Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ giữ Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 25/5, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy, điện ảnh vừa là ngành văn hóa, nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế trong các ngành công nghiệp văn hóa, do đó rất cần có các cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển điện ảnh Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Đi vào các vấn đề cụ thể, báo cáo cho biết, một số ý kiến đề nghị cần có chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia vào phát triển điện ảnh, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Luật, bổ sung quy định thể hiện Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động điện ảnh.

Về hợp tác đầu tư nước ngoài trong hoạt động điện ảnh, UBTVQH đã tiếp thu ý kiến đại biểu, bổ sung quy định về các hình thức đầu tư về vốn theo Luật Đầu tư; quy định cụ thể tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với cơ sở điện ảnh của Việt Nam để sản xuất, phát hành, phổ biến phim không vượt quá 51% vốn điều lệ để bảo đảm tuân thủ cam kết quốc tế và phù hợp yếu tố đặc thù của ngành điện ảnh.

Có ý kiến đề nghị bỏ quy định về chế độ ưu đãi đối với tổ chức nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim, theo UBTVQH, việc thu hút các tổ chức nước ngoài đến Việt Nam sản xuất phim góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy phát triển điện ảnh, du lịch và các ngành dịch vụ liên quan. Kinh nghiệm một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới cũng có chính sách ưu đãi này. Vì vậy, giữ quy định như dự thảo luật.

Quốc hội họp chiều 25/5 Quốc hội họp chiều 25/5

Đối với một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, về cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, UBTVQH trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội 2 phương án: 1- Quy định yêu cầu kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bằng tiếng Việt; 2- Quy định yêu cầu kịch bản phim bằng tiếng Việt.

Về phổ biến phim trên không gian mạng, UBTVQH cho biết, dự thảo Luật quy định chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được thành lập, hoạt động điện ảnh theo đăng ký kinh doanh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, chủ thể phổ biến phim phải tự phân loại phim theo tiêu chí do Bộ VH-TT-DL ban hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim; hoặc đề nghị Bộ VH-TT-DL phân loại phim.

Dự thảo Luật cũng đã quy định nhiều cơ chế, biện pháp chặt chẽ để tăng cường kiểm soát, quản lý, ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm phổ biến trên không gian mạng: bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của cơ sở điện ảnh phổ biến phim trên không gian mạng, tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số để phổ biến phim tại Việt Nam; tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông; quy định Nhà nước tổ chức nhân lực, phương tiện kỹ thuật để kiểm soát, kiểm tra, xử lý phim vi phạm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý vi phạm trong hoạt động điện ảnh nói chung, phổ biến phim trên không gian mạng nói riêng bảo đảm nghiêm minh, đủ sức răn đe.

Về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, một số ý kiến tán thành quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh nhằm tạo hành lang pháp lý, có cơ chế, chính sách phù hợp yếu tố đặc thù của ngành điện ảnh, huy động thêm nguồn lực hỗ trợ cho tác giả, dự án, phim Việt Nam, góp phần xây dựng nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế. Một số ý kiến đề nghị không quy định Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tại dự thảo Luật vì một số lý do, trong đó có việc Luật Điện ảnh năm 2006 quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh nhưng đến nay vẫn chưa thành lập được.

Cơ quan trình dự án Luật cho rằng việc quy định thành lập và hoạt động của Quỹ tạo hành lang pháp lý, công cụ hiệu quả hỗ trợ điện ảnh phát triển, đáp ứng nguyện vọng của nhiều tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực điện ảnh. Kinh nghiệm trên thế giới có nhiều quốc gia xây dựng quỹ phát triển điện ảnh. Bộ VH-TT-DL đã tham mưu mô hình Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, không làm phát sinh biên chế, đã được Chính phủ thành lập và hỗ trợ. Còn UBTVQH xin giữ quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tại dự thảo Luật…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo