Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đón chào Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày Diễn văn Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

(do đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình bày sáng ngày 14 tháng 10 năm 2015)

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo và nguyên là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam,

- Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Thưa quý vị khách quý,

- Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành công việc tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội X Đảng bộ thành phố được Thành ủy tập trung chỉ đạo xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học theo đúng tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ thành phố luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư; sự góp ý tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự góp ý trách nhiệm của lãnh đạo các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các bộ ngành Trung ương; những ý kiến đóng góp quý báu, chân tình, đầy trách nhiệm và tâm huyết của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố; trên 8.000 lượt ý kiến góp ý phong phú, thiết thực từ thực tiễn công tác của đại biểu tại Đại hội 67 Đảng bộ cấp trên cơ sở; ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và hơn 31.000 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các vị nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ; các vị chức sắc tôn giáo, đại biểu các dân tộc, các tầng lớp Nhân dân cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố. Những đóng góp quý báu, xây dựng, trách nhiệm cao của đồng bào, đồng chí Thành phố đã được Thành ủy khóa IX nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

Được sự chấp thuận của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh long trọng tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính thưa các đồng chí và các đại biểu,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X diễn ra trong không khí toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố đang cùng cả nước nỗ lực thực hiện, giành thắng lợi cao nhất trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2010 - 2015, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; đặc biệt là niềm tự hào, phấn khởi của quân dân ta về những thành quả cách mạng vô cùng to lớn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, về những thành tựu toàn diện có ý nghĩa lịch sử về kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng an ninh; những kết quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đã nâng tầm vị thế của Việt Nam trên thế giới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước và 70 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Thành phố 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, kinh tế thế giới phục hồi chậm đã tác động không nhỏ đến nước ta; cùng với những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế đất nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến Thành phố. Trong bối cảnh khó khăn, thử thách ấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, chặt chẽ, linh hoạt của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đã nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, huy động tốt mọi nguồn lực và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp phù hợp với thực tiễn tình hình để nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tại diễn đàn Đại hội long trọng này, chúng ta nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc, những nỗ lực kiên trì của các ngành, các cấp, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết, lao động cần cù, nỗ lực vượt khó, sự năng động, sáng tạo của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, các tầng lớp Nhân dân, của lực lượng vũ trang Thành phố đã tạo nên những thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại hội chúng ta trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các ban, bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

Kính thưa các đồng chí và các đại biểu,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần này có nhiệm vụ rất quan trọng; đó là phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp sâu sắc cho các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội XII của Đảng; kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ qua và dự báo những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức có tác động đến quá trình phát triển của Thành phố, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Thông báo Kết luận số 209-TB/TW ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ Chính trị tại cuộc làm việc góp ý vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội lần thứ X Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội chúng ta có trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố, tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển; trọng tâm là tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Đại hội có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có đức, có tài, có mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ X; đủ sức lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và bầu Đoàn đại biểu đủ số lượng, chất lượng, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ Thành phố dự Đại hội XII của Đảng.

Để hoàn thành trọng trách trên, đòi hỏi mỗi đại biểu chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, nghiêm túc tự phê bình và phê bình để đóng góp cho sự thành công của Đại hội.

Với mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng và niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn các đồng chí.

Toàn cảnh phiên Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 21/7/2017

* Trong 2 ngày (20 và 21/7), Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - an ninh (QP – AN) Quận 10 đã tổ chức lớp phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh (QP – AN) năm 2017 cho 80 chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, trưởng họ tộc ở địa phương. Hội đồng Giáo dục QP – AN Quận 10 đã trang bị các kiến thức cho chức sắc, chức việc, trưởng họ tộc về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QP – AN trong tình hình mới; mối quan hệ vấn đề dân tộc, tôn giáo với QP – AN; quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội ta hiện nay… (Hữu Mạo)

* Ngày 21/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội thi “Trưởng ban công tác mặt trận giỏi lần II năm 2017. Kết quả, Ban tổ chức trao 12 giải thưởng, giải Nhất thuộc về đội phường Bến Nghé, giải Nhì thuộc về đội phường Nguyễn Cư Trinh, 2 giải Ba thuộc về phường Nguyễn Thái Bình và Tân Định; giải tiểu phẩm tuyên truyền hay nhất thuộc về phường Tân Định… (Hải Yến)

* Sáng 21/7, Quận ủy Tân Bình tổ chức cho 120 cán bộ chủ chốt quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 223-KL/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy về cụ thể hóa Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. (Nguyễn Thị Luân)

* Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực hội Cựu chiến binh TP, Ban Tổ chức-Chính sách Hội Cựu chiến binh TP đã lên kế hoạch tổ chức gặp mặt, tặng quà cho thương binh, con liệt sỹ đang công tác tại cơ quan Hội Cựu chiến binh TP. Theo đó, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP sẽ trao quà cho 13 người (thương binh: 11 người; con liệt sĩ: 2 người), mỗi suất quà là 500.000 đồng, với tổng số tiền là 6.500.000 đồng. (Hoài Nguyễn)

* Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), chiều 20/7, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM đã tổ chức tặng 50 phần quà với tổng trị giá 36,5 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ thương bệnh binh và các gia đình chính sách của TP. (N.Nam)

* Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM vừa có công văn gửi đến các đơn vị trực thuộc về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống AIDS; ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Theo đó, Sở đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục đạo đức, kỹ năng sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử chuẩn mực nhằm phòng ngừa tội phạm phát sinh trong học sinh – sinh viên; xây dựng và lồng ghép các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng giáo dục phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV/AIDS và mua bán người trong học đường, gắn với nội dung giáo dục công dân, đạo đức, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa. (S.Hải)

* Sáng 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức thông tin thời sự về tình hình Biển Đông và phát động hội thu Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2017. Sau khi xem phim tư liệu Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời, các đại biểu được nghe thông tin tình hình Biển Đông hiện nay; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong sự nghiêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Hồng Hải) 

* Chiều 20/7, tại ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã tiến hành lễ trao nhà tình nghĩa cho đồng chí Thượng uý chuyên nghiệp Phan Văn Ngọc, nhân viên của đơn vị. Căn nhà được xây dựng kinh phí 180 triệu đồng, trong đó có 70 triệu đồng từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân khu, số tiền còn lại do gia đình, người thân đóng góp. (Đỗ Linh)

Tin vắn ngày 20/7/2017

* Sáng 20/7, Ban Nghiên cứu Kinh tế của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TPHCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề“Thông tin tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm và dự báo những tháng cuối năm 2017” với sự tham dự của hơn 135 đại biểu từ 45/49 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đảng bộ Khối. (Phan Thị Hoàng Anh)

* Sáng 20/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 200 giáo viên, cán bộ của các trường THCS, tiểu học, mầm non, các cơ quan, tổ chức, bệnh viện trên địa bàn. Trong 2 ngày 20-21/7, các học viên học 4 chuyên đề: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. (Ngọc Tiến)

* Sáng 20/7, Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 3 trường hợp được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ  về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, với tổng số tiền là 6 triệu đồng. Đồng thời, hướng dẫn làm hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế miễn phí 100%. (Ngọc Tiến)

* Sáng 20/7, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị triển khai Quy định số 59-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Quy định số 61-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Hướng dẫn số 349/HD-CT của Tổng cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 61-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 59-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho gần 200 đồng chí là quận ủy viên và cán bộ chủ chốt các phòng cấp quận và phường. (Đức Thiện) 

Tin vắn ngày 19/7/2017

*Sáng 19/7, Hội đồng Đội Quận 1 tổ chức tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi khu vực trường học năm học 2016 - 2017. Trong năm học 2016 - 2017, Hội đồng Đội Quận 1 triển khai chương trình “Tự hào truyền thống -Tiếp bước cha anh” với các hoạt động: Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Vững bước tiến lên Đoàn”; giao lưu với các nhân chứng lịch sử, thăm gia đình anh hùng liệt sĩ; tổ chức cho 420 đội viên tham gia “Giao lưu văn hóa các nước ASEAN”; xây dựng ý thức tự học và phương pháp học tập tốt, rèn luyện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ trong học tập,… Dịp này, 3 tập thể là Liên đội THCS Chu Văn An, Liên đội Tiểu học Hòa Bình, Liên đội Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn; 6 liên đội nhận Bằng khen của Thành Đoàn TPHCM về thành tích công tác Đội và phong trào thiếu nhi 27 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của UBND Quận 1. (Long Toàn)

* Sáng 19/7, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ viết tin cho 151 cán bộ là thành viên Ban Biên tập và đội ngũ cộng tác viên Trang thông tin điện tử quận và bản tin nội bộ 15 phường. Nhà báo Trương Ngọc Trước, Phó Tổng Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM đã hướng dẫn khái quát những kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp thu thập và xử lý thông tin trong quá trình viết, biên tập tin, bài. (Kim Thoa)

* Chiều 18/7, Quận ủy Quận 4 tổ chức thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2017. Các đại biểu đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao đổi những nội dung quan trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; hội nhập quốc tế; công tác cán bộ; giải pháp chống ngập, ùn tắc giao thông; tình hình biển Đông; những thay đổi của Mỹ sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống lần thứ 45; chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; tình hình chính trị, ngoại giao các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Bắc Triều Tiên;… (Mỹ Duyên)