Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021

Xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo vững vàng về chính trị, bản lĩnh về tư tưởng, hiệu quả về chất lượng công việc

Lãnh đạo ban Tuyên giáo Thành ủy các thời kỳ cùng cán bộ chuyên viên ban Tuyên giáo Thành ủy chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 30/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020) và 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn (11/1949 – 11/2019) với Chủ đề “90 năm: Son sắt niềm tin - Tự hào tiếp bước”.

Đến dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Thành ủy; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP; Nguyễn Trọng Xuất, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Gia Định giai đoạn 1975 – 1979; Dương Quan Hà, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP; Hồ Ngọc Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Tuyên huấn TP;…

Một lòng một dạ sắt son theo Đảng

Phát biểu ôn truyền thống tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, trong hành trình lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, cũng chính là chặng đường một lòng một dạ sắt son theo Đảng, đoàn kết, đấu tranh anh dũng, kiên cường, năng động, sáng tạo, đổi mới… của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào TP Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM. 90 năm có Đảng lãnh đạo và chính từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm tin yêu, là ngọn cờ dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp cách mạng lâu dài gian khổ và 70 năm kể từ ngày chính thức tổ chức Ban Tuyên huấn Thành ủy từ tháng 11/1949, qua nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau, tên gọi của Ban có khác nhau, song, mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng, sự đóng góp và hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng là không thay đổi; ngày càng bản lĩnh, dày dạn, ngày càng được củng cố, tăng cường.

Tiết mục tốp ca “Bài ca Tuyên giáo” do cán bộ hưu trí và cán bộ Tuyên giáo Thành ủy thể hiện Tiết mục tốp ca “Bài ca Tuyên giáo” do cán bộ hưu trí và cán bộ Tuyên giáo Thành ủy thể hiện

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, các binh chủng của Ban Tuyên huấn Thành ủy, Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định bằng tinh thần quả cảm, năng động sáng tạo, đoàn kết một lòng của các tiểu ban, các bộ phận đã góp phần tạo thành sức mạnh to lớn, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP tin vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tin vào tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; từ đó sống, làm việc, chiến đấu, hy sinh vì niềm tin bất diệt đó.

Cũng theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, kể cả những lúc khó khăn, những tình huống hiểm nghèo, những thử thách khốc liệt; bị địch đánh phá, nhiều cán bộ lãnh đạo, nhiều đảng viên bị địch bắt, bị cầm tù, giết hại, nhưng cán bộ, nhân dân vẫn vững tin… Và đã có những tấm gương kiên trung, oanh liệt, sẵn sàng hy sinh để giữ tròn khí tiết và giữ vững lời thề cộng sản; có những chiến sĩ tuyên giáo sẵn sàng vượt lên trên đầu sóng, ngọn gió, anh dũng ngã xuống trên những tuyến đầu chống giặc.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại lễ kỷ niệm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại lễ kỷ niệm

“Son sắt niềm tin và tự hào sâu sắc về truyền thống, mỗi chúng ta càng lắng lòng mình để tưởng nhớ tới công lao trời biển của Bác Hồ - Người thầy của sự nghiệp cách mạng và của ngành Tuyên giáo; bày tỏ tấm lòng tri ân tới các bậc cách mạng tiền bối, lãnh đạo Khu ủy, Thành ủy, những chiến sĩ cộng sản kiên cường, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh; đặc biệt tri ân các Anh hùng Liệt sĩ ngành Tuyên huấn, tri ân các gia đình cơ sở cách mạng đã chở che cho cán bộ ngành Tuyên huấn hoạt động, tri ân các thế hệ cán bộ Tuyên giáo các thời kỳ đã đóng góp sức mình trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, góp phần tô thắm cho truyền thống Anh hùng của ngành tuyên giáo Đảng bộ TP”. – Đồng chí Phan Nguyễn Như nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định tự hào tiếp bước, xứng đáng với truyền thống Anh hùng, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo TP sẽ không ngừng trau dồi lý tưởng, son sắt niềm tin; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu. Chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp tuyên giáo, tăng tính chiến đấu và thuyết phục, năng lực dự báo và giải quyết tình hình, “đi trước, đoán trúng, giải pháp hay”, nhất là những tình huống phức tạp phát sinh. Cùng với đó là củng cố đội ngũ binh chủng tuyên giáo từ báo chí, tuyên truyền, phát huy đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách từ TP đến cơ sở… thật sự là hạt nhân lan tỏa sức mạnh hệ thống tuyên giáo, có thể đảm đương và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ to lớn và đầy thách thức, khó khăn với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Công tác tuyên giáo phải luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thực tế chứng minh, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo qua việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng; truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin; tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành hành động tự giác của hàng triệu quần chúng, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công tác tuyên giáo cũng góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ trung kiên có đức có tài của Đảng, Nhà nước; từ đội ngũ này đã giáo dục, giác ngộ, tập hợp, tổ chức cổ vũ, động viên quần chúng tiến hành các hoạt động cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống sự tấn công của các thế lực và các phần tử cơ hội chính trị; bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, phát triển phong trào cách mạng của quần chúng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, với vai trò đi trước mở đường, công tác tuyên giáo TPHCM đã năng động, sáng tạo như truyền thống của nhân dân và Đảng bộ TP. Trong những năm qua, ngành tuyên giáo TP đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy cải tiến và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đặc biệt tập trung tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, trong tình hình hiện nay, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tăng khả năng dự báo... góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để TP phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí đề nghị, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ TP cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, bảo đảm tính kịp thời, nhạy bén, chú trọng nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược trong sự phát triển của TP, bám sát đặc thù của TP. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo phải chú trọng tham mưu kịp thời để xử lý, giải quyết các vấn đề vừa phát sinh, tránh tạo thành các “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú ý yêu cầu “công tác tư tưởng phải đi trước một bước” trong nhiều vấn đề, nhất là các vấn đề có liên quan thiết thân đến đời sống của nhân dân.

“Cùng với đó là tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, bám sát cơ sở xây dựng điển hình tiên tiến trong công tác tuyên giáo của toàn Đảng bộ làm hạt nhân tạo sự lan tỏa sâu rộng trong tổ chức đảng, trong nhân dân. Để làm tốt công tác tuyên giáo cần những hình mẫu về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; về các mô hình, giải pháp có hiệu quả....” – đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh là chủ động, kiên quyết phản bác một cách có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động. Quan tâm đến việc định hướng sử dụng mạng xã hội tích cực, có ý nghĩa, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị ngành Tuyên giáo TP cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh, tâm huyết với nghề, có tri thức và phương pháp công tác khoa học, công tác có hiệu quả và đạt chất lượng cao. Chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ làm công tác tuyên giáo để xây dựng được đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ TP thật sự vững vàng về chính trị, bản lĩnh về tư tưởng, hiệu quả về chất lượng công việc. Cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, cần chú trọng giới thiệu các thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, các định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới, đấu tranh phản bác các ý kiến xuyên tạc, sai trái liên quan đến đại hội đảng các cấp... Công tác tuyên giáo phải giới thiệu, lan tỏa tinh thần chung của các đại hội là để phục vụ nhân dân, chăm lo cho nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân.

“Nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong thời gian tới là rất to lớn nhưng cũng rất nặng nề. Thực tế đó đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ làm công tác tuyên giáo phải phấn đấu nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, trách nhiệm nhiều hơn nữa, sáng tạo nhiều hơn nữa để làm tròn các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Ban Tuyên huấn Sài Gòn - Chợ Lớn đã vinh dự được trao tặng” – đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP trao kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho các cá nhân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP trao kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho các cá nhân
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê trao kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho các cá nhân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê trao kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho các cá nhân

Tại buổi lễ, 37 cán bộ tuyên giáo TP được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại diện thế hệ trẻ cán bộ tuyên giáo TP, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Bình Chánh Võ Thị Hoàng Oanh bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia làm công tác tuyên giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Bình Chánh Võ Thị Hoàng Oanh phát biểu tại lễ kỷ niệm Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Bình Chánh Võ Thị Hoàng Oanh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng chí cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải nhạy bén, nghĩ đúng, viết đúng và có khả năng truyền cảm xúc. Nếu không nhạy bén, không có phương pháp nắm bắt thì cán bộ tuyên giáo không thể chủ động định hướng dư luận. Nếu không nghĩ đúng, nghĩ sâu thì khó có thể dự báo đầy đủ, toàn diện và chính xác diễn biến tình hình, khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Nếu không viết sắc thì không đủ sức phản bác lại các thông tin xấu, độc. Nếu không có khả năng truyền cảm xúc thì thông tin khó có thể đi vào lòng người, khó có sức lan toả. Trong thời đại của thông tin, sự phát triển của công nghệ, công tác tuyên giáo đã và sẽ đổi mới phương thức thực hiện một cách liên tục, đồng bộ”.

L. Hồ - S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo