Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Xuất bản Bộ sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bộ sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Bộ sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Bộ sách nhằm hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng và cụ thể hóa chương trình bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên một cách hệ thống, khoa học và phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Bộ sách gồm 3 quyển: Tài liệu Bồi dưỡng nhân thức về Đảng, Tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, Tài liệu Bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở.

Nội dung sách gồm 6 bài, cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn nghiệp vụ công tác của tổ chức cơ sở đảng: công tác tư tưởng; công tác tổ chức; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở,... Đồng thời, phần phụ lục cung cấp một số mẫu văn bản về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng ở cơ sở.

Trong lần xuất bản này, nội dung các tài liệu đã được bổ sung, cập nhật các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng, đặc biệt là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Quy định số 24 ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Hướng dẫn số 01 ngày 28/9/2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Bí thư, Quy định số 22 ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng…

Bộ sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, hiện có tại Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM (Trụ sở chính: 72 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM;  Nhà sách Sự thật: 08 Hồng Đức, Bình Thọ, Thủ Đức, TPHCM; Điện thoại: 028.39325400, 39325410 – Fax: 028.39325395, 39325457; Website: http://www.sachsuthattphcm.com.vn.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo