Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

­­Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giai đoạn 2010 - 2015, huyện Nhà Bè nằm trong quá trình phát triển của Thành phố về phía Nam, hướng ra biển Đông, do đó hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Cùng với các chính sách của Nhà nước về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... được triển khai thực hiện. Trình độ dân trí và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn; Đảng bộ Huyện luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, kiên trì và thể hiện quyết tâm chính trị cao. Đây là điều kiện thuận lợi cơ bản đảm bảo cho sự phát triển của Huyện.

Bên cạnh đó, Huyện vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách như bị tác động bởi suy giảm kinh tế chung của cả nước, hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiếu đồng bộ; nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, tay nghề còn thấp; dân số cơ học tăng nhanh; tệ nạn xã hội, tội phạm diễn biến phức tạp...

Trước những thuận lợi, khó khăn nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ X đề ra.

Phần thứ nhất

KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2010 – 2015

A/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I. KINH TẾ:

1. Tập trung ổn định sản xuất, kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế.

Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Qua đó, tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách; phối hợp với các sở, ngành, các doanh nghiệp Thành phố tổ chức nhiều đợt bán hàng bình ổn giá, thường xuyên kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc… nhằm đưa hàng hóa đến người tiêu dùng, có chất lượng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định thị trường, không để biến động lớn về giá cả, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu… Định kỳ, Huyện tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm, giãn thuế theo quy định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp nhằm duy trì và ổn định sản xuất. Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể tăng so với đầu nhiệm kỳ[1]; kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Hệ thống chợ, cửa hàng tiện ích, cửa hàng bình ổn giá được xây dựng và phát triển, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân.

Các ngành kinh tế do Huyện quản lý duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, trong đó ngành thương mại - dịch vụ tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,16% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (12%/năm)[2]. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế của Huyện phát triển theo đúng định hướng Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ X đề ra là “… từng bước xây dựng Nhà Bè thành Huyện có cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ - công nghiệp phát triển bền vững”. Cùng với sự hoạt động, phát triển ổn định của Khu công nghiệp Hiệp Phước và hệ thống cảng đã tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Huyện, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn.

2. Kết cấu hạ tầng được tiếp tục quan tâm đầu tư phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Trước tình hình khó khăn về vốn, Huyện đã tiến hành rà soát và mạnh dạn cắt giảm các công trình đầu tư chưa thật cần thiết, ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho những công trình trọng điểm, bức xúc. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng của từng dự án, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ là 1.963 tỷ đồng (đạt 89% chỉ tiêu Nghị quyết)[3]. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được lập chặt chẽ, khối lượng thực hiện và khối lượng giải ngân đạt cao. Một số công trình phúc lợi xã hội, trụ sở làm việc, trường học… đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng[4], cùng với các dự án của Thành phố đầu tư trên địa bàn góp phần quan trọng trong việc phát triển của Huyện.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều tiến bộ. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai, minh bạch, quá trình thực hiện chặt chẽ tạo được sự đồng thuận của nhân dân ngày càng cao. Trong nhiệm kỳ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 19 dự án, các dự án trọng điểm được tập trung thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

3. Việc thực hiện 3 Chương trình trọng điểm của Huyện đạt được những thành quả quan trọng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

3.1. Chương trình tái định cư.

Huyện đang trong quá trình đô thị hóa nên việc tạo quỹ đất xây dựng các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu lớn. Vì vậy, công tác bố trí tái định cư là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án và di dời các hộ dân sống ven sông, rạch có nguy cơ sạt lở cao. Thực hiện công tác tái định cư giai đoạn 2011 - 2015, Huyện đề ra chỉ tiêu xây dựng 71ha đất có hạ tầng hoàn chỉnh để bố trí tái định cư. Tuy nhiên, với điều kiện khách quan Thành phố khó khăn về nguồn vốn, thị trường bất động sản đóng băng, Huyện không có quỹ đất sạch để triển khai thực hiện dự án… Để giải quyết khó khăn trên và đảm bảo đáp ứng nhu cầu tái định cư theo lộ trình đề ra, Huyện tạm ngừng chủ trương xây dựng các khu tái định cư và chủ động kiến nghị Thành phố chấp thuận cho Huyện được mua nền đất có hạ tầng hoàn chỉnh từ các dự án thương mại để bố trí tái định cư các dự án công ích, cấp bách. Mặc dù không đạt chỉ tiêu về xây dựng 71 ha đất nền hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, nhưng Huyện cơ bản giải quyết đủ nhu cầu tái định cư, chấm dứt tình trạng tạm cư, khiếu kiện đông người kéo dài[5]; mặt khác, việc thực hiện phương thức mua nền tái định cư vừa giảm áp lực về vốn đầu tư vừa góp phần tăng cầu thị trường bất động sản, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, Huyện cũng thường xuyên quan tâm đến quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi như hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng, thực hiện tốt các chính sách về học chữ, học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp... đảm bảo hộ tái định cư có nơi ở mới tốt hơn, chất lượng cuộc sống cao hơn so với trước khi giải tỏa.

3.2. Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân chương trình đã đạt được kết quả quan trọng. Công tác chỉ đạo, điều hành có sự tập trung, thống nhất, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chú trọng phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, kiên trì vận động thuyết phục sự đồng thuận, trách nhiệm của nhân dân, hình thành phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới sôi nổi ở các địa phương. Đến nay, 100% xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và tiếp tục giữ vững, nâng chất các tiêu chí ở giai đoạn tiếp theo. Từ đó bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang hơn; hạ tầng kỹ thuật, xã hội từng bước hoàn thiện tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thu nhập bình quân đầu người tại các xã tăng hơn 2 lần so trước đây[6]; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Hiệu quả chương trình đã tác động tích cực đến một số chương trình trọng tâm khác của Huyện như sự chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm hộ nghèo tăng hộ khá, nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn lao động… Quan trọng là chương trình đã tạo được niềm tin và sự phấn khởi trong nhân dân, từ đó nhân dân nhận thức được trách nhiệm cùng góp sức tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

3.3. Chương trình hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt ở các khu dân cư hiện hữu.

Mục tiêu chương trình là tập trung giải quyết nhu cầu bức xúc của nhân dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Xác định tầm quan trọng, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; bên cạnh đó, đại bộ phận người dân đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng khi chưa nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước đã tạo điều kiện đẩy nhanh việc thi công mạng lưới cấp nước trên địa bàn dân cư; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè trong xây dựng lộ trình và kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước qua từng năm. Với sự nỗ lực chung, đến nay, trên địa bàn Huyện không chỉ hoàn thành phủ kín mạng lưới cấp nước tại các tuyến đường chính và đến trung tâm các xã, mà còn phát triển sâu rộng ở các tuyến hẻm, nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch. Toàn Huyện có 14/14 tuyến đường chính được phát triển mạng lưới ống cấp nước, đạt tỷ lệ 100% và 384 tuyến hẻm, đạt tỷ lệ 206% so với chương trình đề ra (chỉ tiêu là 186 tuyến hẻm), đạt 80,33% so với thực tế (478 tuyến hẻm); số hộ lắp đặt đồng hồ nước đạt 91,87%, tăng 4,5 lần so với đầu chương trình[7]. Tạo sự phấn khởi trong quần chúng nhân dân, khắc phục tình trạng thiếu nước trầm trọng vào mùa khô của những năm trước đây, giảm đáng kể chi phí sinh hoạt của nhân dân, góp phần tích cực vào công tác giảm hộ nghèo.

4. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch; tăng cường công tác quản lý sau quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng và môi trường gắn với việc chỉnh trang đô thị.

Huyện đã hoàn thành và công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Nhà Bè đến năm 2020 và cơ bản phủ kín quy hoạch tỷ lệ 1/2000 trên toàn Huyện. Các đồ án quy hoạch được duyệt sát với thực tế, có tính khả thi. Công tác quản lý sau quy hoạch được tăng cường. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho người sử dụng đất. Công tác quản lý đất đai được tập trung thực hiện; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) ở 2 cấp Huyện và xã - thị trấn. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý trật tự xây dựng được Huyện và các xã - thị trấn quan tâm thực hiện, từng bước đi vào nền nếp, các hành vi vi phạm về xây dựng không phép, sai phép đã được chỉ đạo xử lý kịp thời. Công tác chỉnh trang đô thị theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm được thực hiện tốt, sự đồng thuận của người dân ngày càng cao, đã chỉnh trang được 61 tuyến hẻm đạt 174% chỉ tiêu Nghị quyết góp phần xây dựng các khu dân cư ngày càng khang trang hơn.

Huyện tăng cường phối hợp với các ngành chức năng Thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; việc xử lý chất thải được quan tâm thực hiện. Đồng thời triển khai kế hoạch nạo vét hệ thống kênh, rạch, nhất là kênh, rạch trong khu dân cư hiện hữu nhằm đảm bảo thoát nước và bảo vệ môi trường; vận động hộ dân đăng ký thu gom rác đạt 97%. Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải tại trạm y tế các xã - thị trấn. Việc phát triển mảng xanh, cây xanh được chú trọng theo mục tiêu chương trình đề ra[8].

5. Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu. Quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng quy định đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, để công tác thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả, Huyện đã tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh các biện pháp khai thác, quản lý và nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu thuế; thực hiện tốt các chính sách miễn giảm, giãn thuế theo quy định; tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, không để phát sinh số nợ thuế khó đòi... Qua đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trong nhiệm kỳ là 1.912,126 tỷ đồng, đạt 107,3% kế hoạch.

Việc quản lý và sử dụng ngân sách đúng nguyên tắc, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và đúng theo quy định. Đến nay, Huyện tự cân đối chi thường xuyên đạt 26%[9].

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học và mặt bằng học vấn. Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng từ mầm non đến trung học phổ thông, đảm bảo nhu cầu học tập của nhân dân; đặc biệt cơ sở mầm non tiếp tục được phát triển theo hình thức xã hội hóa, giải quyết phần lớn nhu cầu gửi trẻ trong nhân dân. 100% trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và một phần học sinh trung học phổ thông học 2 buổi/ngày. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn chất lượng giáo dục.

Chất lượng giáo dục toàn diện được quan tâm; việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tăng cường vận dụng kiến thức, kỹ năng thực hành trong các bộ môn được chú trọng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ các năm học đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ chống mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp không ngừng được củng cố và nâng lên; tỷ lệ phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở tăng từ 10,56% lên 19,14%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết; đặc biệt Huyện cùng với Thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2012.

Công tác đào tạo, chuẩn hóa, bảo đảm chế độ, chính sách đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chú trọng tuyên dương khen thưởng cán bộ, giáo viên có thành tích tốt, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo Huyện.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm và thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Hàng năm, Huyện đều tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng công lập; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, biểu dương gia đình hiếu học, tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được tập trung thực hiện đạt kết quả tích cực. Huyện đã tuyển sinh đào tạo nghề ngắn hạn đạt 155% so chỉ tiêu, trong đó đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đạt 141,4%. Việc liên kết đào tạo nghề có bậc thợ bước đầu đã được gắn kết hơn với các đơn vị tuyển dụng nhằm nâng cao tay nghề và giải quyết việc làm cho học viên sau tốt nghiệp. Công tác hướng nghiệp cho người lao động, nhất là học sinh được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức như tổ chức các buổi tiếp xúc, hướng nghiệp tại các xã - thị trấn, tổ chức Ngày hội việc làm và thực hiện công tác phân luồng học sinh.

Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho trên 5.800 lượt lao động, trong đó trên 2.200 lao động có việc làm mới ổn định trong lĩnh vực công nghiệp – dịch vụ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết, số lao động qua đào tạo đạt 70%[10].

2. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; quan tâm chăm lo dân nghèo và gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và gắn việc thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá với chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Huyện. Nhờ đó, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,24% đầu nhiệm kỳ xuống còn 1,42% vào cuối năm 2013, hoàn thành Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009 - 2015) trước thời hạn 2 năm; đồng thời kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 9,57% xuống còn 3,49% trong năm 2014 đạt yêu cầu đề ra.

Huyện đã thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ đối với gia đình chính sách, đảm bảo mức sống cao hơn mức sống bình quân của cộng đồng dân cư. Đồng thời, vận động nhiều nguồn lực xã hội chăm lo hộ dân nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết; thực hiện tốt chương trình xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương[11]…

3. Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Làm chuyển biến rõ nét ý thức và hành động của người dân về thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị; xây dựng xã văn hóa nông thôn mới.

Công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những nhiệm vụ của địa phương, gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại được tập trung đẩy mạnh đã thực sự tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân trên các mặt đời sống xã hội.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục tạo sự lan tỏa rộng khắp, đi vào chiều sâu. Việc bình chọn ấp, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm bình quân đạt 82%, vượt 12% so với chỉ tiêu Nghị quyết; có 27/30 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 135% so với chỉ tiêu Nghị quyết; 95% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, vượt 15%; 02 xã được ghi nhận xã văn hóa nông thôn mới, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Việc bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị tiếp tục được triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp đã tạo sự chuyển biến tích cực của cộng đồng về ý thức và hành động trong việc tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, xây dựng mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh, có trên 26% dân số tham gia luyện tập thường xuyên, vượt 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Các môn thể thao thế mạnh của Huyện được đầu tư, đạt thành tích cao.

Công tác quy hoạch, đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí cho người dân được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn hóa tiếp tục được chú trọng. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao từng bước được phát huy, nhiều cơ sở được đầu tư và đưa vào phục vụ nhu cầu người dân.

4. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em.

Huyện đã duy trì tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân ở cả hai tuyến Bệnh viện Huyện và trạm y tế xã - thị trấn. Số lượt người đến khám tại Bệnh viện Huyện hàng năm đều tăng. Đã xây dựng đề án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện thành bệnh viện hạng II; bổ sung một số trang thiết bị để nâng cao chất lượng điều trị; tăng cường liên kết với các bệnh viện tuyến trên thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng yêu cầu khám và điều trị của người dân. Việc triển khai phòng khám bác sĩ gia đình bước đầu đã thu hút được bệnh nhân. Đến nay, có 7/7 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và có 8 bác sĩ/10.000 dân, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác y tế dự phòng được chú trọng. Trang thiết bị, phương tiện, hoá chất phòng, chống dịch bệnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu, khống chế được các bệnh truyền nhiễm. Công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.

Thực hiện có hiệu quả chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm đều dưới 1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 được kéo giảm. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng kéo giảm còn 2%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BẢO VỆ PHÁP LUẬT:

1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Khu vực phòng thủ Huyện được xây dựng ngày càng vững chắc; thường xuyên rà soát hoàn thiện các phương án phòng thủ khu vực theo yêu cầu tình hình thực tế; tổ chức diễn tập xử lý các tình huống, huấn luyện, hội thi, hội thao đúng quy định, đạt yêu cầu; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chăm lo xây dựng đủ số lượng, biên chế và chất lượng theo quy định, tỷ lệ đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra; cơ quan Quân sự Huyện, xã - thị trấn tiếp tục được công nhận vững mạnh toàn diện. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng luật, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra vụ việc phức tạp ngoài tầm kiểm soát, giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; thường xuyên điều chỉnh và tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống về an ninh trật tự sát tình hình thực tế; đã triển khai nhiều đợt cao điểm, chuyên đề tấn công tội phạm; một số địa bàn trọng điểm về phạm pháp hình sự, tệ nạn ma túy được chuyển hóa; nâng tỷ lệ khám phá án chung lên 66%, đạt chỉ tiêu đề ra. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, từng bước phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tham gia giáo dục phòng ngừa tội phạm; tỉ lệ tổ dân phố - tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự đạt trên 70%; ngày càng nhiều gương điển hình tham gia truy bắt, tố giác tội phạm. Tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế, kéo giảm 9,86% số vụ và 65,19% số người bị thương so với nhiệm kỳ trước; không để xảy ra ùn tắc giao thông. Công tác phòng cháy, chữa cháy được tăng cường, kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện; công tác tư pháp có tiến bộ.

Kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp được tăng cường. Thông qua việc tiếp xúc, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Huyện với nhân dân, đã chỉ đạo giải quyết nhiều kiến nghị, bức xúc của người dân, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại gửi lên cấp trên; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp được củng cố, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử có tiến bộ, bảo đảm chặt chẽ theo quy định pháp luật, không xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, giải quyết tốt án tăng thẩm quyền, tăng cường các phiên tòa xét xử lưu động để giáo dục phòng ngừa tội phạm; kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện chặt chẽ, góp phần khắc phục, ngăn ngừa vi phạm; thi hành án dân sự đạt và vượt chỉ tiêu được giao hàng năm.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường.

Huyện ủy kịp thời quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch trong quản lý Nhà nước, thực hiện nghiêm kê khai tài sản, thu nhập; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực. Các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã quan tâm nhiều hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên; các quy trình công tác, tiêu chuẩn, chế độ được công khai, rà soát bổ sung, sửa đổi ngày càng chặt chẽ góp phần tích cực ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí.

IV. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

1. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả bước đầu tích cực; gắn khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể tổ chức thực hiện Nghị quyết; tổ chức quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo được niềm tin, phấn khởi vào kết quả thực hiện Nghị quyết sẽ làm cho Đảng bộ Huyện thật sự trong sạch, vững mạnh. Công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong các cấp, các ngành, cá nhân thuộc Huyện và các cơ quan cấp Thành phố có liên quan; các ý kiến góp ý được tiếp thu, giải trình nghiêm túc. Trong kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, đã tác động nêu gương cho cấp dưới noi theo, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực trong toàn Đảng bộ. Qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và coi trọng hơn công tác xây dựng Đảng, nhất là 3 vấn đề cấp bách Nghị quyết Trung ương 4 đặt ra, xác định rõ hơn trách nhiệm của cá nhân trong những hạn chế của tập thể; đồng thời chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm cụ thể tại đơn vị, địa phương và đề ra chương trình, kế hoạch khắc phục.

Việc tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm được tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, định kỳ hàng quý nghiêm túc kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện, đến nay đạt kết quả bước đầu tích cực. Đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát chấp hành kỷ luật Đảng, qua đó nhận thức chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, ý thức phấn đấu thực hiện chức trách nhiệm vụ của hầu hết cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác cán bộ ngày càng chủ động, chặt chẽ, khắc phục dần tình trạng đánh giá chưa sát thực tế, quy hoạch cán bộ thiếu tính khả thi. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được giữ vững; vai trò lãnh đạo của tập thể, trách nhiệm cá nhân phụ trách trong các cấp ủy, tổ chức đảng được phân định rõ ràng hơn. Đồng thời tập trung giải quyết một số bức xúc liên quan đến lợi ích của nhân dân trong công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị.

Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nghiêm túc đăng ký, tự giác thực hiện đồng bộ, cụ thể và có hiệu quả nội dung “nêu gương” và “làm theo” gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở đảng, trách nhiệm được phân công và tự phấn đấu rèn luyện của cá nhân. Việc chuyển trọng tâm từ nhận thức sang hành động giúp cho cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại bản thân không ngừng tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động phòng ngừa, ngặn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời ra sức khắc phục các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền.

2. Công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng được tập trung nỗ lực thực hiện có hiệu quả cao, góp phần nâng cao lập trường tư tưởng, chính trị, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, Huyện ủy luôn nỗ lực tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, với nhiều nội dung, hình thức sinh động, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng và sinh hoạt tư tưởng ngày một hiệu quả. Sau học tập, các cấp ủy chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; hàng năm, có trên 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng. Công tác giáo dục lý luận chính trị Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, chất lượng giảng dạy và học tập ngày một tốt hơn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác biên soạn lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và Nhân dân Huyện, lực lượng vũ trang và các xã – thị trấn đã được nỗ lực, tập trung thực hiện hoàn thiện và có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng có hiệu quả trong việc giáo dục truyền thống địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong ý chí và hành động, trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 02-ĐA/TU của Thành ủy kịp thời định hướng dư luận, phản bác các luận điệu sai trái trên mặt trận tư tưởng và đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy truyền thống Anh hùng trong kháng chiến, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã năng động sáng tạo trong lao động, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ngày càng tăng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Huyện ủy đã có nhiều giải pháp kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên[12]. Một vài cơ sở đảng có biểu hiện mất đoàn kết, cán bộ lãnh đạo yếu kém được Huyện ủy củng cố kịp thời; chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ chuyển biến tích cực; công tác tự phê bình và phê bình được chú trọng thực hiện. Công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tiến hành chặt chẽ, hàng năm có bổ sung tiêu chí đánh giá sát với từng loại hình chi bộ, đảng bộ. Số lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tăng qua từng năm, hàng năm có trên 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kết nạp đảng vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt từng bước được trẻ hóa; trình độ, năng lực cán bộ được nâng lên. Công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, cán bộ được quy hoạch cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn bố trí theo chức danh quy hoạch, hầu hết có trình độ đại học, phấn đấu tốt, có triển vọng và tín nhiệm cao; từng bước thực hiện tốt lộ trình luân chuyển cán bộ sau quy hoạch, chú trọng bố trí cán bộ quy hoạch về công tác thực tiễn ở xã - thị trấn, luân chuyển đội ngũ cán bộ công tác Đảng – đoàn thể sang chính quyền và ngược lại. Công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm hơn, hiện có 26,53% nữ là cán bộ chủ chốt. Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng thực hiện, tỉ lệ cán bộ chưa đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị giảm từ 31,93% xuống còn 17,13%, trong đó số lượng cán bộ được đào tạo sau đại học ngày càng tăng, từ đó góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, việc thẩm tra kết luận các vấn đề về chính trị của cán bộ, đảng viên đáp ứng kịp thời yêu cầu bố trí, đề bạt, quy hoạch, tuyển dụng, kết nạp đảng. Thực hiện đúng quy định về quản lý đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài và đảng viên có quan hệ với người nước ngoài. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kết luận số 104-KL/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương về chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị.

Việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU tiếp tục được đẩy mạnh. Tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên được thành lập ở những đơn vị đủ điều kiện, số lượng tổ chức ngày càng tăng; công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên được quan tâm, chất lượng ngày càng nâng lên. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được phát huy góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế việc ngừng việc tập thể, tranh chấp trong lao động.

4. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng toàn diện góp phần phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xác định là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên có nhiều đổi mới trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, đồng thời thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát về tình hình lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm theo nghị quyết Huyện ủy đề ra, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng phát sinh. Kế hoạch kiểm tra, giám sát được xác định nội dung, đối tượng cụ thể, có phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy quyết định kiểm tra 39 tổ chức cơ sở đảng và 17 đảng viên; giám sát chuyên đề 48 tổ chức cơ sở đảng và 30 đảng viên.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát luôn tuân thủ các quy định, quy trình của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, kết luận vụ việc bảo đảm tính chặt chẽ, trung thực, khách quan, các vi phạm được xử lý nghiêm minh[13]. Qua đó, giúp tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục, sửa chữa góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao vai trò, chức năng lãnh đạo của Đảng và tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Định kỳ Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để nghe báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và có ý kiến điều chỉnh, bổ sung nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn vướng mắc quá trình thực hiện.

5. Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã – thị trấn được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được đảm bảo, đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chương trình cải cách hành chính có nhiều tiến bộ.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã - thị trấn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo. Nội dung chương trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, các nghị quyết chuyên đề được ban hành kịp thời. Hội đồng nhân dân xã - thị trấn đều có chương trình giám sát hàng năm trên nhiều lĩnh vực góp phần tích cực trong việc xây dựng bộ máy chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân xã - thị trấn trước và sau kỳ họp được thực hiện đúng luật định; nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri có cải tiến, các phản ánh, kiến nghị của cử tri được ghi nhận kịp thời, theo dõi chặt chẽ kết quả giải quyết của các ngành.

Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính cấp Huyện và các xã - thị trấn được sắp xếp, kiện toàn và nâng chất hoạt động, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, hạn chế việc đùn đẩy trách nhiệm. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ, tăng cường làm việc với cơ sở. Chất lượng tham mưu của các phòng ban chuyên môn được nâng lên, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền được phát huy. Ban nhân dân ấp, ban điều hành khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân được quan tâm củng cố, kiện toàn.

Biên chế nhân sự từng cơ quan được phân bổ phù hợp với nhiệm vụ. Công tác đào tạo cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cán bộ, công chức được nâng lên, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức từng bước được thể hiện. Có trên 90% cán bộ, công chức đạt chuẩn trình độ chuyên môn, trong đó 100% công chức xã - thị trấn có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 87,35% cán bộ, công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 67% cán bộ, công chức khối hành chính có trình độ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên. Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chí về trình độ chuyên môn và phù hợp với vị trí việc làm. Đội ngũ cán bộ, công chức được tăng cường quản lý, giáo dục và chuyển đổi vị trí công tác. Ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tốt.

Huyện đã triển khai thực hiện tất cả quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “1 cửa”, “1 cửa liên thông” và “liên thông nhóm”; quy trình công vụ được hoàn thiện, thủ tục hành chính được công khai, thường xuyên rà soát điều chỉnh, cập nhật. Thanh tra, kiểm tra công vụ được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan hành chính thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động[14]. Chương trình cải cách hành chính của Huyện có nhiều tiến bộ, đến nay đã đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, tỷ lệ hồ sơ trả bổ sung giảm đáng kể so với những năm đầu của nhiệm kỳ, mức độ hài lòng của người dân tăng dần qua từng năm.

6. Các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được đổi mới nội dung, phương thức theo hướng thiết thực hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng, dân chủ cơ sở được phát huy.

Huyện ủy kịp thời xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội về công tác vận động nhân dân; ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tổ chức tốt hội nghị giao ban các chuyên đề; định kỳ làm việc, định hướng hoạt động, đồng thời tăng cường lãnh đạo củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Huyện đến xã - thị trấn; chú trọng công tác bình xét, tuyên dương, nhân rộng các gương Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác dân vận của chính quyền có chuyển biến tích cực, các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội có liên quan đến dân đều được thực hiện lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Quy chế dân chủ cơ sở, các vấn đề liên quan đến việc dân, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động được biết, được bàn, được giám sát đã được lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị theo từng loại hình quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Huyện ủy, Ban chỉ đạo Huyện đều có nội dung kiểm tra, giám sát các đơn vị, cơ sở trong tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy những mặt tích cực, hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục hạn chế. Công tác dân tộc, tôn giáo được Huyện ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, qua đó tiếp tục củng cố khối đoàn kết các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu xây dựng phát triển Huyện. Hoạt động của các tôn giáo bảo đảm theo quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với trọng tâm hướng về cơ sở và tăng cường đi cơ sở. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là 3 chương trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ Huyện mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, phát triển hội viên, đoàn viên đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên đạt trên 65%.

Việc nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp những kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Huyện đến xã - thị trấn quan tâm và kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thường xuyên được chú trọng thực hiện.

Công tác củng cố tổ chức chi hội, tổ hội, phát triển đoàn viên, hội viên gắn với xây dựng lực lượng nòng cốt được quan tâm, đến nay, trưởng đoàn thể xã – thị trấn là đảng viên đạt 100%, cấp phó là 65,71%; 85% Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp Huyện và cơ sở đạt xuất sắc.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của chính quyền từ Huyện đến cơ sở gắn với chủ đề công tác hàng năm; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đoàn được tăng cường củng cố kiện toàn; tổ chức tốt các phong trào tập hợp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia như: phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành thanh niên lập thân, lập nghiệp. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Huyện luôn là lực lượng xung kích góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên trưởng thành; với quan điểm xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, hiện nay có 28/30 bí thư cơ sở đoàn là đảng viên, 5/7 bí thư đoàn xã - thị trấn là cấp ủy viên, đạt tỷ lệ 71,42%.

B/ HẠN CHẾ:

1. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị chưa rõ nét, chưa có mô hình hiệu quả để triển khai nhân rộng. Kinh tế tập thể, nhất là các tổ hợp tác nông nghiệp hoạt động chưa thật sự hiệu quả, thiếu chủ động trong việc giải quyết các yêu cầu về nguyên liệu đầu vào cũng như phân phối, tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân. Thu ngân sách Nhà nước phần lớn phụ thuộc vào thị trường bất động sản nên thiếu ổn định, tỷ lệ tự cân đối ngân sách Huyện còn thấp. Hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của Huyện. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm tiến độ. Tình hình xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra và chưa xử lý triệt để.

2. Chất lượng thoát nghèo chưa thật sự bền vững, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ cao. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị chưa toàn diện, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn phổ biến. Thiết chế phục vụ sự nghiệp văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, hiệu quả sử dụng còn thấp, xây dựng mới các trung tâm văn hóa - thể thao huyện và xã chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết; xã hội hóa hoạt động văn hóa - thể thao còn ở chừng mực nhất định.

