Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020

Ủy quyền giải quyết hồ sơ về bảo vệ môi trường trong các KCX-KCN và khu công nghệ cao

Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM
(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có ý kiến chỉ đạo về đề xuất ủy quyền giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Theo đó, do Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường không quy định việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và một số thủ tục bảo vệ môi trường liên quan. Vì vậy, để đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao của TP, trong thời gian chờ UBND TP có văn bản lấy ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tạm thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư thuộc 16 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao, trình UBND TP phê duyệt theo quy định hiện hành.

Đồng thời, tiếp nhận và cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và các công tác khác có liên quan đến hoạt động của các dự án đầu tư trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận - huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

Ngoài ra, giao Sở Nội vụ TP chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP rà soát, dự thảo văn bản trình UBND TP lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc UBND TP dự kiến tiếp tục ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường như trước đây.

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo