Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Xây dựng Tổng Công ty Bến Thành trở thành doanh nghiệp mạnh của Thành phố và cả nước về ngành dịch vụ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 7/5, đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Bến Thành lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TCT Bến Thành lần thứ V có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ TCT Bến Thành; phát huy truyền thống đoàn kết; tập trung kinh doanh - đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại; năng động, sáng tạo, đổi mới, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh”. Đảng bộ TCT Bến Thành là một trong những đơn vị được chọn để tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ TPHCM.

Doanh thu tăng bình quân 14,5%/năm

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT Bến Thành Trần Mạnh Hà đã báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV. Hiện Đảng bộ có 19 cơ sở Đảng, gồm 6 đảng bộ cơ sở (gồm 29 chi bộ trực thuộc) và 13 chi bộ cơ sở với 597 đảng viên. Đến 31/12/2019, có 36 doanh nghiệp có vốn đầu tư của TCT Bến Thành. Trong 5 năm qua, Đảng ủy TCT Bến Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện hoàn thành 23/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV đã đề ra. Doanh thu và lợi nhuận toàn hệ thống Tổng Công ty đều có sự tăng trưởng (doanh thu tăng bình quân 14,5%/năm, lợi nhuận tăng bình quân 11,8%/năm). Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty mẹ ước đạt 3.262 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm 2015; vốn chủ sở hữu ước đạt 2.292 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm 2015.

Tiêu biểu là ở lĩnh vực du lịch, hệ thống TCT đã có mức tăng trưởng kinh doanh khá tốt. Doanh thu tăng trưởng bình quân 9,9%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 18,0%/năm; số phòng khách sạn 4 sao tăng thêm 317 phòng. Đối với lĩnh vực thương mại, hệ thống TCT đạt mức doanh thu tăng bình quân 16,5%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 15,4%/năm. Các doanh nghiệp thuộc hệ thống TCT đã tích cực phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh. Riêng lĩnh vực dịch vụ bất động sản, có mức tăng trưởng kinh doanh khá, doanh thu tăng trưởng bình quân 2,3%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 9,1%/năm. Cùng với đó, việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp được tập trung  thực hiện. TCT Bến Thành cũng đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; công tác quản trị tài chính đảm bảo được tình hình tài chính Tổng Công ty an toàn, lành mạnh. 

Một trong những kết quả nổi bật là Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xã hội, chăm lo cộng đồng với tổng số tiền 34.445 triệu đồng, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ với số tiền 1,46 tỷ đồng. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua toàn Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp được 200 đảng viên. Đảng bộ thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra về tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là trên 80%; tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với mục tiêu là trên 50%. Tỷ lệ đảng viên mới từ đoàn viên thanh niên đạt 48% (chỉ tiêu là 30%); tỷ lệ cán bộ công đoàn là đảng viên là 80% (chỉ tiêu là 60%)…

Các đại biểu tham dư Đại hội. Các đại biểu tham dư Đại hội.

Tạo đà phát triển TCT theo mô hình mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ TCT Bến Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy TCT đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hầu hết các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. “Đảng bộ TCT đã lãnh đạo TCT hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Doanh thu, lợi nhuận toàn hệ thống hoàn thành vượt mức chỉ tiêu và tốc độ tăng trưởng khá ổn định. Điều đó đã thể hiện vai trò dẫn dắt của công ty mẹ với các doanh nghiệp có vốn góp”.- Đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của TCT Bến Thành, trong đó, hiệu quả kinh doanh một số lĩnh vực trong hệ thống sụt giảm trong những năm cuối của giai đoạn 2015 - 2019. Tỷ lệ sở hữu của TCT tại các doanh nghiệp thuộc nhóm đầu tư chiến lược không tăng; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có những giải pháp đột phá… Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích sâu nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định rõ trách nhiệm để có giải pháp khắc phục có hiệu quả.

Về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ TCT Bến Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Phải tuyệt đối coi trọng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, đạo đức, tư tưởng và tổ chức”. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí yêu cầu, phải quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý, Đảng ủy TCT Bến Thành lãnh đạo, chỉ đạo tập trung chuẩn bị các điều kiện để hồi phục nhanh, đảm bảo năng lực cạnh tranh nhằm ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Cố gắng hoàn thành kế hoạch năm 2020 do UBND TP giao. TCT Bến Thành phải xác định rõ sản phẩm chủ lực, có lợi thế; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, vị thế ở 3 lĩnh vực dịch vụ chủ yếu của TCT (dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại và dịch vụ bất động sản); phát huy và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các hoạt động liên kết, hợp tác các doanh nghiệp thành viên nhằm nâng cao sức mạnh của toàn hệ thống. “Xây dựng TCT trở thành doanh nghiệp mạnh của TP và cả nước về ngành dịch vụ, góp phần tích cực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP”. – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh. 

Đồng chí yêu cầu, Đảng ủy TCT Bến Thành lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị thật tốt các giải pháp, các bước thực hiện trước, trong và sau cổ phần hóa TCT. Đồng thời thường xuyên quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của TCT và các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ cần được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, rèn luyện trải nghiệm trong thực tiễn để đảm bảo có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực lãnh đạo và tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả “Đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý của TCT và các doanh nghiệp thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, tạo đà phát triển TCT theo mô hình mới” – Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu.

Theo kế hoạch Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra tới ngày 8/5.

Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo