Thứ Hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Toàn cảnh Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh: N. Nam)
(Thanhuytphcm.vn). -1. Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân là một nội dung quan trọng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, nỗi bận tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm thế nào để Đảng luôn giữ vững được vai trò lãnh đạo cách mạng, giữ vững vai trò tiền phong gương mẫu, làm thế nào để Đảng ngày càng trưởng thành, làm thế nào để Đảng không trở nên quan liêu, xa dân, thoái  hóa, biến chất, làm mất lòng tin của nhân dân. Bởi tất cả những điều đó đều là những vấn đề hệ trọng đối với một Đảng cầm quyền với trách nhiệm trước Tổ quốc, trước dân tộc! Và cũng chính Người là một tấm gương tuyệt vời, là hình ảnh mẫu mực và toàn vẹn về đạo đức cách mạng. Bác viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Người luôn quan tâm đến công tác cán bộ và huấn luyện cán bộ của Đảng nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, biết tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ cách mạng của nước ta. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên bao gồm các đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người có đạo đức cách mạng phải chuyên cần, luôn thể hiện trách nhiệm với công việc được giao, làm tất cả những việc có ích cho nhân dân, cho cách mạng. Người có đạo đức cách mạng phải tiết kiệm, không lãng phí gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân, của Nhà nước. Người có đạo đức cách mạng luôn giữ lòng thanh liêm, không tham lam, tham ô, lãng phí, chí công vô tư phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Người có đạo đức cách mạng phải giữ cho mình luôn chính trực, ngay thẳng, dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện sai trái, ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân. Bác cho rằng: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần thì hy sinh tất cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng”.

Để có đạo đức cách mạng, mỗi đảng viên phải tự giác rèn luyện, học tập, tu dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống với phương châm suốt đời phụng sự Tổ quốc và nhân dân, lấy ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân làm lý tưởng hành động. Sự tự giác rèn luyện của mỗi đảng viên có vai trò quyết định hình thành nên đạo đức cách mạng.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, khi Đảng trở thành Ðảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy trước hoàn cảnh mới, người cán bộ, đảng viên có chức, có quyền dễ bị quan liêu, hách dịch, tha hóa, biến chất, Người nhắc nhở: "Có những người trong lúc đấu tranh thì hăng hái, trung thành, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà biến thành người có tội với cách mạng".  Bác chỉ rõ, nguyên nhân sâu xa khiến người cán bộ, đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thể hiện trước hết và nổi bật ở tư cách, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, trong sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong quá trình vận động cách mạng và trong xây dựng Đảng, phẩm chất và đạo đức cách mạng của đảng viên luôn là yếu tố hết sức quan trọng. Sự trong sạch, vững mạnh, tính chiến đấu cao của tổ chức Đảng phụ thuộc vào chất lượng của từng đảng viên. Bởi vì một tổ chức không thể nào trong sạch, không thể nào vững mạnh được nếu các thành viên trong tổ chức đó không trong sạch, không vững mạnh. Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, có đạo đức cách mạng, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân bởi Đảng không có mục đích tự thân mà mục đích của Đảng là vì cách mạng, vì Tổ quốc, vì nhân dân “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”.

2. Thực hiện lời dạy của Bác, từ ngày thành lập Đảng đến nay, đa số đảng viên là những tấm gương làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đó là những cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Trong cuộc sống đời thường, trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, nhiều cán bộ, đảng viên đã giữ vững và phát huy lối sống cần cù, giản dị, khiêm tốn, gần gũi với nhân dân, lành mạnh và trong sáng.

Thế nhưng, trong thực tế hiện nay vẫn còn không ít cán bộ đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tư cách đảng viên của mình. Đây là một trong những nguyên nhân sâu sắc ảnh hưởng tới sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. Có không ít đảng viên mà niềm tin vào lý tưởng, vào chính lý do trở thành đảng viên cộng sản của mình đã ít nhiều bị suy giảm bởi những tác động từ nhiều mặt của đời sống xã hội. Lại có không ít đảng viên ngày càng xa rời tiêu chuẩn đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” như Bác Hồ đã dạy. Không ít cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp trong bộ máy công quyền bỗng trở nên tham lam đáng sợ.