3. Phạm pháp hình sự chưa được kéo giảm; tội phạm ma túy, người nghiện ma túy có xu hướng tăng; tỷ lệ khám phá trọng án còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật sâu rộng; việc xây dựng xã - thị trấn không có tội phạm ma túy, ấp - khu phố an toàn, không có tội phạm hoạt động, ẩn náu, tổ dân phố, tổ nhân dân đạt khá về an ninh trật tự còn hình thức; tai nạn giao thông có giảm nhưng chưa vững chắc.

4. Công tác xây dựng Đảng còn một số mặt chưa đạt yêu cầu. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chưa đồng đều, rõ nét; một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm chưa thật cụ thể, sát tình hình. Sinh hoạt chính trị tư tưởng sức thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao. Chưa chủ động trong việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, dư luận nhân dân; triển khai, quán triệt nghị quyết nặng về lý luận, thiếu gắn với thực tiễn địa phương. Việc biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nơi, có lúc chưa kịp thời, đúng mức. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, tính tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Việc tạo nguồn kết nạp đảng viên trên địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa được cấp ủy cơ sở đảng quan tâm đúng mức. Tỷ lệ cán bộ nữ chủ chốt có tăng nhưng chưa đạt 30% theo chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác kiểm tra giám sát chưa được một số cấp ủy tập trung lãnh đạo; số lượng kiểm tra, giám sát chuyên đề còn ít, kiểm tra dấu hiệu vi phạm chưa đạt yêu cầu.

5. Hoạt động chất vấn của Hội đồng nhân dân xã - thị trấn trong các kỳ họp chưa sâu sát; giám sát đầu tư cộng đồng, đôn đốc giải quyết kiến nghị, bức xúc của nhân dân hiệu quả chưa cao. Hoạt động điều hành của bộ máy chính quyền vẫn còn tình trạng phối hợp thiếu đồng bộ, kỷ luật hành chính chưa thật nghiêm; tỷ lệ cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn về chuyên môn theo chỉ tiêu Nghị quyết.

6. Một số cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác dân vận của Đảng, chậm cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Huyện. Trình độ, năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác dân vận chưa thật sự đổi mới, vẫn còn hành chính hóa trong hoạt động của đoàn thể, công tác tuyên truyền thiếu chiều sâu; việc giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa rõ nét. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn mang tính hình thức, quy ước cộng đồng ở các xã - thị trấn chưa được phát huy. Chưa tập trung đúng mức trong việc tập hợp thanh niên đặc thù, thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên lao động nhập cư.

C/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tác động không thuận lợi đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện, song Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong Huyện đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành cơ bản mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra.

Kinh tế của Huyện tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý; 6/6 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; hạ tầng kỹ thuật và xã hội tiếp tục được đầu tư, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác giáo dục – đào tạo có chiều hướng phát triển tốt, đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp hơn hai lần so với đầu nhiệm kỳ; chất lượng chăm sóc sức khỏe nhận dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh được tập trung thực hiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính chuyển biến theo hướng tích cực, được nhân dân tín nhiệm thông qua tỷ lệ hài lòng ngày càng nâng lên; vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Điểm nổi bật là 3 chương trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ X đã gắn sát với yêu cầu thực tế của Huyện và giải quyết được vấn đề quan tâm của người dân. Kết quả 3 chương trình đem lại đã làm thay đổi một phần quan trọng tình hình kinh tế - xã hội của Huyện và cuộc sống của nhân dân, tạo dựng niềm tin của dân đối với Đảng bộ và chính quyền Huyện.

Tuy nhiên, tăng trưởng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết; nông nghiệp đô thị chưa rõ nét; hạ tầng kỹ thuật - xã hội chưa đồng bộ; tình hình xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra và chưa xử lý triệt để; chất lượng thoát nghèo chưa thật sự bền vững; nguồn nhân lực chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị chưa mạnh và chưa thật đồng bộ.

Những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên là do một số nguyên nhân sau:

Nguyên nhân kết quả đạt được:

Huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, sự hỗ trợ của các sở ngành thành phố đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho Huyện ngày càng phát triển.

Nhân dân huyện Nhà Bè đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, cần cù, chịu khó; Đảng bộ và chính quyền Huyện luôn năng động, sáng tạo, sâu sát, bám sát thực tiễn, huy động mọi nguồn lực tạo bước đột phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra.

Nguyên nhân hạn chế:

- Về khách quan:

Trước điều kiện khó khăn của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp, hộ cá thể, hợp tác xã phải ngưng hoặc thu hẹp sản xuất do không có đơn đặt hàng, sản phẩm không tiêu thụ được... tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù giải tỏa, tái định cư rất hạn chế không đáp ứng kịp thời so với yêu cầu phát triển.

Hoạt động tội phạm ngày càng liều lĩnh, tinh vi, có tính lưu động cao; tội phạm liên quan đến suy thoái đạo đức, hành xử bạo lực bộc phát rất khó đề phòng. Số lượng án tăng nhanh và phức tạp, nhất là án dân sự liên quan đến đất đai, gây quá tải cho hoạt động xét xử; một số thiếu sót trong quản lý đất đai qua các thời kỳ gây ra nhiều khiếu nại, tranh chấp rất phức tạp, giải quyết khó khăn.

Một số chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật còn bất cập, chậm cụ thể hóa, văn bản hướng dẫn thi hành thường thay đổi làm khó khăn trong tổ chức thực hiện và ảnh hưởng đến hiệu quả công tác vận động nhân dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Về chủ quan:

Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy ở một số lĩnh vực còn thiếu cụ thể, nhất là đề ra các giải pháp có tính chiến lược nhằm phát huy thế mạnh của địa phương để thúc đẩy sự phát triển của Huyện.

Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện có lúc chưa thật tập trung, kiên quyết, thiếu sâu sát, nhạy bén với tình hình, việc kiểm tra, đôn đốc chưa chặt chẽ, kịp thời; chưa thật kiên trì đeo bám các sở, ngành thành phố để giải quyết đến nơi, đến chốn những khó khăn, vướng mắc của Huyện. Việc tổng kết thực tiễn chưa được quan tâm đúng mức để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo phù hợp với thực tế.

Phương thức hoạt động của hệ thống chính trị đôi lúc vẫn còn mang tính hình thức nên chất lượng và hiệu quả một số công việc không cao; công tác phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, điều hành chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.

Năng lực và trách nhiệm một số cán bộ chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Huyện rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Đảng bộ Huyện phải luôn thể hiện là trung tâm của sự đòan kết, thống nhất và dân chủ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào mục tiêu xây dựng và phát triển Huyện. Phương thức lãnh đạo phải thật sự chủ động, sáng tạo, toàn diện, sâu sát, nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của Huyện nhằm tạo ra bước đột phá, sức bật mới trên các lĩnh vực; mạnh dạn, thẳng thắn nhận ra những khuyết điểm, hạn chế và kiên quyết khắc phục để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

2. Xác định mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cơ bản của Đảng bộ Huyện. Các cấp ủy đảng phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tăng cường thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, tập trung phát huy sức mạnh đoàn kết gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, xem đây là yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi.

3. Thường xuyên quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, năng lực thực tiễn và trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước trong nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Huyện trong giai đoạn mới.

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế cả nước và Thành phố trên đà phục hồi, cùng với định hướng phát triển Thành phố về phía Nam, nhất là chủ trương xây dựng khu kinh tế đặc biệt, trong đó lấy Khu đô thị - cảng Hiệp Phước làm trung tâm và xây dựng khu công nghiệp phụ trợ ở phía bắc Khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư, là cơ hội để huyện Nhà Bè tiếp cận nhiều nguồn lực phục vụ cho yêu cầu phát triển.

Mặt khác, Huyện có lợi thế về quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng và phát triển các khu đô thị mới, cùng với sự tác động tích cực của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững... là điều kiện quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong giai đoạn tới.

A/ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Nhà Bè phát triển theo hướng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”.

B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững; giữ vững và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý Nhà nước về trật tự đô thị.

2. Phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao; gắn chương trình học chữ, học nghề, tạo việc làm với mục tiêu giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, đặc biệt quan tâm gia đình chính sách, có công và hộ nghèo. Tăng cường xã hội hóa về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

3. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội; xây dựng Huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, các cơ quan bảo vệ pháp luật; thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực thực tiễn; phát huy mạnh mẽ dân chủ cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu xây dựng và phát triển Huyện.

C/ CHỈ TIÊU:

1. Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm các ngành kinh tế do Huyện quản lý là 12%. Trong đó, ngành thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 12,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân 10,5% và nông, lâm, thủy sản tăng trưởng bình quân là 1,0%.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản, khối lượng thực hiện đạt trên 90% và khối lượng giải ngân đạt trên 85% kế hoạch vốn Thành phố giao.

- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh. Tự cân đối ngân sách chi thường xuyên từ 25 - 30% vào cuối nhiệm kỳ.

2. Văn hóa - xã hội:

- Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt trên 99%, trung học cơ sở trên 93%; tỷ lệ phân luồng học sinh đạt 20%; nâng mặt bằng học vấn lên lớp 9 vào năm 2020.

- Bảo đảm tỷ lệ học viên có việc làm sau đào tạo tối thiểu là 80%. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo nghề đạt 90%.

- Giải quyết việc làm cho 6.200 lượt lao động/năm, trong đó có từ 40 – 50% lao động được tạo việc làm mới trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ - thương mại.

- Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đạt chuẩn thành phố; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015.

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%.

- Phấn đấu hàng năm có trên 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đến cuối nhiệm kỳ, có 27/30 ấp - khu phố đạt danh hiệu văn hóa; có trên 33% người dân trên địa bàn tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

3. Quốc phòng - an ninh:

- Xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,4% dân số, lực lượng tự vệ đạt 10% cán bộ công chức, viên chức; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 18%.

- Hàng năm, giảm phạm pháp hình sự 5% tính theo tỷ lệ dân số; khám phá án chung đạt 75%, trong đó trọng án đạt trên 90%; kéo giảm tai nạn giao thông tối thiểu 5% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

- Giảm các bản án, quyết định bị hủy, sửa, đình chỉ do lỗi chủ quan của thẩm phán dưới 1%; thi hành án dân sự xong hàng năm đạt 90% về việc, 80% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành.

4. Xây dựng Đảng - chính quyền:

- Phấn đấu 90% chi bộ ấp - khu phố có từ 20 đảng viên trở lên.

- Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 700 đảng viên mới.

- Thành lập 100% các tổ chức đảng, công đoàn, chi đoàn, chi hội thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập khi có đủ điều kiện.

- 100% cán bộ chủ chốt đạt chuẩn; 100% cán bộ, công chức Huyện, xã – thị trấn đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trên 90% đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

- Trong nhiệm kỳ, trực tiếp kiểm tra, giám sát ít nhất 20 tổ chức đảng và 20 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính của công dân đúng hẹn trên 99%, trong đó lĩnh vực nhà đất đạt trên 97%.

5. Công tác dân vận:

- Bảo đảm chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hội viên hàng năm; nâng tỷ lệ tập hợp quần chúng vào đoàn, hội từ 70% trở lên.

- 100% trưởng, phó đoàn thể xã - thị trấn là đảng viên; 100% bí thư đoàn xã - thị trấn là cấp ủy viên; 100% bí thư đoàn cơ sở là đảng viên.

D/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Tập trung phát triển các ngành kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; gắn trách nhiệm của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khắc phục và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường; xử lý tốt chất thải rắn, nước thải và khí thải.

Phát động sâu rộng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chương trình bình ổn thị trường và tổ chức tốt các “Phiên chợ hàng Việt”.

Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng Thành phố tiếp tục mở rộng quy mô, mời gọi đầu tư Khu Công nghiệp Hiệp Phước, đặc biệt là khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ; từng bước hình thành Khu đô thị - cảng Hiệp Phước.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh chăn nuôi thủy sản. Tiếp tục nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân hướng đến đạt chuẩn Huyện nông thôn mới.

2. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội.

Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị bền vững; đặc biệt ưu tiên các công trình giao thông, thoát nước, trường học, văn hóa, thể thao. Trong nhiệm kỳ, đầu tư xây dựng khu Trung tâm Thể dục thể thao Huyện (giai đoạn 1).

Sử dụng hợp lý và hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Rà soát, sắp xếp bố trí vốn đảm bảo mục tiêu, thời gian hoàn thành dự án. Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt. Tiếp tục rà soát quỹ đất trên địa bàn Huyện để xây dựng phương án khai thác, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhất là vốn để xây dựng nông thôn mới.

Tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, nhất là các dự án lớn của Trung ương, Thành phố và các dự án quan trọng, cấp bách của Huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp Chương trình tái định cư của Đảng bộ Huyện (khóa X), tạo thuận lợi cho hộ di dời sớm ổn định cuộc sống, không để xảy ra tình trạng tạm cư kéo dài.

3. Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị.

Hoàn thành và phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các quy hoạch xây dựng; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy hoạch, kế hoạch theo đúng tiến độ, coi trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện; tăng cường quản lý và khai thác lợi thế sông nước để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo mỹ quan môi trường, đảm bảo thoát nước đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có liên quan đến việc sử dụng đất, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; phối hợp các sở, ban, ngành Thành phố xác định cốt nền xây dựng, mép bờ cao, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, quy hoạch công trình ngầm.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của Huyện để tạo sự hưởng ứng của xã hội; công khai các quy hoạch cho người dân tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh nâng cao chất lượng môi trường sống; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư xây dựng, phát triển khu đô thị mới, dự án nhà ở hiện đại. Tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm sông rạch, san lấp, xây dựng không phép, sai phép, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây ô nhiễm môi trường.

4. Thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý ngân sách.

Tăng cường quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế; tăng cường công tác kiểm tra xử lý; đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn gian lận thuế; tăng cường cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người nộp thuế. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu, có kế hoạch và dự toán chi ngân sách hợp lý. Nâng cao tính chủ động của các cấp trong việc điều hành ngân sách, đảm bảo chi ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Nâng cao hiệu suất và chất lượng giáo dục đào tạo, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục; đầu tư chăm lo cho giáo dục, nhất là ngành mầm non, thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 33–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học trên địa bàn Huyện phù hợp với tình hình mới, đảm bảo sự phát triển của ngành đến năm 2020; huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp, nhất là giáo dục mầm non, thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi; tăng cường các trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tiên tiến, hiện đại theo các tiêu chí đã được Thành phố phê duyệt.

Tiếp tục phát triển quy mô; đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo ở các ngành học, cấp học. Chú trọng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống; giáo dục kỹ năng sống, chăm lo sức khỏe, thể chất cho học sinh. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập bậc trung học. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và công tác xóa mù chữ cho người lớn; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, xây dựng xã hội học tập tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

Thực hiện đăng ký tuyển dụng; tiếp tục liên kết đào tạo giáo viên tại Huyện đảm bảo được nhu cầu. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi nhà giáo; phát huy công tác khuyến học, khuyến tài, động viên khen thưởng nhằm khuyến khích, tạo động lực cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học và các em học sinh phát huy cao nhất năng lực của mình trong công tác, cống hiến, dạy và học.

2. Tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương.

Gắn đào tạo nghề cho lao động nông thôn với chiến lược phát triển kinh tế của Huyện phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đảm bảo học viên sau đào tạo có việc làm ổn định; đa dạng hóa phương thức đào tạo để tạo điều kiện cho lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn và hoàn cảnh kinh tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện Nhà Bè.

3. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới của Thành phố; nâng cao mức sống gia đình chính sách.

Kết hợp chặt chẽ công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm với thực hiện một số chương trình khác, xem đây là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài trong công tác giảm nghèo. Tuyên truyền nâng cao ý thức vươn lên, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo. Học tập và nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm các mô hình thí điểm về Chương trình giảm nghèo theo phương pháp đo lường đa chiều.

Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Gắn chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Huyện, đặc biệt là chương trình xây dựng xã nông thôn mới để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; giảm dần tỷ lệ nợ quá hạn.

Thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, có công theo quy định; đồng thời vận động nguồn quỹ để chủ động chăm lo đời sống đối tượng này, đặc biệt các hộ còn khó khăn và còn trong chuẩn cận nghèo. Tập trung các giải pháp duy trì mức sống gia đình chính sách trên địa bàn Huyện ngang bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân của cộng đồng dân cư.

4. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình và trẻ em.

Tập trung thực hiện đề án nâng cấp Bệnh viện Huyện thành bệnh viện hạng II; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 1816 và Đề án luân phiên cán bộ y tế; tăng cường thực hiện việc liên kết, xã hội hóa về y tế, đồng thời triển khai một số kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng khám và điều trị; tổ chức thực hiện tốt đề án phát triển nguồn nhân lực y tế. Đầu tư xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Triển khai bảo hiểm y tế và bác sĩ gia đình tại các trạm y tế. Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức cho người dân nhằm tự bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ; chủ động và thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các bệnh mãn tính, không lây nhiễm theo chiến lược quốc gia về y tế.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế, các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Huyện. Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số. Phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện tốt chương trình bình đẳng giới.

5. Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nâng cao ý thức và hành động trong việc thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, xây dựng nông thôn mới; chú trọng nâng chất các danh hiệu văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình; nâng cao ý thức người dân trong xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tiếp tục phối hợp với ngành chức năng thực hiện bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa trên địa bàn Huyện.

Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là công nhân lao động. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao; đổi mới, nâng cao số lượng và chất lượng các chương trình hoạt động, biểu diễn; tiếp tục phát huy các loại hình văn hóa - văn nghệ dân gian hiện có. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao; duy trì và phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân, trường học; tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên thành tích cao.

Tiếp tục quy hoạch, đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao; huy động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội đóng góp, ủng hộ xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa. Nâng cao tần suất sử dụng và chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa – thể thao, điểm sinh hoạt văn hóa – thể thao. Tập trung quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn hóa, thể dục thể thao.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng và chất lượng; tiếp tục củng cố và nâng chất các tiêu chí xây dựng ban chỉ huy quân sự vững mạnh toàn diện; chú trọng đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở cho ban chỉ huy quân sự xã - thị trấn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương; thường xuyên rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện về nhiệm vụ quốc phòng theo quy định; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập các phương án xử lý tình huống sát với tình hình thực tế; đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh; tập trung lãnh đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm bảo đảm dân chủ, đúng luật, đạt số lượng và chất lượng theo quy định.

Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc, xử lý có hiệu quả mọi tình huống về an ninh, không để bị động, bất ngờ; đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả các loại tội phạm, nhất là về ma túy, cướp, trộm cắp tài sản, không để hình thành các tụ điểm ma túy, mại dâm, kiên quyết không để tội phạm có tổ chức hình thành và hoạt động trên địa bàn; tập trung nâng cao hiệu quả điều tra phá án. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, chủ động ngăn ngừa các điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức tự quản, tự phòng trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, giúp đỡ người được tha tù, người sau cai nghiện, thanh thiếu niên có nguy cơ phạm tội. Tập trung xây dựng lực lượng công an đủ số lượng và chất lượng, tăng cường công an chính quy cho các xã trọng điểm; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho công an viên. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân; đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); phối hợp chặt chẽ ngành dọc cấp trên tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nghiêm minh, đúng luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra, bảo đảm dân chủ và nâng cao chất lượng tranh luận tại tòa, từng bước kéo giảm án hủy, sửa, đình chỉ do lỗi chủ quan của thẩm phán; tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết án tạm đình chỉ, công tác thi hành án dân sự, không để án quá hạn theo luật định.

3. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và phổ biến sâu rộng trong nhân dân các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí làm chuyển biến mạnh mẽ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh hoàn thiện và công khai các quy định, quy chế về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khắc phục những sơ hở, bất cập để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý thuế, quản lý đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, liêm khiết của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên, công chức theo quy định.

IV. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

1. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Huyện, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ Huyện đến cơ sở nghiêm túc, tự giác thực hiện các giải pháp Nghị quyết Trung ương 4, tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân gắn đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chống tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm; đưa việc rèn luyện đạo đức cách mạng thành một nội dung trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát sự gương mẫu, về đạo đức, lối sống, đặt lợi ích của Nhân dân, của Đảng lên trên lợi ích cá nhân của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đào tạo chuẩn hóa cán bộ theo quy định, kiện toàn đội ngũ cán bộ xã – thị trấn, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức phục vụ nhân dân.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, gắn với đẩy mạnh các giải pháp giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, tăng cường phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện hiệu quả Đề án “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ và phản bác các quan điểm sai trái; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng dư luận, tăng “sức đề kháng” trước âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng.

Đổi mới phương thức học tập, quán triệt Nghị quyết, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác biên soạn lịch sử, công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, yêu chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng.

3. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 28-CT/HU ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Huyện ủy về các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Thực hiện nền nếp tự phê bình và phê bình trong chi bộ, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của Huyện; kiên quyết xử lý những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân, thiếu trách nhiệm trong công việc. Hàng năm, trên cơ sở đánh giá cán bộ xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, tiếp cận các chức danh được quy hoạch.

Tăng cường đào tạo chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, gắn đào tạo với quy hoạch và yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ, cử đào tạo chuyên sâu ở một số lĩnh vực theo yêu cầu phát triển của Huyện. Thực hiện có hiệu quả Chương trình tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, Chương trình tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân, Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Thành ủy.

Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục tập trung công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên từ hội viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở ấp - khu phố, cán bộ y tế, giáo dục. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phục vụ yêu cầu công tác cán bộ và kết nạp đảng viên.

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng – đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

4. Nâng cao nhận thức của cấp ủy và đảng viên về chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục quán triệt các văn bản, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các cấp ủy cơ sở, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật Đảng. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng.

Hàng năm, Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tập trung việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Nhà Bè lần thứ XI; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

5. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân xã - thị trấn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; chuẩn hóa trình độ đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng kỳ họp, hoạt động chất vấn, phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân xã - thị trấn. Lãnh đạo tốt cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2016.

Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện, xã - thị trấn. Kiện toàn tổ chức, bộ máy chính quyền; nâng cao tính chủ động và chất lượng tham mưu của các phòng, ban chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn cấp Huyện, việc tuyển dụng công chức cạnh tranh theo đề án vị trí việc làm. Tập trung chuẩn hóa trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý Nhà nước đối với công chức hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt. Nâng dần tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra công vụ.

Đảm bảo quy trình ban hành văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục công khai các thủ tục hành chính, minh bạch các hoạt động của cơ quan Nhà nước, nhất là những hoạt động liên quan đến lợi ích người dân. Thường xuyên rà soát, đánh giá quy trình, thủ tục hành chính; giảm tỷ lệ hồ sơ trả bổ sung; mở rộng liên thông nhóm thủ tục hành chính. Nâng cao thái độ ứng xử, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước.

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân kết hợp kiểm tra thực tế, chủ động phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trọng điểm. Chú trọng tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị, chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp mới, đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

6. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; tăng cường hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; phát huy dân chủ cơ sở; mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng các phong trào nhân dân vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Huyện.

Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác mặt trận và đoàn thể. Kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực làm công tác mặt trận, đoàn thể. Thực hiện nền nếp chế độ làm việc giữa cấp ủy với Mặt trận và các đoàn thể. Nhân rộng các mô hình dân vận khéo.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp từng nhóm đối tượng cụ thể, trực tiếp phát huy vai trò của những người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thật sự hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, khắc phục biểu hiện hành chính, bệnh thành tích trong tổ chức hoạt động; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Các hoạt động, phong trào phải cụ thể, thiết thực, gắn với điều kiện, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là quy ước ở cộng đồng dân cư; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc”, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Nâng chất lực lượng đoàn viên, hội viên; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt trong tất cả các tầng lớp nhân dân thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Củng cố hệ thống tổ chức đoàn vững mạnh, khả năng tập hợp thanh niên, nhất là khu vực đặc thù. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, trách nhiệm công dân vì mục tiêu xây dựng và phát triển của Huyện; khuyến khích cán bộ Đoàn và Hội nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng; tạo điều kiện tốt hơn về cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động Đoàn, Hội và Đội.

KẾT LUẬN:

Nhiệm vụ của Đảng bộ Huyện trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề, song có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chuỗi tiếp nối quá trình xây dựng và phát triển Huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện có trách nhiệm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra thành những chương trình, kế hoạch cụ thể theo từng thời điểm để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Phát huy truyền thống Huyện Anh hùng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Ban Chấp hành kêu gọi các ngành, các cấp và nhân dân huyện Nhà Bè đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, ra sức khắc phục mọi trở ngại, khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị, ý thức trách nhiệm, phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NHIỆM KỲ 2015 - 2020:

1. Chương trình “Tập trung đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật”.

2. Chương trình “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”.

3. Chương trình “Học chữ, học nghề, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững”.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN[1] Năm 2010 có 663 doanh nghiệp và 3.749 hộ kinh doanh. Năm 2014 có 1.283 doanh nghiệp và 6.178 hộ kinh doanh.

[2] Trong đó, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 7,57% (nghị quyết 12%), chiếm tỷ trọng 2,78% cơ cấu kinh tế; ngành thương mại - dịch vụ tăng 13,9% (nghị quyết 13%), chiếm tỷ trọng 92,94%; ngành nông nghiệp tăng 1,31% (nghị quyết 01%), chiếm tỷ trọng 3,19%.

[3] Trong đó, vốn tập trung thực hiện được 1.017 tỷ đồng (đạt 56% chỉ tiêu Nghị quyết); nguồn vốn Thành phố phân cấp cho Huyện quản lý thực hiện 946,4 tỷ đồng (đạt 237% chỉ tiêu Nghị quyết). Nguồn vốn tập trung thực hiện thấp do Thành phố cắt giảm để thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, riêng nguồn vốn phân cấp đạt cao (tăng 137%) do Thành phố bổ sung vốn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

[4] Nâng cấp đầu tư mới Trường THCS Lê Văn Hưu; xây dựng mới Trường THPT Dương Văn Dương, Trường Mẫu giáo Họa Mi (cơ sở 2), Trường Mẫu giáo Hướng Dương; xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng; nâng cấp đường Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Bình, Đào Sư Tích; các công trình xây dựng nông thôn mới…

[5] Tạo quỹ đất tái định cư tại 08 khu đất, với tổng diện tích 72.208,20m2/567 nền, đã sử dụng bố trí tái định cư 24.569,19m2/194 nền/124 hộ, quỹ đất còn lại còn lại 47.339,01m2/373 nền.

[6] Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu đồng/người/năm lên 38,12 triệu đồng/người/năm.

[7] Lắp đặt thêm 81,4 km ống (đầu nhiệm kỳ là 30 km ống); lắp đặt mới 27.242 đồng hồ nước, nâng tổng số đến nay có 30.909/33.675 hộ dân, (đầu nhiệm kỳ toàn huyện chỉ có 5.200 đồng hồ nước/25.840 hộ dân, tỷ lệ 20,12%).

[8] Đến nay, diện tích cây xanh trên địa bàn Huyện từ 1,22ha tăng lên 63,9ha; diện tích cây xanh bình quân đầu người đạt 5,17m2.

[9] Tổng thu ngân sách địa phương là 2.291.542 triệu đồng, đạt 109,3% so với dự toán chi ngân sách (2.097.029 triệu đồng); trong đó, thu đầu tư phát triển 909.672 triệu đồng, chiếm 99,8% so với dự toán (911, 272 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách là 2.284.278 triệu đồng, đạt 107% so với dự toán (2.134.955 triệu đồng) trong đó chi thuờng xuyên 1.269.034 triệu đồng.

[10] Toàn Huyện, hiện có 63,88% số dân trong độ tuổi lao động; trong đó có 97,51% lao động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ và các ngành nghề phi công nghiệp khác, 2,49% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.

[11] Xây tặng 271 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình bạn, nhà đồng đội, nhà mơ ước; sửa chữa, chống dột 184 căn nhà cho hộ chính sách, dân nghèo.

[12] Thông qua việc tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng, hội thi cấp ủy giỏi; tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo chi bộ quân sự xã – thị trấn; ban hành quy chế tháo gỡ những vướng mắc đối với đảng ủy xã – thị trấn trong lãnh đạo chi bộ trạm y tế, chi bộ trường học; thực hiện nghiêm túc quy định về sắp xếp thành lập đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể, khối Chính quyền…

[13] Trong nhiệm kỳ thi hành kỷ luật 50 đảng viên, trong đó hình thức khiển trách 28 đảng viên, cảnh cáo 17 đảng viên và khai trừ 05 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm về đạo đức lối sống, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình...

[14] 12/12 phòng ban và 7/7 xã – thị trấn đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc.

Thông báo