Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc sửa đổi 2 luật về tổ chức chính quyền

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 35, chiều 15/7, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn về việc giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội của, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong việc giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp ở từng loại đơn vị hành chính, giảm số lượng cấp phó của HĐND. Tuy nhiên, giảm như thế nào, giảm ở cấp nào, cơ quan nào thì ý kiến còn khác nhau. Đối với HĐND cấp huyện, đa số ý kiến thống nhất giảm số lượng. Đối với HĐND cấp tỉnh, đa số ý kiến đại biểu đề nghị giữ nguyên như Luật hiện hành (gồm 2 Phó Chủ tịch HĐND) hoặc đề nghị quy định số lượng cấp phó căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đối với việc giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh, nhiều ý kiến đồng ý với đề xuất của Chính phủ nhưng cũng có nhiều ý kiến đề nghị nên giữ nguyên như Luật hiện hành (gồm 2 Phó Trưởng ban) hoặc quy định linh hoạt hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, quan điểm trong các nghị quyết của Đảng là để nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của cơ quan dân cử, phải hướng tới ngày càng tăng số lượng chuyên trách và nâng cao chất lượng của cơ quan dân cử để thực hiện chức năng kiểm soát quyền lực. Ý kiến cho rằng thời gian qua 2 Phó Chủ tịch HĐND ở địa phương làm tăng biên chế là không đúng, bởi trước đây HĐND vẫn có 1 Phó Chủ tịch và 1 Ủy viên thường trực, nay không để chức danh Ủy viên thường trực thì đưa lên thành Phó Chủ tịch. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, có thể giảm số Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, nhưng ở tỉnh phải cân nhắc. Nếu quy định như dự thảo, trong cơ cấu Quốc hội khóa XV sẽ không có Bí thư tỉnh ủy là đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Cùng có quan điểm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, trong tình hình hiện nay, phải tăng cường vai trò của cơ quan dân cử, đó là xu thế và tăng cường hiệu lực hoạt động, tăng cường hiệu quả, sức mạnh trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. “Cho nên không thể nào đi theo hướng tinh giản bộ máy của cơ quan dân cử. Nếu chúng ta đi như thế thì tôi cho là đi ngược xu thế”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhận định.

Thông tin hiện đang thực hiện thí điểm sáp nhập 3 văn phòng (Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội) ở 12 địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, qua thí điểm có câu chuyện nảy sinh, như Chánh văn phòng, một bên vừa đưa các vấn đề UBND trình ra HĐND, bên này lại báo cáo thẩm tra, sau này lại tiếp thu, giải trình. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đưa 2 phương án, gồm: Phương án 1 là theo hướng thí điểm sáp nhập 3 văn phòng; phương án 2 có 2 cơ quan là Văn phòng của UBND và Văn phòng của đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND.

Đặt vấn đề HĐND, Quốc hội đang sắp xếp lại, “vậy giám sát quyền lực ở đâu, không lẽ Ủy ban Kiểm tra mãi giám sát quyền lực”, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho rằng thời gian qua, việc giám sát quyền lực của chúng ta chưa mạnh, cần làm rõ làm sao để giám sát quyền lực. “Hiện nay có hiện tượng những sai phạm của UBND các địa phương, HĐND đã phát huy vai trò của mình chưa. Điều này chúng ta cần nhìn nhận rõ”, ông Phan Thanh Bình đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, qua thống kê cho thấy HĐND thường có 2 chuyên trách, quan điểm sửa Luật là vẫn giữ số lượng chuyên trách là 2 người trong cơ cấu lãnh đạo. Trường hợp cán bộ đủ tuổi tái cử Bí thư Tỉnh ủy nhưng không đủ tuổi tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh thì vẫn bố trí 2 Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách.

“Bộ không đặt vấn đề so sánh giảm biên chế cơ quan dân cử và cơ quan khác, vì chuyện này thực hiện chung trong hệ thống chính trị”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói và cho rằng với việc trên 600 cấp cơ sở phải sáp nhập tới đây theo Nghị quyết của Quốc hội, nếu chỉ giữ 1 Phó Chủ tịch UBND xã là khó khăn. Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ, nghị quyết của Đảng đã nói sáp nhập 3 văn phòng, vì vậy, cần xin ý kiến Bộ chính trị về vấn đề này.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo