Thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2020

Xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ Nhân dân, thân thiện, hiện đại, đoàn kết, nghĩa tình

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trao Bằng khen cho các đơn vị.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 30/10, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Chương trình hành động số 18 – CtrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình CCHC giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu.

Trên 82% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ hành chính

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình hành động số 18 - CtrHĐ/TU của Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Ngô Thị Hoàng Các cho biết, từ năm 2011 - 2015, TP đã hoàn thành việc thực thi những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP với 197/197 thủ tục hành chính. Cùng với đó là thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm thuộc lĩnh vực “đầu tư - đất đai - xây dựng”, từ đó, kiến nghị đơn giản hóa 77 thủ tục. Từ năm 2016 - 2019, TPHCM thực hiện rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa (giảm số lượng, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết...) đối với 44 thủ tục hành chính và liên thông/kết hợp 3 nhóm thủ tục hành chính. Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, đa dạng hoá cách thức thực hiện TTHC theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; cung cấp các dịch vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đồng chí Ngô Thị Hoàng Các, TP đã tổ chức triển khai áp dụng “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định. TP đã ban hành 38 quyết định phê duyệt 702 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của 3 cấp trên địa bàn TP và triển khai kết nối, vận hành phần mềm giữa sở, ban, ngành liên quan với Văn phòng UBND TP trong giải quyết 21 quy trình nội bộ đã được phê duyệt.

Đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính, riêng từ 2015 đến 2019, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã tiếp nhận 84.012.611 hồ sơ (trung bình hơn 16 triệu hồ sơ/năm). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn mỗi năm tại các sở/ngành đạt từ 97,52% đến 99,93%; quận/huyện từ 98,16% đến 99,92%; UBND xã, phường, thị trấn từ 99,97% đến 99,99%. “Về công tác theo dõi, đánh giá sự hài lòng của cơ quan, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, TP đã triển khai Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính được tính chung cho tất cả 26 tiêu chí đánh giá, tính trên toàn địa bàn TP là 82,33%, đạt mục tiêu theo Chương trình tổng thể của TP là trên 80% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn TP” – Đồng chí Ngô Thị Hoàng Các cho biết.

Một trong những kết quả nổi bật là TP đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 668/1.776 thủ tục hành chính. Hầu hết các cơ quan, đơn vị triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó là thực hiện công bố 100% thủ tục hành chính/danh mục thủ tục hành chính và trên 1.776 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trao Bằng khen cho các đơn vị. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trao Bằng khen cho các đơn vị.

Lấy tỷ lệ hài lòng để làm căn cứ, điều kiện đánh giá cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao những kết quả về CCHC của TPHCM đã đạt được thời gian qua. TPHCM luôn đi đầu sáng tạo trong CCHC; lãnh đạo các quận - huyện, sở - ngành có nhiều sáng kiến hiệu quả, thiết thực. Đây là một trong số ít địa phương có Chương trình hành động của Thành ủy, chỉ đạo toàn thể cấp ủy quan tâm thực hiện công tác này, là điểm sáng về công tác chỉ đạo về thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao mô hình “Bình Thạnh trực tuyến”, “Hóc Môn trực tuyến”, “Bình Tân công dân số”… liên thông thủ tục giải quyết thủ tục đất đai; triển khai dịch vụ công trả hồ sơ đến tận các gia đình qua bưu điện… Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa cũng cho biết nhiều mô hình về CCHC tại TPHCM đã được nhân rộng trong cả nước. “TP luôn lấy người dân là trung tâm cải cách, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng, hiệu quả công việc của cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.- Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, TPHCM cần ban hành và triển khai các giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời tập trung xây dựng đô thị thông minh theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, phục vụ của Chính quyền các cấp và giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của TP. TPHCM cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; triển khai hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu phát biểu tại hội nghị. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, TPHCM xác định CCHC là chìa khóa quan trọng nhằm tăng cường sự phục vụ và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tích lũy niềm tin và sức mạnh của nhân dân, chung sức xây dựng TP phát triển, để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển. Đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị tất cả các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp cần tập trung quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của chương trình CCHC TP, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của TP (PAR Index) giai đoạn 2020 - 2025. “Tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp tại đơn vị, theo hướng xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ Nhân dân, thân thiện, hiện đại, đoàn kết, nghĩa tình - đúng với TP mang tên Bác Hồ kính yêu” – Đồng chí Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng yêu cầu, thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND các quận - huyện chịu trách nhiệm chính đối với công tác CCHC của đơn vị, lấy kết quả, hiệu quả, sáng tạo  trong công tác CCHC và lấy tỷ lệ hài lòng để làm căn cứ, điều kiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp lãnh đạo, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là phát huy sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp.“Mỗi, cán bộ, công chức, viên chức là một “đại sứ” CCHC, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp đã góp phần vào thành công của công cuộc CCHC của TP”. – đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng nhấn mạnh, phải triển khai đồng bộ các kế hoạch thực hiện “Đề án xây dựng TPHCM thành TP thông minh”; có giải pháp chuyển dần việc nộp hồ sơ trực tiếp, tiếp xúc với công chức sang nộp hồ sơ thông qua môi trường mạng, xứng tầm với sự phát triển kinh tế-xã hội cũng như sự năng động của TP.

Dịp này, 104 tập thể và 64 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo