duyệt và công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và tất cả các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hẻm giới. Thực hiện tốt chương trình cải tạo chung cư xuống cấp, đã xây dựng và bố trí tái định cư cho 437 hộ dân tại chung cư Lý Thường Kiệt, đầu tư theo chủ trương xã hội hóa đã xây dựng 1.360 căn hộ; Thành phố chấp thuận cho Công ty CT Group làm chủ đầu tư dự án khu phức hợp Đầm Sen; có 1 dự án đang thu hồi mặt bằng để chuẩn bị đầu tư dự án nhà ở xã hội (khu Tống Văn Trân), khu đất 278 - 284 Lãnh Binh Thăng bán đấu giá quyền sử dụng đất để chủ đầu tư thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đã huy động nguồn vốn đầu tư xã hội đạt 57 tỷ đồng, trong đó vận động Nhân dân đóng góp sửa chữa, nâng cấp các tuyến hẻm trên 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra các hộ dân, doanh nghiệp đã sửa chữa, xây dựng mới nhà ở và một số dự án chung cư cao tầng là 3.087,2 tỷ đồng[2].

Triển khai việc đền bù, giải tỏa dự án mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp; chuẩn bị đầu tư 2 nút giao thông trên các tuyến trọng điểm; bàn giao mặt bằng mở rộng đường Lũy Bán Bích - Tân Hóa; phối hợp thực hiện tốt các chương trình giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông với việc hoàn thành cải tạo hệ thống thoát nước ở một số tuyến đường chính, xây dựng mới hệ thống cống thuộc các tuyến hẻm gắn thực hiện dự án Thành phần số 4 “Cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm”; phối hợp thực hiện công trình cầu vượt nút giao vòng xoay Cây Gõ, xây dựng trạm xe buýt tại Công viên văn hóa Đầm Sen; nâng cấp, mở rộng một tuyến hẻm tại mỗi phường. Các công trình văn hóa, giáo dục, y tế đã được ưu tiên đầu tư (tổng vốn là 252,728 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 57,59% ngân sách. Hoàn thành xây dựng nhà vệ sinh tại các trường học theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng; công khai thông tin quy hoạch; giải quyết hồ sơ với phương châm 3 không “không gây phiền hà, không trễ hẹn, không yêu cầu bổ túc hồ sơ quá 1 lần”; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đạt tỷ lệ 100% trên số hồ sơ đủ điều kiện; tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn được kéo giảm. Từng bước khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, tổ chức tốt thu gom rác thải, xử lý chất thải y tế, nước thải, ý thức của các tổ chức và các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên, có 100% hộ dân được cung cấp nước sạch.

3. Văn hóa - xã hội:

Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, kết hợp ba môi trường giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, chống bệnh thành tích trong dạy và học[3]; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy - học, đội ngũ giáo viên ở các bậc học đạt chuẩn quy định. Hoàn tất công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, có 5 trường đạt chuẩn Quốc gia. Công tác phổ cập giáo dục đạt được các chỉ tiêu đề ra, giữ vững và nâng tỷ lệ xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các bậc học; huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở các bậc học, hạn chế được tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định, không để học sinh nghỉ bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn; hiệu suất đào tạo bậc tiểu học, trung học cơ sở đạt chỉ tiêu đề ra; được Thành phố công nhận hoàn thành chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động theo quy định. Công tác xã hội hóa giáo dục có bước chuyển biến tích cực. Đã thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng tại 16 phường, từng bước nâng chất lượng hoạt động đạt hiệu quả tốt.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống đã được quận phối hợp với các Sở-Ngành tổ chức thực hiện tốt, góp phần tích cực định hướng cho công chúng và xã hội trong việc giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc[4]. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với “xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị” đã thật sự phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, từng bước hình thành nếp sống văn minh, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần phong phú cho Nhân dân. Nội dung thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị đã được lồng ghép một cách có hiệu quả vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở. Các hoạt động kỷ niệm, truyên truyền, cổ động chính trị luôn gắn với giáo dục lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Nhân dân. Các lễ hội, chương trình văn hóa, văn nghệ được tổ chức đa dạng, nhiều màu sắc mang đậm nét văn hóa dân tộc, nhất là trong cộng đồng người Hoa, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu giải trí lành mạnh cho Nhân dân. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được tập trung đẩy mạnh, đến nay có những chuyển biến khởi sắc, nhờ tăng cường hoạt động quản lý nên không phát sinh trường hợp xâm hại khu vực bảo vệ di tích. Tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội, kịp thời xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá. Phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp và mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh. Kết quả thực hiện đạt các chỉ tiêu về xây dựng hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, phường văn minh đô thị, chung cư văn hoá; xây dựng 1 tuyến đường “Văn minh - mỹ quan đô thị” cấp thành phố, 3 tuyến đường cấp quận và 7 tuyến hẻm cấp phường; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 28,2%.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đạt kết quả tốt[5]; hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; trẻ em được tiêm chủng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi; thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành y tế của quận, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Tạo điều kiện phát triển y tế tư nhân, các dịch vụ y tế chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân tốt hơn.

Tập trung ưu tiên các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội[6], quan tâm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chính sách trợ cấp cho người cao tuổi, từng bước nâng chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Hoàn thành Chương trình trọng điểm “Giảm nghèo - Tăng hộ khá” giai đoạn 3 trong năm 2013, được Thành phố công nhận hoàn thành chương trình trước thời hạn 2 năm[7]. Năm 2014, Quận được công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2014 - 2015 trước thời hạn 1 năm; 100% hộ thuộc diện gia đình chính sách có thu nhập bình quân trên 21 triệu đồng/người/năm. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị để thực hiện chương trình; có giải pháp tuyên truyền, huy động nguồn vốn, công tác quản lý, điều tra, khảo sát hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp để trợ vốn (trợ giúp cho hộ nghèo giải ngân cho 4326 lượt hộ nghèo vay với tổng số tiền 36,526 tỉ đồng); tích cực thực hiện việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các hộ nghèo. Thực hiện tốt kế hoạch Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma túy, kế hoạch xây dựng “Phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy - mại dâm”, quản lý tốt đối tượng sau cai nghiện tại nơi cư trú; vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Hoàn thành chỉ tiêu giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động.

4. Quốc phòng, an ninh:

Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 06-CTr/QU của Quận ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; có nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm[8]. Thường xuyên quán triệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy tốt vai trò của các mô hình tự quản, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng tổ dân phố, khu phố an toàn; hàng năm kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, công tác điều tra khám phá án, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chỉ tiêu đề ra, không để phát sinh các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, mại dâm. Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 mặt; khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, tụ tập chạy xe thành đoàn gây rối an ninh trật tự. Công tác phòng cháy, chữa cháy được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hạn chế số vụ cháy nổ trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang quận thường xuyên huấn luyện nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng đạt chỉ tiêu do thành phố giao. Chủ động xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn xây dựng thế trận an ninh Nhân dân. Công tác diễn tập hàng năm được thực hiện tốt, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh diễn tập phòng, chống biểu tình bạo loạn chính trị, kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ, bảo vệ mục tiêu đạt yêu cầu đề ra. Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; thực hiện đạt các chỉ tiêu về công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; bố trí đủ cán bộ Ban chỉ huy Quân sự phường (đảng ủy viên, ủy viên Ủy ban nhân dân phường), có 100% chỉ huy phó và nhân viên thống kê là đảng viên, các chi bộ quân sự có cấp ủy.

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp:

Tập trung lãnh đạo nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền quận, phường, từng bước củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân cho cán bộ công chức, viên chức[9]. Thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tốt quy trình liên thông của 4 nhóm thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân. Lãnh đạo quận, phường thực hiện tốt việc đi cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến rõ nét, giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật một số vụ việc bức xúc của công dân nhất là những khiếu nại, tố cáo trong thực hiện các dự án có giải tỏa nhà, đền bù, bố trí tái định cư, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân. Thực hiện giám sát và tổ chức các cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực thu - chi tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, đất đai; qua đó đã phát hiện xử lý nghiêm minh một số sai phạm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung phong phú, hình thức đa dạng.

Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường đạt kết quả tốt, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao được vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân, hiệu lực công tác quản lý nhà nước; tổ chức nhiều hình thức tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân đúng quy định. Thực hiện thí điểm cơ chế bí thư đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường đạt kết quả tốt, góp phần đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo được sự thống nhất trong chủ trương lãnh đạo, điều hành, trên cơ sở thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công trách nhiệm, đã phát huy được vai trò của cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả công tác, không có tình trạng độc đoán, chuyên quyền.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp[10] và công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức trong ngành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm; việc tổ chức thi hành các bản án đảm bảo qui trình, quy định pháp luật.

6. Công tác xây dựng Đảng:

a. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với quyết tâm chính trị cao, bám sát yêu cầu, nội dung nghị quyết và chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Công tác tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy trình. Báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Quận ủy trên tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình cao, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh, thể hiện sự gương mẫu để cấp dưới và toàn đảng bộ noi theo; đi sâu kiểm điểm 3 nội dung cấp bách của công tác xây dựng Đảng, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể. Sau kiểm điểm, tổ chức hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho các cán bộ hưu trí, cán bộ chủ chốt, các đoàn thể quận. Quận ủy ban hành, triển khai thực hiện Kết luận số 17-KL/QU về khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm gồm có 46 đầu việc để thực hiện; tập trung phân công các đơn vị triển khai thực hiện các đầu việc; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đến nay cơ bản đã thực hiện 100% các đầu việc đề ra. Việc tiến hành kiểm điểm ở cấp cơ sở cơ bản đạt yêu cầu đề ra, thực hiện đúng quy định, quy trình, nội dung nêu trong nghị quyết; sau kiểm điểm đã đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, quá trình thực hiện gắn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị. Đến nay hầu hết đã triển khai thực hiện xong các đầu việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Việc thực hiện kiểm điểm và các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Quận và cơ sở, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên về những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng; tích lũy được một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức đảng và các cơ quan Nhà nước; xây dựng nội dung cụ thể sửa chữa khuyết điểm, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm của cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết nội bộ, ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nhất là trong sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Quận ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo các yêu cầu đề ra. Tổ chức tốt việc học tập chủ đề hàng năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tổ chức đảng, các đoàn thể quần chúng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các mô hình mới, cách làm hay, từ đó nhân rộng, tạo sức lan toả, sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng thực hiện việc “học tập và làm theo” trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đưa nội dung làm theo vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, qua đó đã tạo được sự chuyển biến ngày càng sâu sắc hơn trong nhận thức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hầu hết các cấp ủy cơ sở có sự đầu tư, nghiên cứu xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức phù hợp với đạo đức nghề nghiệp và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Quan tâm công tác chỉ đạo chọn một số đơn vị, tổ, nhóm làm điểm để làm chuyển biến những mặt còn hạn chế, yếu kém, qua đó đoàn kết nội bộ tốt hơn, hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hầu hết cán bộ, đảng viên đề ra những nội dung “làm theo” cụ thể, sát với nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí trong cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, gắn bó với Nhân dân.

b. Công tác tư tưởng:

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo được sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng; có chủ động hơn trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tâm trạng của Nhân dân; bám sát chỉ đạo của Thành ủy, nghị quyết chuyên đề về công tác tư tưởng của Đảng bộ quận và nhiệm vụ chính trị của địa phương để có những giải pháp góp phần ổn định tư tưởng, gắn việc thực hiện, triển khai Đề án 02-ĐA/TU của Thành ủy về “Phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái”. Các cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, các nghị quyết, chương trình trọng điểm của Quận ủy. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt từ 95% trở lên; trong học tập tổ chức thảo luận, viết thu hoạch, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từng bước được cải tiến, kịp thời tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên; tổ chức các buổi báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề đảm bảo chất lượng thông tin.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khoá XIII; góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tình hình biển Đông và những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đối với việc bảo vệ chủ quyền biển-đảo; tổ chức tốt việc cung cấp tài liệu, sách, báo, tạp chí cho các cơ sở đảng, kịp thời cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, nghiên cứu dư luận xã hội của quận và cơ sở.

Nâng cao được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai học tập nghị quyết; giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong nhận thức, kịp thời đấu tranh, phê phán với các biểu hiện và quan điểm nhận thức sai trái của một số ít cán bộ, đảng viên. Đại đa số cán bộ, đảng viên thể hiện được tinh thần nói và làm theo nghị quyết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, có ý thức gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức học tập nâng cao trình độ, năng lực, tích thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c. Công tác tổ chức - cán bộ:

Lãnh đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảng tinh gọn, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao; thành lập Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể và Đảng bộ Cơ quan Chính quyền quận, thành lập chi bộ cơ quan 16 phường. Các cấp ủy kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng quy chế làm việc và các quy trình công tác đánh giá, quản lý, phân công, phân cấp, quy hoạch, đào tạo cán bộ. Hoạt động của đảng bộ Doanh nghiệp từng bước đi vào nề nếp; xây dựng được các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác tư tưởng gắn với nội dung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tập trung thực hiện tốt Chương trình trọng điểm “Quy hoạch, đào tạo cán bộ dài hạn giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020” của Quận ủy. Công tác đánh giá cán bộ từng bước có thực chất hơn, đảm bảo được quy trình, dân chủ, quan tâm tạo điều kiện, môi trường để cán bộ diện quy hoạch tiếp cận các chức danh lãnh đạo, quản lý. Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công tác quy hoạch dự bị các chức danh chủ chốt đảm bảo số lượng, chất lượng, các phường có đông đồng bào Hoa đều có cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt người Hoa; đảm bảo tỷ lệ cơ cấu nữ, cán bộ trẻ và cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện gắn với công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh đã được quy hoạch, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch học tập chuyên môn, lý luận chính trị, cơ bản chuẩn hóa trình độ của đội ngũ cán bộ. Công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát quy trình, tiêu chuẩn chức danh; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ về cơ sở để đào tạo, rèn luyện, thử thách. Hầu hết, cán bộ trẻ được luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt năng lực, sở trường.

Quan tâm lãnh đạo, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Qua đó chất lượng hoạt động của chi bộ có những chuyển biến tích cực. Hầu hết các chi bộ đã tổ chức tốt sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, tạo được không khí cởi mở, dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thể hiện được vai trò, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra. Các cấp ủy có quan tâm thực hiện tốt khâu bồi dưỡng, thử thách, đảm bảo về số lượng và chất lượng đảng viên mới kết nạp (đã kết nạp được 755 đảng viên, đạt 125,8%; trong đó có 38 đảng viên người Hoa, chiếm tỷ lệ 5,03%). Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên; chủ động thẩm tra, kết luận, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ hàng năm được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo hướng đánh giá đúng thực chất, từng bước khắc phục bệnh thành tích. Việc kiểm tra, thẩm định trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng sát thực tế hơn. Hầu hết cán bộ, đảng viên chấp hành tốt pháp luật và thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

d. Công tác kiểm tra, giám sát:

Quận ủy tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm cho các cấp ủy và đảng viên; quan tâm củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, đảm bảo số lượng, chất lượng; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác xem xét, xử lý các vi phạm, kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng đảm bảo nghiêm minh, đúng nguyên tắc, quy trình, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cấp ủy cơ sở xử lý kỷ luật 50 đồng chí (giảm 35,06% so nhiệm kỳ trước). Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã phối hợp tốt với các ban, ngành trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt thẩm định về phẩm chất, đạo đức đối với cán bộ, đảng viên khi được đề bạt, bổ nhiệm.

e. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Quận ủy xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công chức trách, nhiệm vụ của các thành viên cụ thể, rõ ràng. Phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy được đổi mới, sâu sát, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đảm bảo vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo định hướng nhiệm vụ, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở đảng được tiến hành thường xuyên; thực hiện tốt tổ chức sơ kết, tổng kết nghị quyết; giảm bớt các cuộc họp và nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị, tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân.

7. Công tác dân vận của Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

a. Công tác dân vận của Đảng.

Công tác vận động Nhân dân của Đảng bộ từng bước đổi mới, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, phối hợp tổ chức nhiều phong trào, giải pháp chăm lo đời sống Nhân dân, tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó củng cố được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 35-CTrHĐ/TU ngày 27/11/2013 của Thành ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Quyết định số 489-QĐ/TU ngày 16/7/2011 của Thành ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác vận động Nhân dân, giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng hợp pháp của Nhân dân, phát huy được vai trò của Nhân dân trong thực hiện giám sát, xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị đạt chất lượng, số lượng; từng bước củng cố hoạt động của Đoàn Thanh niên quận.

Thực hiện đạt được các chỉ tiêu của chương trình trọng điểm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân thực hiện những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của Nhân dân ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp, hội nghị Nhân dân tổ dân phố, tỷ lệ hộ dân tham dự sinh hoạt và tổ dân phố có xây dựng quy ước đạt yêu cầu đề ra.

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong công tác vận động Nhân dân, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai các quy định, quy trình thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng. Đa số cán bộ, công chức thực hiện tốt phong cách “trọng Dân, gần Dân, hiểu Dân, học Dân và có trách nhiệm với Dân” trong giải quyết công việc cho Dân.

b. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Mặt trận Tổ quốc: phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, chú trọng phát huy vai trò tích cực của người uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước[11]. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Vì biển đảo quê hương”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác từ thiện, xã hội. Tổ chức tốt việc vận động sửa chữa, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trao tặng học bổng, hỗ trợ học nghề, trợ cấp khó khăn cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Liên đoàn Lao động: tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao giác ngộ bản chất giai cấp, bản lĩnh chính trị cho công nhân viên chức, lao động[12]. Tổ chức tốt các hoạt động “tháng công nhân” hàng năm, nhiều hoạt động xã hội và chăm lo tốt đời sống cho công nhân viên chức, lao động. Hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động đạt kết quả tốt. Thành lập mới 208 công đoàn cơ sở; tỷ lệ phát triển đảng viên là công nhân đạt 10,02%. Nhà Văn hóa Lao động tổ chức nhiều hoạt động, phát triển mô hình các câu lạc bộ với hình thức đa dạng, phong phú, phục vụ đông đảo người lao động đến sinh hoạt.

Đoàn Thanh niên và Hội liên hiệp Thanh niên: kết hợp các sự kiện giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử dân tộc, truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật và xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên; đồng thời phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào, qua đó bồi dưỡng lòng tin, khơi gợi truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng để đoàn viên, thanh niên tự tin, sống có ích, vượt khó vươn lên trong cuộc sống[13]. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Tổ chức triển khai tốt hoạt động “Năm Thanh niên”, “Năm vì trẻ em” và “ Năm Thanh niên tình nguyện”.

Hội liên hiệp Phụ nữ: đã tập trung triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí đã từng bước tác động toàn diện đến các vấn đề của gia đình, được hội viên phụ nữ hưởng ứng, đưa cuộc vận động từng bước đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả thiết thực. Thông qua thực hiện 3 Đề án của Chính phủ, Hội đã góp phần giúp các gia đình tăng thu nhập, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ. Công tác tư vấn, hỗ trợ hôn nhân, gia đình từng bước được đẩy mạnh. Nhiều mô hình được duy trì và nhân rộng, nổi bật là Câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, Gia đình nuôi dạy con tốt…Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới tính, bình đẳng giới và công tác phụ nữ được truyền tải dưới nhiều hình thức đổi mới, đa phần và góp phần làm chuyển biến nhận thức về giới và bình đẳng giới trong cộng đồng dân cư. Với phương châm “hướng mạnh hoạt động về cơ sở”, Hội đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội đã thể hiện vai trò đại diện, cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với phụ nữ, tích cực tham gia giám sát một số chính sách an sinh xã hội. Hội quan tâm khảo sát thực trạng tổ chức Hội, cán bộ Hội và hội viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội giúp cán bộ Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỉ lệ hội viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt 30%.

Hội Cựu chiến binh: luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong tình hình mới[14]. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt; đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội, phối hợp thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương, chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá” và chương trình “Phát huy tiềm năng, tận dụng ưu đãi của Nhà nước làm kinh tế, chăm lo đời sống Cựu chiến binh”. Các cấp Hội tham gia cùng địa phương trong việc phối hợp vận động chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, thực hiện tốt hoạt động ủy thác, vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội.

Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người Cao tuổi, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Luật gia, Hội Doanh nghiệp tập trung hoạt động chăm lo đời sống hội viên; chủ động trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, gia đình chấp hành các qui định, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các phong trào, công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đội ngũ trí thức, đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia nhiều phong trào góp phần thực hiện đoàn kết, tương thân, tương trợ trong cộng đồng dân cư.

II. Hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền; công tác xây dựng Đảng; vận động Nhân dân:

1. Kinh tế, văn hóa - xã hội, quản lý đô thị, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy nội lực, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cho doanh nghiệp còn hạn chế, số lượng doanh nghiệp được giúp đỡ, hỗ trợ chưa nhiều; việc củng cố và phát triển các phố chuyên doanh chưa tạo thành một khu vực phát triển kinh doanh đặc trưng.

Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm, nhất là các công trình xây dựng, mở rộng các tuyến đường, nút giao thông, nhà ở xã hội chưa đạt được chỉ tiêu đề ra; dự án khu phức hợp Đầm Sen 5,8 ha chỉ mới chọn được nhà đầu tư. Công tác quản lý trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường ở một số địa bàn chưa thật sự chuyển biến tốt.

Công tác tham mưu đề ra chỉ tiêu thực hiện huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, phổ cập giáo dục bậc trung học chưa sát thực tế và của ngành chức năng nên thực hiện không đạt chỉ tiêu đề ra. Một số hộ nghèo ra khỏi chương trình nhưng chưa thật sự bền vững, nợ quá hạn quỹ xoá đói giảm nghèo còn cao, công tác tư vấn, hướng dẫn cho hộ nghèo định hướng công việc làm ăn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm, việc thực hiện các dự án sản xuất thu nhận lao động nghèo chưa đạt hiệu quả tốt, tình trạng việc làm của lao động nghèo thiếu ổn định, dễ dẫn đến nguy cơ tái nghèo. Ý thức của một số hộ nghèo còn trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế nên có tâm lý không muốn được công nhận vượt chuẩn nghèo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, trách nhiệm công dân với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được đồng bộ, phát triển phong trào chưa đều, công tác phát động phong trào còn dàn trải, diện rộng chưa chú ý vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn; các mô hình tự quản chậm sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý thức phòng ngừa xã hội chưa cao, còn mất cảnh giác trong tự bảo vệ tài sản. Việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ở cơ sở của một số đơn vị chức năng về thực hiện nhiệm vụ an ninh - trật tự chưa sâu; công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể chưa đồng bộ. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng còn hạn chế.

Công tác cải cách hành chính có một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, một số cán bộ, công chức chưa thể hiện tốt ý thức, trách nhiệm trong phục vụ, còn gây phiền hà cho Nhân dân, trình độ ở một bộ phận hạn chế về chuyên môn. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, một số cán bộ có sai phạm phải xử lý kỷ luật.

2. Công tác xây dựng Đảng:

Việc triển khai các giải pháp, kiểm tra, giám sát khắc phục hạn chế, khuyết điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, quận tập trung chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục những việc làm chưa tốt ở cơ sở nhưng vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt yêu cầu chỉ đạo nên chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phê phán các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mặt còn hạn chế. Một số ít cơ sở đảng chưa thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, một số cán bộ, đảng viên chưa có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật phải bị xử lý kỷ luật.

Công tác tuyên truyền thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Nhân dân chưa được sâu rộng, hình thức thiếu đa dạng, nội dung “làm theo” chưa cụ thể để làm chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Công tác chỉ đạo chọn đối tượng làm điểm và triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục ở một vài đơn vị chưa sát với thực trạng tình hình, hiệu quả đạt chưa cao. Việc xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức của một số đơn vị còn lúng túng, tính nêu gương của lãnh đạo có trường hợp chưa rõ nét, chưa làm tốt công tác nhân rộng các điển hình của tập thể, cá nhân để tạo sự lan tỏa. Việc viết sổ đăng ký phấn đấu, rèn luyện nội dung chưa gắn với yêu cầu của chủ đề và khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm, việc nhận xét, kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn chung chung, chưa cụ thể.

Trong công tác phát triển đảng viên chưa có giải pháp chỉ đạo để đạt kết quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở các tổ chức thuộc loại hình khu phố, tổ dân phố, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tỷ lệ đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng và tỉ lệ giáo viên là đảng viên ở các bậc học còn thấp so với chỉ tiêu.

Quận chưa kịp thời xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ cụ thể nên tính khả thi của quy hoạch chưa cao, chưa đáp ứng tốt yêu cầu bố trí, đề bạt cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa có sự tập trung cao để thực hiện chuẩn hóa trình độ cán bộ theo quy định, nhất là cán bộ ở các ngành giáo dục, y tế, đoàn thể. Việc luân chuyển cán bộ làm công tác đảng, chính quyền sang công tác đoàn thể và ngược lại còn ít. Việc bố trí cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý còn hạn chế. Hoạt động Câu lạc bộ cán bộ trẻ chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, động viên sự phấn đấu, rèn luyện của một số cán bộ trẻ trong diện quy hoạch dài hạn chưa kịp thời, có trường hợp chưa thể hiện tốt bản lĩnh, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị có mặt hạn chế, đảng viên trẻ chưa mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến, còn lúng túng trong việc đề ra nội dung sinh hoạt chuyên đề.

3. Công tác vận động Nhân dân:

Một số cấp ủy đảng chưa tập trung lãnh đạo tốt công tác vận động Nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức, chưa thực hiện tốt việc công khai, minh bạch theo quy định. Việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao, còn hành chính hóa, chạy theo thành tích. Tỷ lệ tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên, công nhân khu vực ngoài nhà nước chưa cao. Công tác quy hoạch cán bộ làm công tác đoàn thể ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Tóm lại, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước, thành phố có những thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn đan xen, song với sự nỗ lực, kiên trì, bám sát thực tiễn, năng động, sáng tạo, phát huy dân chủ, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, Quận đã lãnh đạo đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Thực hiện cơ bản đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình trọng điểm, hoàn thành trước thời hạn hai năm Chương trình “Giảm nghèo - tăng hộ khá”; tạo sự chuyển biến rõ nét trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội gắn với phát triển đô thị, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ. Từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, hướng hoạt động về cơ sở. Tuy nhiên, trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, một số dự án, công trình trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra nhất là các dự án về giao thông, nhà ở; việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ở một số nơi có mặt chuyển biến còn chậm; một số hộ nghèo vượt chuẩn nghèo chưa bền vững. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có nơi thực hiện chưa tốt. Công tác cải cách hành chính có một số lĩnh vực hiệu quả đạt chưa cao. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyển biến có mặt chưa rõ nét. Công tác quy hoạch cán bộ còn hụt hẫng, thiếu cán bộ nữ, trẻ ở cơ sở; một số cấp ủy chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Chưa tập trung cao các giải pháp về xây dựng, bồi dưỡng lực lượng chính trị nòng cốt đạt về số lượng, chất lượng; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các đoàn thể có mặt hạn chế.

B. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm:

I. Nguyên nhân ưu điểm:

Quận ủy có sự thống nhất cao trong nhận thức, quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chấp hành và thực hiện tốt chỉ đạo của Thành ủy, thể hiện được vai trò lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong toàn đảng bộ, bám sát mục tiêu của nghị quyết, có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm và xây dựng văn hóa, phát triển con người trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Phát huy được truyền thống cách mạng kiên cường, tiềm năng, tính năng động, sáng tạo của đảng bộ và Nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội của quận có nhiều khó khăn.

Tập trung chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện bốn chương trình trọng điểm, nghị quyết chuyên đề, kịp thời phân công các đơn vị thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm đạt kết quả tốt. Tập trung chỉ đạo các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI; tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, vận động Nhân dân ở loại hình chi bộ nhất là ở khu phố để có các biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo phân công thực hiện nghị quyết; thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra, giám sát, giải quyết khó khăn, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

II. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:

1. Nguyên nhân khách quan:

Tình hình kinh tế - xã hội trong nước có những diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức, cơ chế, chính sách luôn thay đổi; đa số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn có quy mô nhỏ dễ bị tác động khi thị trường có biến động.

Thực hiện chủ trương tiết kiệm trong chi đầu tư, Thành phố đã tập trung nguồn vốn đầu tư công cho các công trình trọng điểm lớn, nguồn vốn phân bổ không đủ đáp ứng cho các công trình của quận. Thủ tục đầu tư các dự án có thu hồi đất còn phức tạp, kéo dài. Việc triển khai bán nhà đất thuộc sở hữu nhà nước gặp nhiều khó khăn do mức giá bán cao, giao dịch bất động sản đóng băng.

2. Nguyên nhân chủ quan:

Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết có lúc chưa thật tập trung quyết liệt, có lúc còn dàn trải; chưa kịp thời giải quyết có kết quả những vướng mắc phát sinh và dự báo hết những khó khăn nhất là về vốn, cơ chế của các dự án trọng điểm. Công tác chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan chức năng trong thực hiện chưa tốt. Trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo có mặt chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình và đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Có 02/15 chỉ tiêu theo Nghị quyết thực hiện không đạt do không lường trước những khó khăn, chưa sát thực tế, chỉ tiêu cao hơn quy định của ngành chức năng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, định hướng phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, khu vực chuyên doanh chưa sâu, chưa thật sự huy động được sức mạnh tổng lực trong hệ thống chính trị và phát huy được nguồn nội lực của Nhân dân trên địa bàn, thế mạnh của địa phương, đồng thời chưa tận dụng được nhiều nguồn lực bên ngoài đầu tư phát triển kinh tế.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy có lúc chưa theo kịp với yêu cầu tình hình, trình độ, năng lực có mặt hạn chế như việc tổ chức thực hiện nghị quyết, thực hiện tự phê bình và phê bình tại một số đơn vị có mặt hạn chế, chưa nghiêm túc, việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc chưa kịp thời, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vai trò người đứng đầu của một số đơn vị chưa thể hiện tốt trách nhiệm và tinh thần gương mẫu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện rõ sự nỗ lực, tính tự giác rèn luyện.

III. Một số kinh nghiệm:

Kế thừa những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Quận ủy luôn thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết để đạt được một số kết quả tích cực, trên cơ sở đó bổ sung, rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Hai là, coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu.

Ba là, quan tâm tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chủ trương chính sách, kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Bốn là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, năm của cấp ủy; tổ chức hội thảo chuyên đề, phát huy tốt vai trò cán bộ tham mưu, chuyên môn, phân công trách nhiệm cụ thể, lãnh đạo các cấp ủy tăng cường đi cơ sở, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với Nhân nhân ở địa bàn dân cư.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN QUẬN, HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Trong bối cảnh tình hình thế giới trong những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, có mặt khó lường. Nước ta hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Tình hình đó tạo ra cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình đó, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân quận ra sức phát huy những kết quả đạt được và truyền thống cách mạng, đoàn kết, nêu cao ý chí phấn đấu mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

A. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu:

I. Mục tiêu chung:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Tập trung các nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; huy động mọi nguồn lực để phát triển, chỉnh trang đô thị, đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển văn hóa, con người. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4%/năm; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 14%/năm (theo giá cố định năm 2010).

2. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước thành phố giao hàng năm. Đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách quận hàng năm. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

3. Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo trên 98% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỉ lệ phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

4. Hàng năm số hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá đạt từ 85% trở lên; 30 -35% phường được công nhận phường văn minh đô thị; 80% khu phố được công nhận khu phố văn hóa; 90% chung cư được công nhận chung cư văn hoá; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Có từ 28 - 33% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao.

5. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động/năm, trong đó có 10% lao động có việc làm ổn định.

6. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.

7. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Hàng năm kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế tại địa bàn, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự năm sau cao hơn năm trước và không thấp hơn chỉ tiêu Công an thành phố đề ra, nhất là án cướp, cướp giật, trộm cắp, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 90%; hàng năm phấn đấu kéo giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành; không để phát sinh địa bàn, tụ điểm phức tạp mới. Phấn đấu 90% phường, khu dân cư, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của cá nhân, tổ chức đạt 90%. Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, không để ùn tắc giao thông quá 15 phút.

8. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm. Kết nạp 650 đảng viên.

9. Có 100% cán bộ, công chức diện Thành ủy quản lý, cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn theo quy định của Thành ủy.

III. Các chương trình, công trình trọng điểm:

1. Chương trình “Giảm nghèo bền vững” của quận giai đoạn 2015 - 2020: Mục tiêu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ tiêu Thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Quận tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin), từng bước cải thiện và nâng cao mức sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo giảm nghèo bền vững.

2. Chương trình “Phát triển và chỉnh trang đô thị” giai đoạn 2015 - 2020: Mục tiêu phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, cấp nước, thoát nước, điện, vệ sinh môi trường, mở rộng hẻm,...), đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại, xây dựng công viên cây xanh kết hợp khu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại khu Trường đua Phú Thọ.

B. Nhiệm vụ, giải pháp.

I. Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển kinh tế, đô thị, văn hóa -xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính:

1. Kinh tế - tài chính:

Tập trung triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển ngành của Thành phố; tham gia tích cực quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, huy động sức mạnh của các thành phần kinh tế thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp làm chuyển biến rõ nét hoạt động thương mại - dịch vụ trên các tuyến đường lớn của quận, củng cố và phát triển các phố chuyên doanh, phát triển siêu thị, trung tâm thương mại kết hợp nhà cao tầng, phát huy vai trò cầu nối của Hội doanh nghiệp quận trong việc nắm tình hình hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng gian hàng giả, gian lận thương mại.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra đối tượng nộp thuế, công khai dân chủ trong công tác thu thuế và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm do Thành phố giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 5%; thu ngân sách địa phương tăng bình quân hàng năm 7%; chi ngân sách địa phương tăng bình quân 10%/năm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ tài chính; thực hiện tốt công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản, công quỹ để ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán, chuyển nhượng mặt bằng nhà xưởng tạo nguồn vốn thực hiện các công trình trọng điểm.

2. Quản lý - phát triển đô thị:

Thực hiện tốt các chỉ tiêu quy hoạch về kiến trúc đô thị đã được phê duyệt và chương trình phát triển nhà ở định hướng đến năm 2020; thực hiện quản lý tốt quy hoạch chi tiết gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; quy hoạch sử dụng đất, dành quỹ đất cho công trình công cộng và phúc lợi xã hội. Tập trung các nguồn lực, nhất là khai thác nguồn vốn từ việc sắp xếp bán nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo cân đối nguồn vốn hàng năm thực hiện các danh mục công trình đã xác định trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 của quận. Tạo điều kiện để tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn; phấn đấu đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8m2/người.

Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thực hiện dự án 5,8 ha Khu phức hợp Đầm Sen (Phường 3). Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -2020, trong đó tập trung thực hiện mở rộng nút giao thông Bình Thới - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm, Lãnh Binh Thăng - Lê Đại Hành - 3/2 - Phó Cơ Điều; cải tạo mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn từ Bình Thới đến Tân Hóa); thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú ra đường Hòa Bình, đường vành đai Đầm Sen. Xây dựng mới 6 trường học, cơ quan và cải tạo mở rộng 1 trường học (trường THPT khu trường đua Phú Thọ, trường tiểu học Nguyễn Thi, trường tiểu học khu phức hợp Đầm Sen, trường Mầm non 4, trường Mầm non khu II Tống Văn Trân, Nhà thiếu nhi; cải tạo mở rộng trường THPT Nam Kỳ Khởi nghĩa). Đầu tư xây dựng công viên khu Trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu nhi, công viên đường Dương Đình Nghệ. Phối hợp thành phố thực hiện các dự án trùng tu di tích Phụng Sơn Tự, chùa Giác Viên. Xây dựng mới 250 căn nhà ở xã hội khu Tống Văn Trân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về xây dựng, nâng cao ý thức của người dân trong đảm bảo trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường. Nâng cao trình độ năng lực và trách nhiệm cán bộ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây dựng, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong quản lý đô thị. Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hiệu quả vốn đầu tư. Tuyên truyền giáo dục nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra các đơn vị thực hiện việc xử lý nước thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường.

3. Văn hóa - xã hội:

a. Giáo dục và đào tạo: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thực hiện các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng hiện đại, phát huy năng lực sáng tạo của người học, kết hợp tốt ba môi trường giáo dục, coi trọng việc giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng, truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh, xây dựng môi trường trường học thân thiện, chống bệnh thành tích trong dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị chuẩn hóa cho đội ngũ giáo viên, tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn tăng mỗi năm từ 1% trở lên. Giữ vững tỷ lệ phổ cập mầm non, các bậc học, huy động số học sinh ra lớp đúng độ tuổi, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học, thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định, không để học sinh nghỉ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn kinh tế, phấn đấu nâng dần tỷ lệ học sinh học nghề sau tốt nghiệp trung học cơ sở mỗi năm tăng từ 0,5% trở lên và tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày mỗi năm tăng 2,5%. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập, khuyến khích tạo điều kiện công bằng, thuận lợi để người dân học tập suốt đời, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục thực hiện “Đề án mạng lưới trường lớp” đã được phê duyệt; đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy- học, chuẩn hóa các trường theo quy định. Phấn đấu xây dựng một trường đạt chuẩn tiên tiến, hiện đại ở các bậc học.

b. Văn hóa - thông tin, thể thao: Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận, từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng con người hướng đến chân - thiện - mỹ, ý thức tuân thủ pháp luật, giữ vững trật tự kỷ cương, nếp sống vãn minh đô thị, đẩy lùi tiêu cực xã hội góp phần xây dựng Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn. Phát huy vai trò, hoạt động của câu lạc bộ khu phố văn hóa quận, ban vận động khu dân cư, phường văn minh đô thị, chung cư văn hóa, tổ tự quản; xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp; nhân rộng những mô hình, cách làm hay, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình ở khu dân cư. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn hóa trong hệ thống chính trị và từng gia đình. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Nhà văn hoá Lao động quận, Nhà văn hoá phường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân, chú ý các loại hình văn hóa trong đồng bào người Hoa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, kiên quyết xử lý vi phạm, không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng, trong cán bộ công chức; chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu; duy trì các hội thi, hội thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao.

c. Y tế: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc khám, chữa bệnh; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, khuyến khích xã hội hoá đầu tư phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, phòng khám bác sĩ gia đình; phấn đấu 100% các Trạm Y tế phường có bác sĩ, 90% số dân tham gia bảo hiểm y tế. Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh đến các khu phố, tổ dân phố; vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác truyền thông, công tác kiểm tra và xử lư vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tuyên truyền thực hiện nghiêm chính sách của nhà nước về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, nâng cao chất lượng dân số; triển khai thực hiện tốt các đề án hoạt động cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản; kéo giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

d. An sinh xã hội.

Tập trung giải quyết tốt an sinh xã hội, vấn đề bức xúc xã hội, chú trọng giải quyết tốt vấn đề lao động, tạo điều kiện để mọi người có việc làm và thu nhập ổn định. Tiếp tục tập trung giải pháp thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình “Giảm nghèo bền vững” của quận giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều theo chỉ đạo của Thành phố; ưu tiên hỗ trợ 100% gia đình chính sách đạt mức sống trên chuẩn cận nghèo của người dân trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác huy động các nguồn vốn trong xã hội, cho vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ giảm nghèo, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, vệ sinh môi trường cho người nghèo, hộ nghèo. Định kỳ tổ chức sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp tư nhân. Hàng năm, kết hợp nguồn quỹ của các đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai chương trình tín dụng, cho vay giải quyết việc làm. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cán bộ chuyên môn cho Trung tâm Dạy nghề quận, gắn kết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và nhu cầu người lao động trên địa bàn.

Thực hiện công tác xây dựng phường lành mạnh không còn tệ nạn ma túy - mại dâm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt chương trình quản lý sau cai nghiện, quan tâm dạy nghề và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc làm cho số người sau cai nghiện ổn định cuộc sống.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các đối tượng; huy động các nguồn lực để chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người nghèo; tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho người thuộc diện chính sách, người có công cách mạng; thường xuyên theo dõi tình hình đời sống của gia đình chính sách như việc làm, thu nhập, nhà ở, sức khỏe; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với quỹ giảm nghèo, nguồn quỹ của các đoàn thể, tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc cho vay vốn nhằm giải quyết việc làm và nâng cao mức sống, thu nhập cho các đối tượng, xây dựng nhà tình thương. Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em nghèo, thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “xã, phường phù hợp với trẻ em”.

4. Quốc phòng, An ninh:

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao nhất, chủ động đấu tranh, đập tan âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để tình huống bất ngờ xảy ra.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nhằm hạn chế gia tăng của các loại tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là thực hiện tốt các biện pháp tổng hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động của các loại đối tượng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành thực hiện các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai các biện pháp đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, không để xảy ra khủng bố, phá rối an ninh, biểu tình, bạo loạn chính trị trên địa bàn. Phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị trong phối hợp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng, phát huy vai trò của quần chúng làm nòng cốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo quy định, củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Tổ chức đơn vị dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng tốt, huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tốt diễn tập hàng năm với xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ và chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ hàng năm; thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội và hoạt động thi đua của lực lượng vũ trang gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

5. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp:

Nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của quận, phường thông qua sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp điều kiện chức năng, nhiệm vụ chính quyền đô thị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và thủ trưởng các phòng, ban trong việc quản lý, tham mưu, đề xuất chủ trương, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân; tổ chức thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa nền hành chính, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện cơ chế liên thông từ quận đến phường và giữa các phòng ban, đơn vị trong giải quyết hồ sơ hành chính cho dân, các thủ tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, trên cơ sở xác định danh mục, vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức hợp lý, thường xuyên kiểm tra quy chế hoạt động, thực thi công vụ đối với cán bộ công chức, viên chức để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch hoạt động theo quy định, tổ chức tốt hội nghị Nhân dân tổ dân phố định kỳ, nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng Ban điều hành khu phố, tổ dân phố.

Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X, Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 15/02/2014 của Thành ủy. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ, công chức; kịp thời ngăn ngừa, khắc phục sai phạm, phát hiện, xử lý cán bộ, công chức có hành vi quan liêu, tham nhũng. Phát huy vai trò của hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tiếp công dân, đi cơ sở, tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, đổi mới phương pháp tiếp công dân, gắn tiếp dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên quyết không để xảy ra các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

Tiếp tục phổ biến, thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật và thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành đã góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức tốt các phiên tòa (và phiên tòa lưu động để giáo dục ý thức pháp luật trong Nhân dân) xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp và thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, giảm tỷ lệ án tồn đọng.

II. Nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị:

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức thực hiện mục tiêu, các giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 17-KL/QU của Ban Thường vụ Quận ủy và việc thực hiện của các cấp ủy đảng cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, xem xét xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật theo đúng quy định của Đảng; thực hiện tốt quy trình, quy định công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đề bạt, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đơn vị.

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tập trung thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, mục tiêu, chủ đề hàng năm của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; các cấp ủy đảng tổ chức đa dạng các hình thức học tập, công tác tuyên truyền, thực hiện nội dung “làm theo”, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong Nhân dân, xây dựng tiêu chí về đạo đức phù hợp với từng đối tượng; quan tâm công tác chỉ đạo làm điểm; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là việc thực hiện các quy định, vai trò nêu gương của người đứng đầu tổ chức và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân. Thực hiện tốt việc sơ, tổng kết và kịp thời nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân làm tốt.

2. Công tác tư tưởng:

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ xây dựng, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy; công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong Đảng, nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đảng viên, phát huy dân chủ trong công tác tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nói và làm theo nghị quyết; có các biện pháp đối thoại, tiếp xúc cởi mở, đồng thời kiên quyết phê phán, phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn, giáo dục truyền thống, biển đảo, biên giới, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh công tác nghiên cứu dư luận xã hội, xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở hoạt động có hiệu quả; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, báo chí cho các lực lượng làm công tác tuyên truyền, tổ chức đảng cơ sở.

3. Công tác tổ chức - cán bộ:

Thực hiện nghiêm túc quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xây dựng mối quan hệ, quy chế làm việc trong từng tổ chức, giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo, kém hiệu quả, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị -xã hội, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, mỗi năm thành lập 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTC của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là tự phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động cấp ủy, sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề, nhất là nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác quản lý, phân công đảng viên, công tác vận động Nhân dân. Thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, kịp thời nắm tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng.

Thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ đúng thực chất, kịp thời khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng; xây dựng quy trình, biện pháp đánh giá, thẩm định công nhận chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chặt chẽ; tổ chức tốt định kỳ lấy ý kiến nhận xét của Nhân dân, giám sát của các đoàn thể chính trị-xã hội đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ, viên chức. Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng; thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác kết nạp Đảng giữa phòng Giáo dục và Đảng ủy phường, mỗi năm kết nạp vào Đảng từ 1% đến 2% giáo viên trực tiếp đứng lớp (tương đương từ 15 đến 30 giáo viên mỗi năm), thực hiện tốt các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng ở địa bàn, cơ sở trọng yếu, khu dân cư, ngành giáo dục, y tế và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy chế, quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng quy trình quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ, quan tâm bố trí cán bộ nữ, trẻ, người hoa vào các chức danh cán bộ chủ chốt. Tăng cường luân chuyển cán bộ làm công tác đảng, chính quyền sang công tác Mặt trận, đoàn thể và ngược lại. Đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm, hiệu quả trong công tác đánh giá, bố trí cán bộ, phát huy dân chủ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cá nhân người đứng đầu đơn vị trong công tác cán bộ. Tập trung thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ chính trị cho cán bộ, công chức cấp quận, phường, trong đó quan tâm ở các ngàng giáo dục, y tế, các đoàn thể chính trị, xã hội. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và ý thức tổ chức kỷ luật cao.

4. Công tác kiểm tra, giám sát:

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề. Tổ chức tốt nghiên cứu, học tập các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tăng cường cán bộ công tác kiểm tra đủ số lượng, chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ, hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho cơ sở.

5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc khoa học, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thường xuyên đi cơ sở để tháo gỡ, khắc phục khó khăn vướng mắc; tiếp tục duy trì việc tổ chức tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận với Nhân dân. Tổ chức tốt sơ, tổng kết các nghị quyết, chuyên đề, chương trình trọng điểm. Xây dựng phong cách làm việc của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm, gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

III. Nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận của Đảng và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội:

1. Công tác dân vận của Đảng:

Tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác vận động Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Quyết định số 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Thông tri số 31-TT/TU ngày 16/6/2014 của Thành ủy lãnh đạo thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy định định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là nâng cao năng lực đại diện, giám sát, phản biện. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đa dạng, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của Nhân dân trong công tác vận động Nhân dân đảm bảo nguyên tắc “Mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân” trong xây dựng, bảo vệ và phát triển quận.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với trọng tâm hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các giới, các tầng lớp Nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội quận, phường. Tập hợp rộng rãi Nhân dân các giới, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở thực sự vững mạnh, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu cho cấp ủy tạo nguồn phát triển đảng và nguồn quy hoạch cán bộ cho hệ thống chính trị.

Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, quan tâm công tác vận động người Hoa, phát huy tiềm lực góp phần phát triển kinh tế -xã hội của quận; quan tâm, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo sống tốt đời đẹp đạo.

2. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội:

Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì Biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc”. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Liên đoàn Lao động tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ bản chất giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo điều kiện nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động; phát triển đoàn viên công đoàn, tổ chức Công đoàn ở những doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng chất lượng hoạt động công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động trên các lĩnh vực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đảm bảo 95% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 60% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt vững mạnh; phát triển và kết nạp đoàn viên khu vực nhà nước đạt 100%, khu vực ngoài nhà nước đạt 75% trên tổng số lao động thường xuyên; bồi dưỡng và giới thiệu ít nhất 800 đoàn viên ưu tú sang Đảng.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tuyên truyền nâng cao nhận thức về lịch sử truyền thống gắn với học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên. Khuyến khích thanh niên học tập, tự nâng cao tay nghề, tạo việc làm; chăm lo việc học, việc làm, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho thanh thiếu nhi. Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư; tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, nâng cao chất lượng đoàn viên. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động của Quận ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 65%. Quan tâm công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và phát triển Đảng trong thanh niên; phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp hàng năm từ đoàn viên ưu tú.

Hội liên hiệp Phụ nữ tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm công tác nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, quy hoạch đào tạo và chuẩn hoá cán bộ; đa dạng hoá các loại hình tập hợp phụ nữ nhằm tăng cường tính liên hiệp của tổ chức Hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp thực hiện xây dựng phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với các mục tiêu chiến lược Bình đẳng giới; thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, tiếp tục hỗ trợ và vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thường xuyên rà soát chất lượng hội viên, lực lượng nòng cốt Hội, khắc phục các biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động. Có 80% phụ nữ tham gia họat động trong Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố.

Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tạo điều kiện để tổ chức Hội và hội viên giúp nhau cải thiện đời sống, giảm nghèo; tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả. Tổ chức tốt hoạt động “Câu lạc bộ Cựu quân nhân” tại các phường.

Đối với đội ngũ trí thức, hội Chữ thập đỏ, các hội quần chúng, đồng bào người Hoa, tôn giáo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp, các giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo, tổ chức hoạt động tốt theo điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp giữa các tổ chức thành viên với chính quyền các cấp trong công tác vận động quần chúng, nhất là những người có uy tín trong khu dân cư, dân tộc, các chức sắc tôn giáo, tham gia tích cực các phong trào tương trợ, xã hội, nhân đạo góp phần xây dựng, phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội của quận.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhận thức sâu sắc về trách nhiệm đối với Nhân dân, với Đảng bộ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ quận quyết tâm khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chấp hành, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, đường lối đổi mới của Đảng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đề ra.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 11 KHOÁ X NHIỆM KỲ 2010-2015


[1] Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách trong nhiệm kỳ X là 797.174 tỷ đồng, gồm 454,671 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố (chiếm tỷ lệ 57,04%), 300,325 tỷ đồng vốn thành phố phân cấp (chiếm tỷ lệ 37,67%) và 42,178 tỷ đồng vốn thành phố phân cấp (chiếm tỷ lệ 5,29%).

[2] Trong nhiệm kỳ X, thu hút đầu tư được 3.087,288 tỷ đồng vào lĩnh vực xây dựng cơ bản theo chủ trương xã hội hóa vào các lĩnh vực như: xây dựng nhà ở (3.081,525 tỷ đồng), đầu tư cơ sở giáo dục (3,1 tỷ đồng) và sửa chữa, nâng cấp hẻm (2,633 tỷ đồng).

