Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm về đăng ký doanh nghiệp

Làm hồ sơ thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về tăng cường hiệu quả công tác quản lý đăng ký doanh nghiệp và quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Theo đó, UBND TP giao Công an TP, Công an các quận, huyện tăng cường giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc mua, bán, sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Đồng thời, UBND các quận, huyện sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chỉ nhà đất trên địa bàn, trong đó có địa chỉ các cơ quan Nhà nước, địa chỉ hạn chế hoặc cấm kinh doanh để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở để tra cứu khi giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Cùng với đó, Sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện tăng cường công tác cung cấp, trao đổi thông tin về doanh nghiệp, phối hợp giữa các cơ quan để thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo đúng quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn TP trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập. Từng cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động doanh nghiệp trong phạm vi, chức năng được giao; thông qua theo dõi, giám sát, các cơ quan theo thẩm quyền kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện ngay các biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm về đăng ký doanh nghiệp, vi phạm các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện nhưng không đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện nghiên cứu quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, chủ động kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư những nội dung cần đưa vào Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp các quy định làm cơ sở để các cơ quan thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo