Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tại điểm cầu TPHCM tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Thể hiện rõ sự thống nhất của ý Đảng, lòng dân, thể hiện quyết tâm và ý chí phát triển dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng. Đây là công việc thường xuyên, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Từ đó, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm được, hiểu rõ sự đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất về hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng. Tập trung làm rõ, nắm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược… để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ đó, nhận diện đầy đủ thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

“Trong quá trình nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy tổ chức Đảng” – Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên… Trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung Nghị quyết. Kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội, kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch.

“Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ là bước đầu, điều quan trọng là sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm; thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần”” – Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của địa phương, đơn vị. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và việc xây dựng, thực hiện Nghị quyết tại mỗi địa phương, đơn vị. Khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái. Kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng Hội nghị sẽ thu được kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra đến ngày 28/3.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo