Chủ Nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020

Xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh theo tâm nguyện của Người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn lễ 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019). (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Người đi xa (2/9/1969 - 2/9/2019).

Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng… Lễ kỷ niệm có khoảng 3.500 đại biểu của Trung ương, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô…tham dự.

Bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng

Lễ kỷ niệm bắt đầu với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người" giàu tính nghệ thuật đã chuyển tải cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những giá trị trường tồn của bản Di chúc mà Bác viết.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trước lúc đi xa Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết, tự mình lặng lẽ rất công phu và chu đáo để hoàn thành bản Di chúc trong vòng 4 năm, từ năm 1965-1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta đang diễn ra ác liệt đầy gian khổ hy sinh. Chỉ với hơn 1.000 từ vô cùng ngắn gọn, Di chúc của Người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt và sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do; sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong Di chúc, Người căn dặn đoàn kết là truyền thống cực kỳ quan trọng của Đảng và của dân ta; đoàn kết làm nên sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công, nhờ đó, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Muốn xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết phải có sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đoàn kết trong Đảng là tiền đề, là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để phát huy kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là tiền đề thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội mới.

Ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng, cho đến khi trước lúc đi xa, mối quan tâm hàng đầu của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng về đạo đức. Trong Di chúc, Người căn dặn: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên, cán bộ, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư, giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: TTXVN) Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Còn trăn trở, day dứt trước những điều chưa làm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho mục tiêu cao cả cho độc lập tự do của Tổ quốc, ấm no hạnh phúc của nhân dân ta và những giá trị nhân văn cao quý của nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua cuộc đời đầy oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là biểu tượng, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng về cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc của chúng ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân và toàn quân luôn kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng và lý tưởng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và đã hy sinh, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đích cuối cùng. 50 năm thực hiện Di chúc là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải đoàn kết một lòng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng ta, nhân dân ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN) Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tự hào về tất cả những gì chúng ta đã làm được, song cũng còn trăn trở, day dứt trước những điều chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn. Không ít những khuyết điểm, yếu kém và khó khăn, thách thức đang cản trở tiến trình đổi mới đất nước. Nếu không kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi sẽ đe dọa vận mệnh của Tổ quốc, sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, ra sức phấn đấu phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục yếu kém. Tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, không say sưa thắng lợi hay bi quan, dao động trước những khó khăn, thử thách.

“Đảng ta càng cần phải thấm nhuần sâu sắc lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chăm lo, xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xứng đáng là lực lượng tiên phong, là Đảng cầm quyền ngang tầm nhiệm vụ. Thấm nhuần phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, chúng ta quyết tận dụng tốt nhất những thời cơ vận hội, hóa giải kịp thời những nguy cơ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh theo tâm nguyện của Người.” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo