Thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019

Xây dựng đôi ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Các đại biểu tham dự hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/3, tại TPHCM, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Trường Chính trị - Hành chính Viêng Chăn (Lào) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế xây dựng đôi ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện các sở, ban ngành của TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thạc sĩ Ụ Đon Xay Mun Ty, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND, Hiệu trưởng Trường Chính trị - Hành chính Viêng Chăn; Thạc sĩ Viêng Phon Kẹo Khun Sỉ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị - Hành chính Viêng Chăn; Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Đổi mới tất cả các khâu của công tác cán bộ

Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận về những tác động của toàn cầu và cách mạng 4.0 tới hoạt động của cán bộ, công chức ở TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn; đồng thời đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của hai TP so với yêu cầu đặt ra.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là khâu then chốt trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định cần đổi mới tất cả các khâu của công tác cán bộ: từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, điều động, luân chuyển, kiểm tra, đánh giá,…Qua quá trình đào tạo, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đã đạt được những kết quả tích cực. Sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ của TP, đất nước có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cũng thẳng thắn nhìn nhận, xét trên tiêu chí hiệu quả làm việc thực tế, có thể thấy đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra, số lượng đông nhưng không mạnh, năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, thái độ phục vụ chưa chuẩn mực…

Theo Thạc sĩ Ụ Đon Xay Mun Ty, Hiệu trưởng Trường Chính trị - Hành chính Viêng Chăn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp của Thủ đô Viêng Chăn đã quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ một cách có hệ thống nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tình trạng cán bộ có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, về ngoại ngữ, về nghiên cứu khoa học và những người có thể sử dụng, ứng dụng kỹ thuật mới vào trong sản xuất, kinh doanh và vào trong cuộc sống vẫn còn có số lượng rất hạn chế.

Phải có những quyết sách mang tính đột phá về nhân lực

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu thảo luận là các giải pháp về quy hoạch, đào tạo, chiến lược thu hút, bố trí, thu hút sử dụng cán bộ, công chức chất lượng cao. Thạc sĩ Viêng Phon Kẹo Khun Sỉ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị - Hành chính Viêng Chăn cho biết, để sẵn sàng tiếp nhận và ứng phó với những tác động sâu sắc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, điều quan trọng đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ là “kiến thức - khả năng sáng tạo và bản chất đạo đức cách mạng”. Thạc sĩ Viêng Phon Kẹo Khun Sỉ nhấn mạnh, trong làn sóng mới của công nghiệp hóa và hiện đại hóa, việc đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo - quản lý chủ chốt phải coi tiêu chuẩn sự am hiểu về đường lối, chính sách của Đảng, coi quan điểm lập trường chính trị và đạo đức nhân phẩm là ưu tiên và coi kiến thức, khả năng đổi mới, sáng tạo, sự cố gắng nỗ lực và phong cách làm là quan trọng.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP phát biểu tại hội thảo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo một số ý kiến cho rằng, để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phải xây dựng được một ý thức công vụ của từng cán bộ, công chức gắn với mục tiêu phát triển của địa phương và quốc gia; biết xử lý nhanh thông tin, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin. Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đầu tiên là phải khơi dậy được trí tuệ của đội ngũ cán bộ với khát vọng cống hiến, xả thân vì sự phát triển của đất nước, dân tộc. Riêng TPHCM đang nỗ lực phát triển để trở thành TP thông minh thì không thể không có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên một cách đúng nghĩa. Trong cách mạng 4.0, cán bộ không chỉ nắm vững lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà phải có tư duy sáng tạo, vận dụng lý luận vào thực tiễn một cách hiệu quả, tiếp nhận và vận dụng thành quả khoa học công nghệ của nhân loại vào phát triển đất nước. 

Tiến sĩ Vũ Thị Mai Oanh, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Học viện Cán bộ TP cho rằng, cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho chính quyền TPHCM phải có những quyết sách mang tính đột phá về nhân lực để giải bài toán cho tăng trưởng và phát triển ở hiện tại và tương lai. Bên cạnh việc đón đầu ứng dụng các thành tựu công nghệ mới nhất để xây dựng hạ tầng đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ số, công nghệ thông minh, thì xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực cho hệ thống chính trị là một nhiệm vụ ưu tiên.

Nguyễn Nam
 Từ khóa
cán bộ
4.0

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo