Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Hoàng Quân:

Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, chăm lo đời sống Nhân dân là cốt lõi”

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Hoàng Quân

(Thanhuytphcm.vn) - Giai đoạn 2020-2025 sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho huyện Bình Chánh phát triển nhưng cũng có không ít thách thức mà huyện cần vượt qua để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vì vậy, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện Bình Chánh là phải coi trọng xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, chăm lo đời sống Nhân dân là cốt lõi… Đó là nhận định của Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Hoàng Quân về những định hướng phát triển về kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới của huyện Bình Chánh…

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những thách thức mà huyện Bình Chánh phải đối mặt trong 5 năm tới?

Đồng chí Trần Hoàng Quân: Thách thức thì có nhiều, cụ thể như: Thứ nhất, tốc độ tăng dân số cơ học luôn ở mức cao, trung bình mỗi năm tăng 30.000 người. Điều này kéo theo các nhu cầu rất lớn về giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu nhà ở, nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe... tạo áp lực rất lớn trong công tác quản lý nhà nước; vừa đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân, vừa đảm bảo an sinh xã hội, an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Thứ hai, công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch chưa phù hợp với nhu cầu phát triển của huyện, nhất là quy hoạch về đất ở; cộng thêm một số dự án chậm triển khai gây bức xúc trong Nhân dân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng. Điều này sẽ cản trở sự phát triển của Bình Chánh, nhất là định hướng phát triển theo hướng đô thị.

Thứ ba, một số cơ chế quản lý chưa tương thích với điều kiện, tình hình thực tiễn của huyện. Là một địa bàn có diện tích rộng, dân số đông, đa phần là người dân từ các địa phương khác về sinh sống nên khối lượng công việc của huyện, các xã - thị trấn là rất lớn, gây ra áp lực không nhỏ cho hệ thống chính trị của huyện.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Hoàng Quân (thứ 4, từ phải sang) cùng lãnh đạo các ban, ngành thuộc huyện, Đảng ủy - UBND xã Tân Nhựt kiểm tra tiến độ xây dựng Khu tưởng niệm Liệt sĩ Mậu Thân 1968 Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Hoàng Quân (thứ 4, từ phải sang) cùng lãnh đạo các ban, ngành thuộc huyện, Đảng ủy - UBND xã Tân Nhựt kiểm tra tiến độ xây dựng Khu tưởng niệm Liệt sĩ Mậu Thân 1968

Thứ tư, tình hình dịch bệnh trên người tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đã tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội TPHCM, trong đó có huyện Bình Chánh. Thời gian tới sẽ gây ảnh hưởng đến việc triển khai cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với những thành quả đạt được trong thời gian qua cùng với quy hoạch phát triển của TP thì những định hướng phát triển của huyện Bình Chánh trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 như thế nào?

Đồng chí Trần Hoàng Quân: Để phát triển huyện Bình Chánh nhanh, bền vững thì phải xác định hướng phát triển phù hợp. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bình Chánh phải thể hiện quyết tâm cao nhất thực hiện một số định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới. Cụ thể, cần phấn đấu đến năm 2030, nâng cấp huyện Bình Chánh thành quận và trong giai đoạn 2020-2025 sẽ tập trung xây dựng các tiêu chuẩn chưa đạt gắn với triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh của Thành phố. Là một huyện nhưng tính “nông thôn” của Bình Chánh ngày càng giảm dần; do vậy, xây dựng huyện theo hướng đô thị là phù hợp với sự phát triển và chủ trương của Thành phố, khắc phục được thách thức về quy hoạch và cơ chế quản lý.

Đồng thời, cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông, tăng tính kết nối để phát triển. Bình Chánh có lợi thế là cửa ngõ phía Tây Nam của Thành phố, nhiều tuyến đường quan trọng đi qua, nhưng tính kết nối giữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với các tuyến đường của huyện chưa cao. Ngoài ra, hệ thống giao thông tại các khu vực nông thôn chủ yếu là phục vụ đi lại, chưa có yếu tố phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt là cần tập trung các giải pháp khai thác tối đa nguồn lực từ đất đai. Tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt, đồng thời kiến nghị xem xét lại các dự án không hiệu quả, chậm triển khai. Đối với đất nông nghiệp (chiếm phần lớn diện tích của huyện) cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông thôn.

Cạnh đó, cần lấy chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020- 2025. Tốc độ đô thị hóa của Bình Chánh ngày càng cao, nhiều khu dân cư hình thành từ trước theo kiểu tự phát; để phát triển theo hướng bền vững thì chỉnh trang đô thị ngay từ bây giờ là điều cần thiết. Việc xây dựng các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, theo hướng đô thị, văn minh cũng là giải pháp mang tính lâu dài.

Ngoài ra, huyện cần tập trung xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 theo định hướng của Thành phố. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Thành phố và huy động sự tham gia của Nhân dân để hoàn chỉnh hơn diện mạo nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa đô thị và nông thôn.

* Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng của huyện cần tập trung những vấn đề gì? Thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Hoàng Quân: Để Đảng bộ huyện Bình Chánh luôn trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất chân chính, khoa học, cách mạng và giữ vững vai trò lãnh đạo xã hội, công tác xây dựng Đảng của huyện phải tập trung cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác vận động quần chúng.

Đồng chí Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thiều Thị Xuyến (ấp 2, xã Tân Kiên) Đồng chí Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thiều Thị Xuyến (ấp 2, xã Tân Kiên)

Cụ thể, công tác Tuyên giáo có nhiệm vụ tạo “sức đề kháng” để mỗi cán bộ, đảng viên là một “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Về công tác tổ chức, cán bộ yêu cầu là phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừachuyên”; chủ động phát hiện cán bộ giỏi để sử dụng; tạo điều kiện để thử thách, rèn luyện cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Về công tác dân vận, phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có kỹ năng thuyết phục và hết sức gần gũi, gắn bó với Nhân dân. Về công tác kiểm tra, giám sát, cần phải có cách làm mới, nâng cao năng lực hoạt động; phải toàn diện nhưng có trọng tâm, phải thường xuyên nhưng không mất nhiều sức. Ngoài ra, kiểm tra, giám sát phải chú trọng làm tốt chức năng phòng ngừa… Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện Bình Chánh là phải coi trọng xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, chăm lo đời sống Nhân dân là cốt lõi…

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí !

Vũ Long


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo