Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015

Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo.

- Các đồng chí đại biểu.

Qua 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã thành công tốt đẹp.

Đại hội rất vinh dự và phấn khởi được đồng chí Phạm Phương Thảo - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà Đảng bộ quan tâm, nhất là một số gợi ý về biện pháp, giải pháp để Đại hội tập trung thảo luận góp ý cho báo cáo chính trị.

Trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội, cán bộ đảng viên ở các cơ sở Đảng, nhất là các đồng chí cán bộ hưu trí, cán bộ cách mạng lão thành đã nhiệt tình và tâm huyết đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào các dự thảo văn kiện của cấp trên và văn kiện của Đảng bộ Quận. Trong quá trình diễn ra Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận một cách nghiêm túc và sôi nổi tham gia góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Với tinh thần khách quan, trung thực, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá đúng mức thực ch?t tình hình chung của Quận, những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm cụ thể, thiết thực. Và quan trọng hơn cả là Đại hội đã đạt được sự nhất trí cao những vấn đề lớn về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tiễn của Quận trong nhiệm kỳ tới.

Trong Đại hội này, trên tinh thần phát huy dân chủ, thực sự đổi mới, thể hiện trách nhiệm trong thảo luận về nhân sự cấp ủy Quận, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận gồm 41 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất và năng lực để đảm đương trọng trách mới, đảm bảo được các yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu gồm 06 đồng chí tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ quận đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần IX. Và cuối cùng, Đại hội đã tiến hành biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Có thể nói, Nghị quyết lần này là sự tổng hợp trí tuệ, ý chí nguyện vọng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân quận nhà. Những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị và Nghị quyết mà Đại hội lần X vừa thông qua thể hiện sự thống nhất và quyết tâm cao của Đại hội về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp tổ chức thực hiện, nhất là những giải pháp mang tính đột phá để huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với lòng mong muốn mãnh liệt, hướng đến mục tiêu xây dựng Quận 6 trở thành một quận văn minh giàu đẹp.

Đại hội thành công là nguồn cổ vũ, động viên to lớn trong toàn Đảng bộ, là cơ sở để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận nêu cao tinh thần quyết tâm và tích cực năng động, sáng tạo, phát huy mạnh mẽ những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

Có thể khẳng định sự thành công của Đại hội hôm nay là nhờ có sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy, sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Tổ duyệt văn kiện Thành ủy. Đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo sâu sát của đồng chí Phạm Phương Thảo - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, đó là sự động viên to lớn đồng thời là sự tin tưởng giao trách nhiệm mà Đảng bộ và nhân dân Quận 6 phải phấn đấu thực hiện. Thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng cám ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và những tình cảm quý báu mà các đồng chí đã dành cho đại hội

Đại hội cũng đánh giá cao sự đóng góp và cống hiến đầy trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IX không tham gia vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, tiếp tục cống hiến khả năng và kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của quận, thành phố trên cương vị mới.

Xin trân trọng và biết ơn các đồng chí cách mạng lão thành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo quận ủy các nhiệm kỳ đã động viên cổ vũ, nhiệt tình theo dõi, góp ý và dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp; Đại hội xin ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Đại biểu dự đại hội, sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quận nhà.

Xin cám ơn các cơ quan báo chí và đài truyền hình, anh chị em nhân viên phục vụ, các cán bộ chiến sĩ Công an, Quân đội làm công tác bảo vệ trong những ngày qua đã góp phần tích cực cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí,

Những kết quả đạt được trong Đại hội hôm nay, đã thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao; đồng thời cũng là nguồn cổ vũ, là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 6 ra sức thi đua xây dựng Quận nhà ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trên tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Thông báo