Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Giáo dục - Khoa học

TPHCM có đầy đủ tiềm năng, lợi thế để bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cập nhật 21:03 17-11-2019

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 17/11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TP nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nghị quyết 52 nêu rõ, chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động.

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tin rằng, TPHCM với đầy đủ điều kiện và lợi thế của mình, sẽ là đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ tiến bộ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhật Minh – Anh Tuấn – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xã hội

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo