Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè Khóa XI, Nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đồng chí NGUYỄN VĂN LƯUBí thư Huyện ủy

2

Đồng chí TRẦN TẤN QUÝPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Đồng chí NGUYỄN VĂN TIẾNPhó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

4

Đồng chí NGUYỄN VĂN LỘMỦy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyyện ủy

5

Đồng chí ĐỖ TẤN THẠNHỦy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

6

Đồng chí PHẠM MINH HUẤNỦy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7

Đồng chí CAO VĂN PHÁTỦy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

8

Đồng chí NGUYỄN VĂN KHỪỦy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an Huyện

9

Đồng chí BÙI HÒA ANỦy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân HHHuyện

10

Đồng chí TRẦN HẢI YẾNỦy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện

11

Đồng chí NGUYỄN VĂN TRƯỜNGHuyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện

12

Đồng chí ĐOÀN NGỌC ĐỨCHuyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

13

Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH THẢOHuyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

14

Đồng chí PHAN THỊ MỸ LINHHuyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

15

Đồng chí HỒ THỊ THANH SƯƠNGHuyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

16

Đồng chí VÕ VĂN DOHuyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện

17

Đồng chí ĐỖ MINH TOÀNHuyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn

18

Đồng chí TRƯƠNG KIM ANHuyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện

19

Đồng chí PHẠM CHÍ TÂMHuyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện

20

Đồng chí NGUYỄN THỊ HẠNHHuyện ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện

21

Đồng chí NGUYỄN VĂN NĂMHuyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ Huyện

22

Đồng chí LÊ QUANG SƠNHuyện ủy viên, Trường Phòng Tư pháp Huyện

23

Đồng chí LÊ THỊ OANHHuyện ủy viên, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện

24

Đồng chí NGUYỄN THỊ HOÀNG OANHHuyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế Huyện

25

Đồng chí VÕ PHAN LÊ NGUYỄNHuyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện

26

Đồng chí NGUYỄN HỮU ANHHuyện ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Huyện

27

Đồng chí ĐINH HOÀN MAOHuyện ủy viên, Chánh Thanh tra Huyện

28

Đồng chí THÁI KIM DŨNGHuyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện

29

Đồng chí VÕ THÀNH KHẢHuyện ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện

30

Đồng chí NGUYỄN HỮU THƠHuyện ủy viên, Giám đốc Bệnh viện Nhà Bè

31

Đồng chí NGUYỄN NGỌC MINHHuyện ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện

32

Đồng chí NGUYỄN HỮU HẬUHuyện ủy viên, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân Huyện

33

Đồng chí TRẦN THỊ THU THUỶHuyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân Huyện

34

Đồng chí PHẠM VĂN ĐẲNGHuyện ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

35

Đồng chí TRẦN VĂN SÁNGHuyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước

36

Đồng chí HÀ MINH TÂNHuyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức

37

Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG DUNGHuyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Kiển

38

Đồng chí LÊ THỊ ANH THƯHuyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc

39

Đồng chí NGUYỄN TUẤN TÀIHuyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân

Thông báo