Điều dễ dàng nhận thấy là có những cán bộ chạy theo lối sống hám lợi, bất chấp đạo đức sống, đạo đức của người cộng sản. Một số cán bộ nhân danh cái chung, cái lý tưởng, cái cao cả để vơ vét lợi ích cho cái riêng, tư túi và hưởng thụ thấp hèn; ăn bớt, ăn cắp của công và tham nhũng.  Lối sống giản dị, gần gũi nhân dân bị thách thức bởi lối sống hưởng thụ, ăn xài, nhậu nhẹt phung phí trong một bộ phận cán bộ, công chức. Chính họ cũng là những người đang chạy theo chủ nghĩa hình thức và hư danh, hám tiền, hám lợi, họ thực sự đã suy thoái đạo đức, không còn là ‘công bộc” của nhân dân. Và điều đó khiến họ thờ ơ tới mức vô cảm trước nỗi đau khổ, khó khăn của người dân. Có những người không chút động lòng day dứt trước tiếng kêu oan ức, nỗi bất công của người dân. Thậm chí ở một số nơi, có những đảng viên, cán bộ “đi đầu” trong việc tập hợp, lừa mị một số quần chúng nhẹ dạ để gây rối trong các vụ tranh chấp ruộng đất, chống đối lại chính quyền.

Tham nhũng, quan liêu, lãng phí không chỉ xa lạ với đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thách thức cả hệ thống pháp luật mà còn xâm lấn, hủy hoại những giá trị đạo đức truyền thống của cả xã hội, làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng, vào những gì tốt đẹp của chế độ. Những phẩm chất nổi bật của người đảng viên cộng sản tạo nên sức mạnh của Đảng đang đứng trước thử thách của một lối sống giả dối, cầu vinh, hám lợi.

3. Mặc dù Đảng đã có rất nhiều nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng của Bác song chúng ta phải thừa nhận đó là hiện thực nhức nhối. Có thể nói, trong công tác xây dựng Đảng, chưa bao giờ vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên được đặt ra mạnh mẽ như hiện nay. Không phải ngẫu nhiên, Văn kiện Đại hội lần XII xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài”. Mặc dù qua nhiều lần Đại hội, Đảng  ta  đều có kiểm điểm về vấn đề đạo đức trong Đảng, song  đây là lần đầu Đảng tiến hành nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức và đặt ngang tầm với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức… thể hiện đổi mới tư duy, toàn diện về xây dựng Đảng.

Nội dung đó nói lên một sự thật rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi các thế lực thù địch không từ bất cứ một thủ đoạn nào, ra sức vu cáo và bôi nhọ Đảng, dùng các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tín ngưỡng”, “tự do ngôn luận” và các luận điệu về “đa nguyên, đa đảng” để đánh vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối liên hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, từ đó làm tan rã tổ chức đảng, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng thật sự là một thử thách to lớn với tất cả chúng ta.

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, phải chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Xây dựng Đảng về đạo đức là nhu cầu cấp thiết, là yêu cầu cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ chính trị, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Bác Hồ chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó… là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Bác cũng dạy: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Chính vì thế, những “ông quan cách mạng” xa dân, nhũng nhiễu, hạch sách dân luôn bị nhân dân khinh bỉ, căm ghét. Họ đã làm tổn hại đến uy tín, làm suy yếu Đảng. Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng.

Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đòi hỏi Đảng phải đẩy mạnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, thể hiện Đảng "là đạo đức, là văn minh", như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để có sức mạnh đấu tranh làm thất bại những  luận điệu phản động, âm mưu “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phải hết sức coi trọng công tác tư tưởng và lý luận, xây dựng và nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên.

Trước tình hình trong nước và thế giới diễn biến vô cùng phức tạp hiện nay, Đảng phải vừa đối phó với những âm mưu của các thế lực thù địch, vừa phải tự vượt qua những yếu kém, tồn tại của chính mình. Đảng ta là một Đảng cầm quyền hiện đang hoạt động trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập quốc tế, vấn đề cơ bản là làm sao giữ cho Đảng luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng của mình, không biến chất, luôn là  một đảng thực sự cộng sản, một đảng thực sự cách mạng chân chính, tất cả vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mọi việc của dân, của nước, mọi thành công và thất bại đều phụ thuộc trực tiếp vào phẩm chất và năng lực của Đảng. Và cốt lõi của vấn đề chính là phải xây dựng Đảng cầm quyền với đội ngũ đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngày càng xứng đáng là người lãnh đạo, là người “đầy tớ” thật trung thành của nhân dân.  

Lê Đỗ

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 16/12/2018

* Ngày 15/12, UBND huyện Hóc Môn phối hợp với UBND xã Thới Tam Thôn tổ chức Lễ ra mắt Hợp tác xã (HTX) TMDV Rau sạch GAP (tên gọi tắt RASA FOOD Coop). HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện các khâu như: dịch vụ, trồng và cung ứng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap, cung cấp vật tư nông nghiệp, xây dựng các mô hình liên kết, tư vấn chuyển đổi các cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang những cây trồng vật nuôi mang lại kinh tế cao; liên kết các nông dân sản xuất nhỏ lẻ trở thành các Tổ hợp tác, HTX tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho xã viên… (Tịnh Văn)

Tin vắn ngày 15/12/2018

* Sáng 15/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Phường 6 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đại hội điểm) đã diễn ra phiên chính thức. Tại đại hội, một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được đại hội thông qua như: thực hiện vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 900 triệu đồng, quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 200 triệu đồng; phấn đấu 3/3 Ban công tác Mặt trận khu phố đạt danh hiệu xuất sắc hằng năm; giữ vững danh hiệu thi đua xuất sắc trong xếp loại hằng năm của Ủy ban MTTQ quận;…Đại hội đã hiệp thương bầu 33 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Trần Thị Mai Ly tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Mỹ Duyên)

* Sáng 15/12, Câu lạc bộ Khối Vũ trang - Biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và ôn lại truyền thống của Lực lượng Đặc công - Biệt động thành trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm (1946 – 1975). Trong 2 cuộc kháng chiến, Lực lượng Đặc công - Biệt  động Sài Gòn – Chợ  Lớn - Gia Định đã có những trận đánh được đồng bào, chiến sĩ cả nước vui mừng, bạn bè trên thế giới kính phục. Một trong những trận đánh nổi bật có tiếng vang lớn ảnh hưởng đến cục diện chiến trường, đó là đã đồng loạt nổ súng, tiến công vào 5 mục tiêu trọng yếu của Mỹ - ngụy như: Bộ Tổng tham mưu, Dinh Độc lập, Đài phát thanh, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Tòa Đại sứ Mỹ,.. mở màn cho quân và dân miền Nam trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. (Hữu Mạo).

* Ngày 14/12, tại Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, công chức của Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Cơ quan chính quyền các xã, thị trấn và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi từ 40 tuổi trở lên hoặc từ 35 tuổi trở lên. Tại đây, đã có 410 các chị em phụ nữ được các bác sĩ chuyên khoa ung bướu thăm khám, tư vấn và thực hiện miễn phí những kỹ thuật cận lâm sàng tầm soát bệnh  với những trường hợp có nghi ngờ. (Ngọc Thùy).

* Chiều 14/12, Quận ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018). Tại buổi họp mặt, các đại biểu cũng được nghe thông tin tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Dịp này, UBND Quận 8 đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thao phòng không nhân dân, phòng không lục quân. (Lý Ngọc Hiếu).

* Tối 14/12, Quận ủy Quận 8 đã phối hợp với Phòng Văn hoá - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật TP và Sân khấu kịch 5B tổ chức công diễn lần thứ hai vở kịch “Dấu xưa” tại Nhà hát Trung tâm văn hoá Quận 8. Trên 500 đại biểu là lãnh đạo, Ban Giám hiệu, giáo viên các trường, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận 8 đã đến dự. Qua vở kịch, Ban Tổ chức mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Quận 8 đúc kết bài học cho bản thân trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày và tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Trần Thy).

* Tối 14/12, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức buổi truyền thông “Nâng cao nhận thức về vấn đề phòng, chống ma túy, mại dâm - HIV/AIDS” năm 2018 cho hơn 150 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH E.Land Việt Nam, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Buổi truyền thông đã thông tin tình hình lây nhiễm HIV/AIDS hiện nay trên địa bàn TPHCM và tỉnh Long An, tiến tới kết thúc đại dịch vào năm 2030; tuyên truyền các biện pháp nâng cao nhận thức của công nhân viên chức, người lao động về dự phòng, chăm sóc người nhiễm và lợi ích của việc xét nghiệm sớm HIV; tầm quan trọng chiến lược phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc; giới thiệu các địa điểm tham vấn, xét nghiệm và điều trị ARV miễn phí trên địa bàn. (Long Toàn).

* Tối 14/12, Ban chỉ huy Quân sự Quận 4 tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018). Tham gia hội diễn là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của các Cụm thi đua lực lượng vũ trang quận cùng các đơn vị kết nghĩa. Kết quả hội diễn văn nghệ, giải Nhất thuộc về Cụm thi đua 2/LLVT quận; giải Nhì thuộc về Cụm thi đua 4/LLVT quận và giải Ba thuộc về Cụm thi đua 3/LLVT quận. Ngoài hội diễn văn nghệ, Ban chỉ huy Quân sự quận còn tổ chức hội thi viết báo tường, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như chạy việt dã 1.500m, kéo co và bơi vũ trang... (Hoàng Thông)