Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Danh sách Ban chấp hành huyện đảng bộ huyện Nhà Bè khoá VII

 1. Từ Văn Sáng – Bí thư Huyện uỷ
 2. Nguyễn Văn Minh – Phó BT TT Huyện uỷ
 3. Mai Văn Đường – Phó BT Huyện uỷ
 4. Võ Thị Kim Em – UB Ban TV Huyện uỷ
 5. Đinh Văn Tươi – UV.BTV Huyện uỷ
 6. Trần Tấn Lực - UV.BTV Huyện uỷ
 7. Phan Thanh Quan - UV.BTV Huyện uỷ
 8. Nguyễn Văn Rãnh - UV.BTV Huyện uỷ
 9. Huỳnh Công An - UV.BTV Huyện uỷ
 10.  Nguyễn Hoàng Công - Huyện uỷ viên
 11.  Phan Văn Chiến – Huyện uỷ viên
 12.  Võ Văn Đủ - Huyện uỷ viên
 13.  Phạm Văn Đứng - Huyện uỷ viên
 14.  Lê Thị Hiền - Huyện uỷ viên
 15.  Nguyễn Thành Hiệp - Huyện uỷ viên
 16.  Nhữ Thị Hương - Huyện uỷ viên
 17. Trần Văn Lợi - Huyện uỷ viên
 18. Mai Thị Lý - Huyện uỷ viên
 19. Đỗ Thị Hoàng Oanh - Huyện uỷ viên
 20. Tô Đại Phong - Huyện uỷ viên
 21.  Phan Thanh Sơn - Huyện uỷ viên
 22.  Nguyễn Văn Tiến - Huyện uỷ viên
 23.  Trần Văn To - Huyện uỷ viên
 24.  Đoàn Văn Thành - Huyện uỷ viên
 25.  Võ Minh Thành - Huyện uỷ viên
 26.  Nguyễn Trung Thắng - Huyện uỷ viên
 27.  Trần Văn Thơi - Huyện uỷ viên
 28.  Thân trọng Triều - Huyện uỷ viên
 29.  Nguyễn Tấn Trung - Huyện uỷ viên
 30.  Lưu Văn Trấn - Huyện uỷ viên
 31.  Phạm Thị Viết  - Huyện uỷ viên

Thông báo