[3] Trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ phổ cập bậc trung học tăng bình quân 0,46%/năm (hiện đạt mức 86,63%); hiệu suất đào tạo các bậc học được nâng lên: bậc tiểu học từ mức 98,6% (2011) lên mức 98,96% (2015), bậc trung học cơ sở từ mức 92,2% (năm 2011) lên mức 93,82% (năm 2015); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các bậc học đạt mức cao: bậc trung học phổ thông là 98,4%, bậc giáo dục thường xuyên là 90,46%; trúng tuyển lớp 10 là 98,96%; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt bình quân 98,72%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

[4] Số phường được công nhận đạt danh hiệu “Phường văn minh – đô thị” hàng năm tăng từ 9 lên 10 phường, được công nhận danh hiệu “Phường văn minh – đô thị” 3 năm liên tiếp là 7/16 phường. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ “Khu phố văn hóa” ước đạt 96,8%, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” ước 94,4%, tỷ lệ “Đơn vị văn hóa-Công sở văn minh-sạch đẹp, an toàn” là 97%, số chung cư văn hóa tăng từ 9 lên 11 chung cư.

[5] Trong nhiệm kỳ, đã khám, chữa bệnh cho 2.866.948 lượt người; phòng, chống 1.358 ca bệnh tay, chân, miệng, 1.241 ca bệnh sốt xuất huyệt và 4 ca bệnh cúm A. Chỉ tiêu mức giảm sinh hằng năm đều vượt cao so với chỉ tiêu được giao.

[6] giới thiệu, giải quyết việc làm cho 51.345 lao động, xây dựng và sửa chữa 21 căn nhà tình nghĩa, 158 căn nhà tình thương.

[7] huy động 14,735 tỷ đồng từ nguồn lực của cả hệ thống chính trị và xã hội cho Chương trình Giảm nghèo – Tăng hộ khá.

[8] Về an ninh trật tự, trong giai đoạn 2011-2015, đã xảy ra 585 vụ phạm pháp hình sự, khám phá 446 vụ (đạt tỷ lệ 76,23%), vượt cao so với chỉ tiêu được giao (65% trở lên); đồng thời xử lý 281 vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế và 102 vụ vi phạm về lĩnh vực môi trường (đạt tỷ lệ 100%). Trong lĩnh vực quân sự địa phương, công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường tham gia cấp ủy, tỷ lệ Phó Chỉ huy trưởng và nhân viên thống kê là đảng viên được giữ vững ở mức 100%. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ tăng từ 15% (năm 2011) lên 22% (năm 2015); tỷ lệ đảng viên trong dân quân tăng từ 15,5% (năm 2011) lên 17,5% (năm 2015). Số chi bộ quân sự phường có cấp ủy tăng từ 7/16 chi bộ lên 16/16 chi bộ, đạt tỷ lệ 100% (chỉ tiêu là 50%).

[9] So với đầu nhiệm kỳ, số lượng và chất lượng cán bộ tăng lên rõ, thể hiện như sau: số lượng cán bộ tăng từ 2.681 người lên 2.833 người (tăng 7,53%); tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học trở lên tăng từ 54,83% lên 58,38% (tương ứng với 131 người), tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng tăng từ 15,29% lên 20,81% (tương ứng với 120 người), tỷ lệ cán bộ có trình độ trung cấp giảm từ 29,88% xuống còn 20,81%; tỷ lệ cán bộ có trình độ trung cấp chính trị tăng từ 84,21% lên 85,91% (tương ứng với 499 người). Về thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO, có 16/16 phường thường xuyên áp dụng; đồng thời, số lượng phòng ban quận áp dụng công cụ trên tăng từ 7 (năm 2011) lên 12 đơn vị (năm 2015).

[10] Đã tổ chức 79 phiên tòa lưu động xét xử các vụ án hình sự và 17 phiên tòa làm điểm theo tinh thần cải cách tư pháp.

[11] Trong giai đoạn 2011-2015, Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”, trong đó vận động được 16,2 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà tình nghĩa, 178 căn nhà tình thương; hỗ trợ 1.760 học bổng (tổng trị giá 1,86 tỷ đồng) và trợ cấp khó khăn với tổng giá trị 1.317 triệu đồng, hỗ trợ xã nghèo, vùng sâu, vùng xa số quà, tiền với tổng giá trị 1,09 tỷ đồng. Ngoài ra, đã vận động được 1,814 tỷ đồng cho Quỹ cứu trợ thiên tai và 3,253 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”; góp ý 57 dự thảo luật, giám sát 21 lượt cơ quan nhà nước, tổ chức 30 lần gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quận với nhân dân phường và 310 lần gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo phường với nhân dân địa phương;…

[12] Liên đoàn Lao động hiện có 14.387 đoàn viên (tăng 2.780 người so với đầu nhiệm kỳ) thuộc 340 tổ chức công đoàn cơ sở, gồm 53 tổ chức thuộc khối quốc doanh và 287 tổ chức thuộc khối ngoài quốc doanh; đã giới thiệu 1.206 đoàn viên ưu tú để cấp ủy cơ sở đảng xem xét, kết nạp. Tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt danh hiệu xuất sắc, vững mạnh tăng từ 59,53% (153 cơ sở) lên 62,63% (195 cơ sở). 100% công đoàn cơ sở đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt hội nghị công chức, viên chức, người lao động hàng năm; trao 1.309 học bổng Nguyễn Đức Cảnh (trong đó cấp cơ sở trao 1.071 học bổng).

[13] Thực hiện chủ trương rà soát, củng cố tổ chức, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận hiện có 41 tổ chức (tăng 8 đơn vị) trực thuộc với 5.000 đoàn viên (giảm 2.360 người), trong đó: có 200 đảng viên đang sinh hoạt (giảm 114 người) và 410 đoàn viên tham gia công tác khu phố-tổ dân phố (tăng 15 người); Hội liên hiệp Thanh niên hiện có 15.800 hội viên (giảm 4.045 người), trong đó có 7.250 hội viên người Hoa và 550 hội viên lao động trong khu vực ngoài nhà nước. Tỷ lệ tập hợp thanh niên tăng từ 55% (năm 2011) lên mức 59,8% (năm 2015). Đã phát triển mới 6.094 đoàn viên và 7.721 hội viên, công nhận 1.465 đoàn viên ưu tú và giới thiệu 536 đoàn viên ưu tú để cấp ủy cơ sở đảng xem xét, kết nạp; hàng năm huy động từ 10.500 đến 11.570 thanh niên tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện. Trong nhiệm kỳ, thực hiện 02 công trình thanh niên: vận động 436 triệu đồng để thực hiện công trình xây dựng, sửa chữa nhà tình bạn và 21 triệu đồng thực hiện Chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ với tổng giá trị 343,5 triệu đồng.

[14] Hội Cựu chiến binh hiện có 1.510 hội viên thuộc 22 cơ sở hội, có 90 hội viên tham gia lực lượng nòng cốt chính trị; đã làm tốt công tác chăm lo cho hội viên: giải quyết vốn vay cho 3.810 lượt hội viên với tổng giá trị 74,3 tỷ đồng, xây dựng 5 nhà tình nghĩa và sửa chữa 91 nhà tình thương với tổng giá trị hơn 1,69 tỷ đồng, trao tặng 564 suất học bổng trị giá 268,3 triệu đồng.

Thông báo