Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công nhân sản xuất tại Công ty Cổ phần công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên thuộc Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: Minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn về triển khai thực hiện quyết định về Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, UBND các quận, huyện triển khai đến tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trên địa bàn các quận, huyện để các đơn vị tự đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Trên cơ sở tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, UBND các quận, huyện rà soát, báo cáo Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo Bộ chỉ số đánh giá.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Y tế kiểm tra, rà soát việc tự đánh giá của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đề xuất Chủ tịch UBND TP xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 của Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì Sở Y tế báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo