Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Xây dựng cơ chế thông tin, liên thông trong kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng

TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn TP

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn TP.

Theo đó, TP tăng cường tuyên truyền pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng; nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý Nhà nước về TTXD. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp mang tính đồng bộ, thống nhất trong lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về TTXD; thực hiện cơ chế giao ban định kỳ, đột xuất, phối hợp xử lý các “điểm nóng” về TTXD. Xây dựng cơ chế thông tin, liên thông trong công tác kiểm tra, xử lý công trình vi phạm TTXD (giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng với UBND các quận, huyện), kịp thời cập nhật biến động thông tin về công trình xây dựng.

Cùng với đó, thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện công trình vi phạm TTXD, trên nguyên tắc mọi cơ quan, mọi đơn vị đều giám sát, phát hiện vi phạm và trao đổi, phản ánh thông tin lẫn nhau; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của từng cơ quan, đơn vị, không để xảy ra chồng chéo trong xử lý. Xây dựng quy trình phối hợp kiểm tra, xử lý công trình vi phạm TTXD trên nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, cơ quan phát hiện vi phạm, trình tự, thủ tục xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật, mang tính thống nhất và cùng nhau phối hợp xử lý. Công tác phối hợp trong cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm TTXD, đảm bảo thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về TTXD đã có hiệu lực thi hành, trên cơ sở căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện tổ chức cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương để triển khai thực hiện.

Về nguyên tắc xử lý các công trình xây dựng vi phạm, mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật. Áp dụng hình thức xử lý cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức theo đúng quy định pháp luật. Kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý ngay từ đầu các hành vi vi phạm TTXD, không để trường hợp công trình vi phạm TTXD không được ngăn chặn kịp thời dẫn đến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu liên quan trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn. Cụ thể, người đứng đầu liên quan trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra các sai phạm trong hoạt động quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn và theo thẩm quyền quản lý. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về TTXD của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Xây dựng, Đội trưởng Đội thanh tra địa bàn chịu trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan về quản lý TTXD trên địa bàn TP.

Ngoài ra, đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; nghiêm túc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành các quyết định xử lý hành chính thì tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hành chính và pháp luật hình sự.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo