Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

­­­­­­­­­­­­­­Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Nhà Bè lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 năm 2015 tại hội trường Huyện.

QUYẾT NGHỊ

Thứ nhất: tán thành những nội dung cơ bản về kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1. VỀ KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2010 – 2015

Đại hội khẳng định:

1. Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả nhằm tập trung ổn định sản xuất, kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế; định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và ổn định sản xuất. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế của Huyện phát triển theo đúng định hướng Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ X đề ra là từng bước xây dựng Nhà Bè thành Huyện có cơ cấu kinh tế thương mại – dịch vụ - công nghiệp phát triển bền vững.

Kết cấu hạ tầng được tiếp tục quan tâm đầu tư, trong đó, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được lập một cách chặt chẽ, khối lượng thực hiện và khối lượng giải ngân đạt cao; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều tiến bộ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai, minh bạch, quá trình thực hiện chặt chẽ tạo được sự đồng thuận của nhân dân ngày càng cao.

Việc thực hiện 3 Chương trình trọng điểm của Huyện về tái định cư, xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hệ thống cấp nước khu dân cư hiện hữu đạt được những thành quả quan trọng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, làm thay đổi diện mạo các xã nông thôn, giải quyết nhu cầu bức xúc trong nhân dân.

Công tác quy hoạch có những bước tiến đáng kể, nhất là quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 cơ bản hoàn thành có tính khả thi cao. Công tác quản lý sau quy hoạch được tăng cường. Tình hình quản lý trật tự xây dựng từng bước đi vào nền nếp, các hành vi vi phạm về xây dựng không phép, sai phép đã được chỉ đạo xử lý kịp thời.

Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu. Việc quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng quy định đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện. Đến nay, Huyện tự cân đối ngân sách đạt 26%.

2. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, đảm bảo nhu cầu học tập của xã hội, đặc biệt cơ sở mầm non tiếp tục được phát triển theo hình thức xã hội hóa, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn chất lượng giáo dục. Công tác phổ cập giáo dục các cấp học và mặt bằng học vấn đạt chất lượng ngày càng cao. Việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tăng cường vận dụng kiến thức, kỹ năng thực hành trong các bộ môn được chú trọng; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên được chuẩn hóa; kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các năm học đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm và thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được tập trung thực hiện đạt kết quả tích cực.

Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, quan tâm chăm lo dân nghèo và gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chương trình xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, việc bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, việc xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong Nhân dân. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; công tác dân số, gia đình và trẻ em chuyển biến tích cực.

3. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường. Khu vực phòng thủ Huyện được xây dựng ngày càng vững chắc; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chăm lo xây dựng đủ số lượng, biên chế và chất lượng theo quy định. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng luật, giao quân hằng năm đạt chỉ tiêu về số lượng và vượt tỷ lệ đảng viên nhập ngũ theo quy định.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp ngoài tầm kiểm soát, các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể được giải quyết kịp thời; công tác trấn áp tội phạm được tăng cường; một số địa bàn trọng điểm về phạm pháp hình sự, tệ nạn ma túy được chuyển hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày một thực chất, từng bước phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tham gia giáo dục phòng ngừa tội phạm. Công tác phòng cháy, chữa cháy được tăng cường, kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện. Hoạt động tư pháp có tiến bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường.

4. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ. Trong kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cầu thị trong phê bình và tự phê bình. Việc tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện sâu sát, quyết liệt. Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đạt kết quả bước đầu tích cực, từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, tập trung giải quyết một số bức xúc liên quan thiết thực đến lợi ích của nhân dân trong công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị...

Công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng được tập trung nỗ lực thực hiện có hiệu quả cao; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào thực chất có sức lan tỏa, góp phần nâng cao lập trường tư tưởng, chính trị, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tạo niềm tin và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được phát huy, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh ngày càng thực chất; công tác kết nạp Đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; đội ngũ cán bộ chủ chốt từng bước được trẻ hóa có đủ trình độ, năng lực đãm đương nhiệm vụ. Công tác quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, luôn gắn với công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ, và đáp ứng được tiêu chuẩn theo chức danh quy hoạch. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, công tác quản lý đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài và đảng viên có quan hệ với người nước ngoài được thực hiện đúng quy định. Việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU thường xuyên được đẩy mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng toàn diện có nhiều đổi mới trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Trong quá trình kiểm tra, giám sát luôn tuân thủ các quy định, quy trình của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, kết luận vụ việc bảo đảm tính chặt chẽ, trung thực, khách quan.

5. Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã – thị trấn được nâng lên, nội dung chương trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, các Nghị quyết chuyên đề được ban hành kịp thời; bộ máy chính quyền ngày càng hoạt động có hiệu quả; hiệu lực quản lý Nhà nước được đảm bảo, đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chương trình cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, mức độ hài lòng của người dân tăng dần qua từng năm.

6. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới nội dung, phương thức theo hướng thiết thực hiệu quả, trọng tâm hướng về cơ sở; công tác giám sát và phản biện xã hội, việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thường xuyên được chú trọng thực hiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng, dân chủ cơ sở được phát huy; công tác dân vận của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội có liên quan đến Nhân dân đều được được bàn, được giám sát, được lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

7. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền từ Huyện đến cơ sở; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đoàn luôn được tăng cường củng cố kiện toàn. Đoàn Thanh niên Huyện luôn là lực lượng xung kích góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên trưởng thành.

Hạn chế:

Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị chưa rõ nét; tỷ lệ cân đối ngân sách Huyện còn thấp. Hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của Huyện. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm tiến độ. Tình hình xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra và chưa xử lý triệt để.

Chất lượng thoát nghèo chưa thật sự bền vững, nợ quá hạn còn chiếm tỷ lệ cao; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị hiệu quả còn thấp.

Phạm pháp hình sự chưa được kéo giảm; tội phạm ma túy, người nghiện ma túy có xu hướng tăng; tỷ lệ khám phá trọng án chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật sâu rộng; tai nạn giao thông có giảm nhưng chưa vững chắc.

Công tác xây dựng Đảng còn một số mặt chưa đạt yêu cầu. Việc khắc phục hạn chế khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 tại một số đơn vị chưa đồng đều, rõ nét; Sinh hoạt chính trị tư tưởng sức thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao; Việc biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nơi, có lúc chưa kịp thời, đúng mức. Chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ chưa cao; việc tạo nguồn kết nạp đảng viên trên địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa được quan tâm đúng mức. Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát còn thấp; kiểm tra dấu hiệu vi phạm chưa đạt yêu cầu. Một số cấp ủy cơ sở Đảng chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Hoạt động chất vấn của Hội đồng nhân dân xã – thị trấn trong các kỳ họp chưa sâu sát; giám sát đầu tư cộng đồng, đôn đốc giải quyết kiến nghị, bức xúc của nhân dân hiệu quả chưa cao. Hoạt động điều hành của bộ máy chính quyền vẫn còn tình trạng phối hợp thiếu đồng bộ; tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Một số cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác dân vận của Đảng; trình độ, năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu; công tác đoàn thể vẫn còn hành chính hóa; việc giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân chưa rõ nét; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn mang tính hình thức, ở các xã - thị trấn quy ước cộng đồng chưa được phát huy đúng mức. Chưa tập trung cao trong việc tập hợp thanh niên đặc thù, thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên lao động nhập cư.

Nguyên nhân chủ quan:

Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy ở một số lĩnh vực còn thiếu cụ thể, nhất là đề ra các giải pháp có tính chiến lược nhằm phát huy thế mạnh của địa phương để thúc đẩy sự phát triển của Huyện.

Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện có lúc chưa thật tập trung, kiên quyết, thiếu sâu sát, nhạy bén với tình hình, việc kiểm tra, đôn đốc chưa chặt chẽ, kịp thời; chưa thật kiên trì đeo bám các sở, ngành thành phố để giải quyết đến nơi, đến chốn những khó khăn, vướng mắc của Huyện. Việc tổng kết thực tiễn chưa được quan tâm đúng mức để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo phù hợp với thực tế.

Phương thức hoạt động của hệ thống chính trị đôi lúc vẫn còn mang tính hình thức nên chất lượng và hiệu quả một số công việc không cao; công tác phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, điều hành chưa được thực hiện nghiêm túc.

Năng lực và trách nhiệm một số cán bộ chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. VỀ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Đại hội nhất trí:

Mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Nhà Bè phát triển theo hướng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”.

Chỉ tiêu

Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm các ngành kinh tế do Huyện quản lý là 12%. Trong đó, ngành thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 12,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân 10,5% và nông, lâm, thủy sản tăng trưởng bình quân là 1,0%.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản, khối lượng thực hiện đạt trên 90% và khối lượng giải ngân đạt trên 85% kế hoạch vốn Thành phố giao.

- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh. Tự cân đối ngân sách chi thường xuyên từ 25 - 30% vào cuối nhiệm kỳ.

Về văn hóa – xã hội:

- Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt trên 99%, trung học cơ sở trên 93%; tỷ lệ phân luồng học sinh đạt 20%; nâng mặt bằng học vấn lên lớp 9 vào năm 2020.

- Bảo đảm tỷ lệ học viên có việc làm sau đào tạo tối thiểu là 80%. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo nghề đạt 90%.

- Giải quyết việc làm cho 6.200 lượt lao động/năm, trong đó có từ 40 – 50% lao động được tạo việc làm mới trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ - thương mại.

- Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đạt chuẩn thành phố; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015.

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%.

- Phấn đấu hàng năm có từ 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đến cuối nhiệm kỳ, có 27/30 ấp - khu phố đạt danh hiệu văn hóa; có trên 33% người dân trên địa bàn tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Về quốc phòng – an ninh:

- Xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,4% dân số, lực lượng tự vệ đạt 10% cán bộ công chức, viên chức; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 18%.

- Hàng năm, giảm phạm pháp hình sự 5% tính theo tỷ lệ dân số; khám phá án chung đạt 75%, trong đó trọng án đạt trên 90%; kéo giảm tai nạn giao thông tối thiểu 5% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

- Giảm các bản án, quyết định bị hủy, sửa, đình chỉ do lỗi chủ quan của thẩm phán dưới 1%; thi hành án dân sự xong hàng năm đạt 90% về việc, 80% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành.

Về xây dựng Đảng – chính quyền:

- Phấn đấu 90% chi bộ ấp - khu phố có từ 20 đảng viên trở lên.

- Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 700 đảng viên mới.

- Thành lập 100% các tổ chức đảng, công đoàn, chi đoàn, chi hội thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập khi có đủ điều kiện.

- 100% cán bộ chủ chốt đạt chuẩn; 100% cán bộ, công chức Huyện, xã – thị trấn đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trên 90% đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

- Trong nhiệm kỳ, trực tiếp kiểm tra, giám sát ít nhất 20 tổ chức đảng và 20 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính của công dân đúng hẹn trên 99%, trong đó lĩnh vực nhà đất đạt trên 97%.

Về công tác dân vận:

- Bảo đảm chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hội viên hàng năm; nâng tỷ lệ tập hợp quần chúng vào đoàn, hội từ 70% trở lên.

- 100% trưởng, phó đoàn thể xã – thị trấn là đảng viên; 100% bí thư đoàn xã - thị trấn là cấp ủy viên; 100% bí thư đoàn cơ sở là đảng viên.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

Về kinh tế:

Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; thường xuyên tổ chức tiếp xúc các doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng Thành phố tiếp tục mở rộng quy mô, mời gọi đầu tư Khu Công nghiệp Hiệp Phước, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ, từng bước hình thành khu đô thị cảng Hiệp Phước.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; giữ vững và nâng chất 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng đô thị; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội Huyện; thực hiện nghiêm công tác quản lý sau quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý ngân sách trong đó, nâng cao tính chủ động của các cấp trong việc điều hành ngân sách, đảm bảo chi ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Về văn hóa – xã hội:

Nâng cao hiệu suất và chất lượng giáo dục đào tạo, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục; tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo học viên sau đào tạo có việc làm ổn định. Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới của Thành phố; nâng cao mức sống gia đình chính sách. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động và thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các bệnh mãn tính, không lây nhiễm theo chiến lược quốc gia về y tế. Thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình và trẻ em, chương trình bình đẳng giới. Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao ý thức và hành động trong việc thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị.

Về quốc phòng – an ninh:

Tiếp tục tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân; đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về xây dựng hệ thống chính trị:

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động nhằm phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ năng lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng các phong trào nhân dân vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Huyện.

Thứ hai: thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

Thứ ba: Thông qua ba chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020: “Tập trung đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật”; “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”; “Học chữ, học nghề, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững”. Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cần nhanh chóng triển khai trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện thắng lợi ba chương trình trọng điểm đã được Đại hội thông qua.

Thứ tư: thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở, của Đại hội Đảng bộ Huyện đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XI, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thứ năm: Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 39 đồng chí, hiện còn khuyết 02 đồng chí sẽ được tiếp tục bổ sung trong nhiệm kỳ. Kết quả bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

Thứ sáu: Giao Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Thông báo