Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024

Bài phát biểu của đ/c Võ Văn Cương Ủy viên TV.TU tại Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ VII

Kính thưa các đồng chí khách mời của Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Huyện Đảng bộ Nhà Bè, Đảng bộ và nhân dân trong Huyện đã vượt qua những thử thách khó khăn, đoàn kết, chủ động tích cực, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố sát hợp hoàn cảnh cụ thể của địa phương phấn đấu giữ vững ổn định chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà Đạihội lần thứ VI của Huyện Đảng bộ đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ tôi nhiệt liệt hoan nghênh biểu dương những cố gắng và thành quả của Đảng bộ và nhân dân Huyện Nhà Bè đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí,

Nhìn lại gần 10 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thu được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã chuyển biến tích cực, bước đầu có tích luỹ từ nội bộ kinh tế, nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, tiếp tục xây dựng củng cố. Đời sống vật chất, tinh thần phần lớn nhân dân được cải thiện. Đất nước giữ vững ổn định chính trị, củng cố được an ninh quốc phòng, thực hiện đổi mới về hệ thống chính trị có kết quả bước đầu, phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hóa, phá thế bao vây, tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế. Lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ và tiền đồ của Tổ quốc được củng cố, nhân lên.

Bên cạnh những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, Đảng ta cũng nghiêm khắc nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém là: Trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất vừa lúng túng, vừa buông lỏng; vai trò quản lý của Nhà nước đối với kinh tế - xã hội còn yếu, luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ; nạn tham nhũng, buôn lậu, lãng phí của công chưa được ngăn chặn; tệ nạn xã hội phát triển, trật tự an toàn xã hội chưa được bảo đảm tốt…

Trong bối cảnh chung đó, năm năm qua mặc dù Huyện Đảng bộ Nhà Bè còn nhiều khó khăn và những mặt hạn chế nhưng Đảng bộ và nhân dân trong Huyện đã từng bước tạo ra sự chuyển biến trên các lĩnh vực sản xuất, đời sống xã hội. Bộ mặt của Huyện đang chuyển theo hướng đô thị hoá, công nghiệp hoá khá nhanh. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, công tác Đảng, công tác vận động quần chúng cũng đạt được nhiều kết quả. Trong 5 năm qua Đảng bộ huyện đã trưởng thành và rút ra được những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo - chỉ đạo. Tuy nhiên, Đảng bộ cũng còn nhiều mặt yếu kém, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí,

Trong thời gian chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Huyện, các đồng chí đã tiếp thu bổ sung những ý kiến đóng góp của Thành phố và cơ sở vào văn kiện dự thảo. Tôi nhất trí với báo cáo chính trị do đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ vừa trình bày trước Đại hội. Nhân dịp này tôi xin phép được đề cập một số vấn đề để Đại hội tham khảo, tiếp tục thảo luận, đóng góp để chúng ta xây dựng tốt hơn nữa những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có ý nghĩa thực tiễn trong nhiệm kỳ lần thứ VII của Huyện Đảng bộ.

1. Nhà Bè là một Huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, có một vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TP. Diện tích đất khá rộng, ở gần trung tâm TP, cửa ngõ giao thông đường thuỷ của TP với trong và ngoài nước; khá thuận tiện cho việc hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất, kho hàng, bến bãi tập kết hàng hoá, các cơ sở dịch vụ, khu đô thị mới… Ngoài ra, Nhà Bè còn là địa bàn trọng yếu trong kế hoạch bảo vệ an ninh quốc phòng của Thành phố.

Trong những năm qua, Nhà Bè đã có những biến đổi bước đầu đáng phấn khởi, đã xây dựng được quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của Huyện, hình thành khu chế xuất, một số vùng đô thị hoá, xã hội, tạo ra cho Huyện một bộ mặt mới, một dáng dấp của Huyện đô thị trong tương lai không xa, đó là cơ hội lớn để phát triển Huyện nhà.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, Đảng bộ, nhân dân Huyện Nhà Bè phải thấy hết những khó khăn, để có những nhận thức đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyển hướng mạnh mẽ theo định hướng sự phát triển của công nghiệp hoá, đô thị hoá ở thành phố; Đó là cơ sở hạ tầng còn yếu, trình độ dân trí ở Nhà Bè còn rất thấp (cả trình độ học vấn, nhận thức, lối sống, văn hoá…). Lao động đông nhưng trình độ văn hoá, kỹ thuật kém, vai trò tổ chức cán bộ cho sự lãnh đạo và quản lý nền kinh tế, xã hội theo yêu cầu phát triển mới còn sự hụt hẫng cần phải được quan tâm.

Trong những năm tới Đảng bộ và nhân dân Huyện Nhà Bè phải nghiên cứu kỹ, phát huy những tiềm năng, lợi thế, khắc phục những khó khăn tồn tại để xây dựng và phát triển xã hội của Huyện ngày càng giàu mạnh. Trong nhiệm kù 5 năm (1996-2000) Nhà Bè là một trong những địa bàn quan trọng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và khi đường Bắc Nhà Bè hình thành, sẽ càng đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá của Huyện.

Về cơ cấu kinh tế, Huyện nên xác định theo hướng công nghiệp - dịch vụ - thương mại và nông nghiệp. Trước mắt những năm tới nông nghiệp của Huyện còn giữa vai trò nhất định trong cơ cấu kinh tế, nhưng giá trị kinh tế nông nghiệp sẽ bị thu hẹp dần theo tốc độ phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị hoá. Nên nông nghiệp phải tính cho phù hợp với bước đi trước mắt, có thể tập trung sản xuất thực phẩm (nuôi trồng thuỷ sản, heo, gà, vịt), nông nghiệp phục vụ du lịch, hình thành các vườn cây ăn trái, cây phòng hộ phù hợp với đất đai thổ nhưỡng.

Công nghiệp, dịch vụ, thương mại của Huyện phải được xác định là hướng phát triển cơ bản, lâu dài. Ngay từ bây giờ cần tập trung đầu tư xây dựng các ngành công nghiệp dịch vụ như ngành xây dựng, sửa chữa, cung ứng các dịch vụ cho các khu công nghiệp, bến cảng, kho bãi, hình thành trung tâm thương mại, du lịch. Tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch cụ thể từng vùng, từng ngành, nhất là quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, theo quy hoạch tổng thể đã được TP thông qua. Đồng thời phối hợp các ngành chức năng TP xây dựng các đề án kinh tế kỹ thuật để kêu gọi vốn đầu tư ở trong và ngoài nước.

- Khai thác mọi tiềm năng của mọi thành phần kinh tế trong đó cần củng cố, tăng cường kinh tế quốc doanh ở những khu vực, những ngành có lợi thế, có hiệu quả cao, như: dịch vụ, xây dựng, chế biến hàng xuất khẩu, giao thông… đi đôi với cổ phần hoá một số doanh nghiệp tư nhân hoặc lập mới doanh nghiệp liên doanh cổ phần có vốn của nhà nước, tạo ra động lực bên trong và hiệu quả quản lý, làm cho kinh tế nhà nước ngày càng thật sự chủ đạo trong nền kinh tế, thực hiện tốt định hướng XHCN. Bên cạnh đó mở rộng các hình thức kinh tế hợp tác thích hợp, khuyến khích kinh tế tư nhân. Đồng thời phải quản lý, hạn chế, ngăn ngừa những mặt tiêu cực của kinh tế tư nhân trong cơ chế thị trường.

2. Về xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Huyện cần chủ động và kết hợp với các ngành của thành phố hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể và quy hoạch chuyên ngành về sản xuất, quy hoạch khu dân cư kết hợp với quy hoạch giao thông, điện, cấp thoát nước. Phấn đấu hoàn chỉnh hệ thống đường liên xóm - ấp, bêtông hoá cầu nông thôn, hệ thống thông tin liên lạc mở rộng…

- Bên cạnh việc ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật phục vụ sản xuất, chúng ta cũng không coi nhẹ các cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống của nhân dân, như nhà trẻ, trường học, các cơ sở phòng chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá…

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn vốn lớn, do vậy chúng ta vận dụng cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động vốn trong dân và kêu gọi sự đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Bên cạnh đó, cần sắp xếp thứ tự ưu tiên những hạn mục công trình; cần có kế hoạch sử dụng vốn nhà nước, vốn huy động, đầu tư một cách hợp lý và có hiệu quả cao nhất.

3. Về văn hoá – xã hội:

Vấn đề giáo dục nâng cao dân trí mọi mặt cho nhân dân là một yêu cầu vừa bức xúc vừa cơ bản, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới, tôi đồng ý dự thảo, chỉ lưu ý một điều là:

- Đảng bộ cần tập trung hơn nữa với các biện pháp hữu hiệu trong việc bổ túc văn hoá và dạy nghề cho thanh thiếu niên, tạo điều kiện để từ lao động nông nghiệp, lao động thủ công sang lao động công nghiệp, dịch vụ có kỹ thuật, góp phần tích cực biến đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống cho nhân dân.

Cần thực hiện tốt công tác phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường để vừa nâng cao sức khoẻ cho nhân dân, vừa tạo môi trường sinh thái trong lành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “xoá đói giảm nghèo”, xây dựng nhân cách con người XHCN với việc tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội: mê tín dị đoan, nghiện hút, mại dâm… trên địa bàn Huyện.

4. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng và an ninh. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, chủ động đối phó với mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

5. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thời gian qua chúng ta đã thực hiện kết quả bước đầu Nghị quyết TW3 và NQTW8.

Từ thực tiễn phong phú của những năm đổi mới vừa qua, trong Đại hội Đảng bộ Huyện lần này, chúng ta có thể khẳng định: càng đi vào phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, càng cần phải đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

-Trong bản dự thảo báo cáo chính trị, các đồng chí đã đề cập tương đối toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm chúng ta phải tập trung xây dựng cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp, ấp, xã, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; đồng thời xây dựng đội ngũ Đảng viên, có trình độ, năng lực công tác, có uy tín trong quần chúng. Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, chú trọng Đoàn TNCS và thành phần công nhân.

- Quan tâm đến công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Huyện trong những năm tới, trước hết Huyện phải có kế hoạch xây dựng nguồn cán bộ để đưa vào quy hoạch, đào tạo. Có kế hoạch quản lý, kiểm tra cán bộ để giúp đỡ, uốn nắn, bảo vệ, giữ gìn cán bộ.

- Trong công tác quần chúng Đảng bộ cần chú trọng công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân. Đảng phải phát huy khả năng của các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động quần chúng. Tăng cường lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để Đoàn thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào của Huyện.

Kính thưa các đồng chí,

Mỗi lần Đại hội là một dịp tốt để chúng ta đánh giá một cách toàn diện những việc làm được và những tồn tại, những mặt yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm, những thành công cũng như vấp váp; đề ra những mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Với tinh thần năng động, đổi mới, với trách nhiệm và trí tuệ của các đồng chí, tôi tin tưởng từ Đại hội lần này, Huyện Đảng bộ Nhà Bè sẽ có bước phát triển mới, giành nhiều thắng lợi trong những năm sắp tới.

Nhân dịp Đại hội và trong không khí ngày xuân của đất nước, tôi xin kính chúc sức khoẻ các đồng chí, chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Nhà Bè thành công tốt đẹp.

Thông báo