Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đón chào Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày Diễn văn Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

(do đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình bày sáng ngày 14 tháng 10 năm 2015)

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo và nguyên là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam,

- Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Thưa quý vị khách quý,

- Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành công việc tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội X Đảng bộ thành phố được Thành ủy tập trung chỉ đạo xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học theo đúng tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ thành phố luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư; sự góp ý tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự góp ý trách nhiệm của lãnh đạo các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các bộ ngành Trung ương; những ý kiến đóng góp quý báu, chân tình, đầy trách nhiệm và tâm huyết của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố; trên 8.000 lượt ý kiến góp ý phong phú, thiết thực từ thực tiễn công tác của đại biểu tại Đại hội 67 Đảng bộ cấp trên cơ sở; ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và hơn 31.000 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các vị nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ; các vị chức sắc tôn giáo, đại biểu các dân tộc, các tầng lớp Nhân dân cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố. Những đóng góp quý báu, xây dựng, trách nhiệm cao của đồng bào, đồng chí Thành phố đã được Thành ủy khóa IX nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

Được sự chấp thuận của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh long trọng tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính thưa các đồng chí và các đại biểu,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X diễn ra trong không khí toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố đang cùng cả nước nỗ lực thực hiện, giành thắng lợi cao nhất trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2010 - 2015, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; đặc biệt là niềm tự hào, phấn khởi của quân dân ta về những thành quả cách mạng vô cùng to lớn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, về những thành tựu toàn diện có ý nghĩa lịch sử về kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng an ninh; những kết quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đã nâng tầm vị thế của Việt Nam trên thế giới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước và 70 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Thành phố 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, kinh tế thế giới phục hồi chậm đã tác động không nhỏ đến nước ta; cùng với những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế đất nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến Thành phố. Trong bối cảnh khó khăn, thử thách ấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, chặt chẽ, linh hoạt của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đã nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, huy động tốt mọi nguồn lực và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp phù hợp với thực tiễn tình hình để nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tại diễn đàn Đại hội long trọng này, chúng ta nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc, những nỗ lực kiên trì của các ngành, các cấp, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết, lao động cần cù, nỗ lực vượt khó, sự năng động, sáng tạo của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, các tầng lớp Nhân dân, của lực lượng vũ trang Thành phố đã tạo nên những thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại hội chúng ta trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các ban, bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

Kính thưa các đồng chí và các đại biểu,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần này có nhiệm vụ rất quan trọng; đó là phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp sâu sắc cho các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội XII của Đảng; kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ qua và dự báo những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức có tác động đến quá trình phát triển của Thành phố, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Thông báo Kết luận số 209-TB/TW ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ Chính trị tại cuộc làm việc góp ý vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội lần thứ X Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội chúng ta có trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố, tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển; trọng tâm là tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Đại hội có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có đức, có tài, có mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ X; đủ sức lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và bầu Đoàn đại biểu đủ số lượng, chất lượng, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ Thành phố dự Đại hội XII của Đảng.

Để hoàn thành trọng trách trên, đòi hỏi mỗi đại biểu chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, nghiêm túc tự phê bình và phê bình để đóng góp cho sự thành công của Đại hội.

Với mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng và niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn các đồng chí.

Toàn cảnh phiên Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 24/9/2017

* Sáng 24/9 , Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, đồng chí Châu Minh Hiếu, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phát động chương trình tổ chức lễ ra quân. Tham dự chương trình có hơn 100 đồng chí là lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường, đoàn viên thanh niên quận thực hiện chung tay tổng vệ sinh kênh Tân Trụ, đường Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình. (Nguyễn Thị Luân)

* Chiều 23/9, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức buổi tập huấn, truyền thông về Đề án 404 của Thủ tướng Chính phủ về "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, chế xuất đến năm 2020” cho hơn 100 công nhân lao động tại Nhà xưởng Công ty TNHH Thang Máy Thiên Nam có Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Tân Bình. Tại buổi tập huấn, bác sĩ Trần Mỹ Loan giải đáp tận tình những tình huống và thắc mắc về sức khỏe và những vấn đề gặp phải của trẻ nhỏ; đồng thời thông tin về kiến thức, kỹ năng về nuôi, dạy, chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi. (Nguyễn Hoàng Nam)

Tin vắn ngày 23/9/2017

* Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Nam bộ kháng chiến, sáng 23/9, Hội Khuyến học Phường 8 quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Tiền Giang đã đến thăm và tặng quà (trị giá 2 triệu đồng mỗi phần) cho 3 mẹ Việt Nam Anh hùng, gồm các mẹ: Ngô Thị Lê (sinh năm 1927), Nguyễn Thị Đồng (sinh năm 1927) và Nguyễn Thị Sao (sinh năm 1931). Đoàn cũng đến thăm và tặng 100 phần quà, trị giá mỗi phần 415.000 đồng cho các hộ nghèo; tặng vải may 50 bộ quần áo cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi bộ trị giá 120.000 đồng; tặng 78 phần quà cho học sinh nghèo trị giá mỗi phần 305.000 đồng. (Bùi Ngọc Châu)

* Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Nam bộ kháng chiến, sáng 23/9, Bệnh viện Quân y 7A (Quân khu 7) đã tổ chức đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Quận 5, với tổng kinh phí trị giá hơn 60 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Bệnh viện 7A tổ chức khám bệnh, tặng quà cho nhân dân Quận 5 ở địa bàn. (Đỗ Linh)

* Chiều 22/9, Cơ quan Chính quyền quận Tân Bình tổ chức vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và biển đảo Việt Nam”. Trải qua vòng loại, Ban Tổ chức đã chọn ra 5 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Hội thi gồm 4 phần: phần thi ô chữ bí mật; đoán ý đồng đội; thuyết minh câu chuyện lịch sử và hát về biển đảo Việt Nam. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. (Nguyễn Thị Luân)

Tin vắn ngày 22/9/2017

* Từ ngày 22 đến 24/9, tại Đường Sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1), CLB Mekong Art tổ chức triển lãm tranh “Âm thanh hội họa”, trưng bày 110 tác phẩm của các học viên câm điếc và một số tác phẩm của các thầy cô là họa sĩ chuyên nghiệp. Từ tháng 5/2017, CLB Mekong Art đã tổ chức lớp học vẽ cho người câm điếc tại quận Phú Nhuận và triển lãm lần này góp phần khẳng định khả năng sáng tạo của những người mất đi khả năng tận hưởng âm thanh và diễn đạt trong cuộc sống. Tại triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động bán tranh nhằm duy trì lớp hội họa cho người câm điếc và ủng hộ các hoạt động xã hội. (Ng.Tuyết)

* Chiều 21/9, Ban An toàn giao thông Quận 9 tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho cán bộ cơ sở là thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quận 9; cấp ủy các khu phố, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố; ban giám hiệu, giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân và giáo viên dạy tiết an toàn giao thông các trường tiểu học, THCS, THPT và lực lượng nòng cốt đội hình phản ứng nhanh thanh niên tình nguyện thuộc Quận đoàn 9 về Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; các nguy cơ mất an toàn giao thông, biện pháp phòng tránh; hướng dẫn người đi bộ trên đường, điều khiển xe đạp an toàn. (Bùi Hiệp Thọ)