Thứ Tư, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Ủy ban Tài chính ngân sách tán thành thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải báo cáo thẩm tra Tờ trình

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/11, sau khi Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Ủy ban Tài chính ngân sách (TCNS) của Quốc hội đã thẩm tra tờ trình.

Đề nghị thông qua Nghị quyết ngay tại kỳ họp này

Ủy ban tán thành với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, TPHCM là đô thị lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế; là địa phương có đóng góp số thu NSNN trên địa bàn cao nhất cả nước (khoảng 28%). Tuy nhiên, hiện nay TP đang gặp nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, môi trường, chưa có cơ chế, chính sách đột phá mạnh mẽ để phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, là đô thị đặc biệt có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của cả nước và khu vực.

Cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về quan điểm, nguyên tắc ban hành Nghị quyết, Ủy ban TCNS nhấn mạnh một số quan điểm và nguyên tắc trong việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. Cụ thể, phải bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013; phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia k‎ý kết; không gây ảnh hưởng lớn đến cân đối và vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương (NSTƯ) theo quy định của Hiến pháp năm 2013; đảm bảo kiểm soát mức tăng bội chi NSNN và trần nợ công đã được Quốc hội quyết định.

Việc thí điểm ban hành các chính sách mới phải được đồng thuận của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm sự ổn định tương đối và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP; không ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, chỉ số cạnh tranh của TP; góp phần tăng mức độ đóng góp của TP đến sự phát triển của cả nước nói chung.

Ủy ban TCNS đề nghị xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP tại một kỳ họp, vì nội dung của Nghị quyết đã được Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến và Quốc hội đồng ý đưa vào Chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV để xem xét, quyết định. Tờ trình của Chính phủ cũng đã bao gồm đầy đủ các nội dung về đánh giá tác động của chính sách đến việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cân nhắc việc điều chỉnh tăng thuế suất của tất cả sắc thuế

Đối với thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất cao hơn so với quy định của các sắc thuế hiện hành, Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, nhưng đề nghị Chính phủ cân nhắc cho phép điều chỉnh tăng thuế suất của tất cả sắc thuế (trừ thuế xuất nhập khẩu) mà chỉ nên tăng thuế suất ở một số sắc thuế hoặc mở rộng cơ sở thuế đối với một số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ xa xỉ, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân và có tính đến mức thu nhập của người dân đô thị (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên nước…). Cùng với đó, cần nghiên cứu thận trọng việc điều chỉnh tăng mức thuế ở một số sắc thuế có tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư của TP.

Về phí, lệ phí mới chưa có trong danh mục của Luật Phí và lệ phí  và tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí so với mức thu trong danh mục Luật Phí và lệ phí quy định, Ủy ban TCNS cho rằng, để bảo đảm cơ chế chính sách vượt trội cho TP, đề nghị quy định trong Nghị quyết này phân cấp theo hướng giao thẩm quyền cho HĐND TP quyết định thí điểm đối với các khoản phí, lệ phí chưa có trong danh mục kèm theo Luật Phí và lệ phí và quyết định điều chỉnh tăng mức hoặc tỷ lệ thu so với mức thu theo quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Về việc giao HĐND TP quyết định dự toán ngân sách TP, phân bổ ngân sách cấp mình bảo đảm phù hợp với các định hướng phát triển các lĩnh vực của Chính phủ, Ủy ban TCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc cần tạo sự chủ động hơn cho chính quyền TP trong việc xem xét, quyết định dự toán ngân sách hàng năm nhưng vẫn phù hợp với định hướng phát triển các lĩnh vực quan trọng của Chính phủ, Quốc hội. Tuy nhiên, đề nghị TP cần ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Có ý kiến đề nghị cho phép TP quyết định dự toán ngân sách hàng năm nhưng trong trung hạn 5 năm phải đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Về việc cho phép TP được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức trong nước khác và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho TP vay lại với mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách TP được hưởng theo phân cấp (khoản 5), Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần cân nhắc đến mặt bằng bội chi chung của ngân sách địa phương trong kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia (bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2% GDP) để không làm ảnh hưởng lớn đến khả năng vay vốn của các địa phương khác, trong đó thủ đô Hà Nội (mức dư nợ là 70%) và ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được thành lập (mức dư nợ dự kiến 70%).

Về đề nghị cho phép TPHCM được bổ sung có mục tiêu từ NSTƯ tương ứng 70% số tăng thu NSTƯ từ các khoản thu phân chia giữa NSTƯ và ngân sách TP và số tăng thu từ các khoản thu NSTƯ hưởng 100%..., để bảo đảm nguồn lực cho TP thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và bảo đảm căn cứ pháp lý để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phân bổ nguồn tăng thu NSTƯ hàng năm cho TP, Ủy ban TCNS nhất trí với Dự thảo Nghị quyết.

Về việc ngân sách TP được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản nhà nước gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước..., Ủy ban TCNS nhất trí với Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần đánh giá chung về mặt số lượng và giá trị (nhà, đất), về tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn TP đang quản lý, sử dụng và tình hình sắp xếp đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.

Về việc cho phép ngân sách TP được hưởng số thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước do UBND TP quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu, Ủy ban TCNS nhất trí cho phép TP được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn như Tờ trình của Chính phủ. Riêng về số tiền 18.800 tỷ đồng đầu tư cho dự án chống ngập và 2 dự án bệnh tuyến cuối thuộc nguồn vốn do NSTƯ đảm bảo thì đa số ý kiến cho rằng, số thu từ cổ phần hóa phụ thuộc vào tình hình của thị trường, khó xác định trong tương lai, song các dự án này là dự án cấp bách, cần thiết đã được Quốc hội quyết định bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Do đó, đề nghị NSTƯ bố trí đủ 18.800 tỷ đồng cho TP để thực hiện các dự án này theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội quyết định.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị trong điều kiện áp lực cân đối NSTƯ khó khăn, dự báo có thể tiếp tục giảm, nên nhất trí với đề nghị của Chính phủ không bổ sung từ NSTƯ cho TP 18.800 tỷ đồng để thực hiện các dự án này như dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Đề nghị chỉ bổ sung mức thu nhập tăng thêm

Về việc cho phép TP huy động theo phương thức PPP hoặc vay để hoàn thành các dự án do Trung ương tài trợ một phần hoặc toàn bộ song chưa bố trí được vốn, Trung ương sẽ hoàn trả sau, Ủy ban TCNS nhất trí với tờ trình của Chính phủ nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ, phát huy tối đa hiệu quả của các dự án trong trường hợp nguồn lực của NSTƯ đã được bố trí trong trung và dài hạn chưa đảm bảo để thực hiện và được coi như một khoản tạm ứng, được NSTƯ hoàn trả khi có nguồn. Song đề nghị cần quy định rõ hơn về phạm vi dự án, chỉ tập trung một số dự án hạ tầng kinh tế thiết yếu, đặc biệt quan trọng và thời hạn NSTƯ phải hoàn trả, khoản lãi vay (nếu có) do ngân sách TP hay NSTƯ phải chi trả. Đồng thời, làm rõ hơn căn cứ pháp lý trong việc sử dụng ngân sách địa phương để tạm ứng thực hiện nhiệm vụ của NSTƯ và thẩm quyền ký kết hợp tác công - tư của TP đối với dự án thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Về việc cho phép HĐND TP quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của TP, Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, song để thống nhất và tránh tạo sự bất bình đẳng trong chính sách trả lương. Ủy ban đề nghị đối với công chức, viên chức trong cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chỉ bổ sung mức thu nhập tăng thêm (khoản tăng thêm so với mức lương cơ bản) theo vị trí việc làm và hiệu quả công việc và quy định nguyên tắc, tiêu chí về mức thu nhập tăng thêm, còn mức lương cơ bản giữ nguyên như chính sách chung của cả nước. Ủy ban đề nghị TP chủ động tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế phù hợp với đặc điểm của TP.

Để bảo đảm khi Nghị quyết này hết hiệu lực sau 5 năm thực hiện, Ủy ban TCNS đề nghị bổ sung nội dung Chính phủ báo cáo Quốc hội sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2020, báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2022 và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm”. Điều chỉnh lại thời hạn hiệu lực của Nghị quyết từ ngày 15-1-2018 thay vì ngày 1-1-2018 để đảm bảo hiệu lực của văn bản pháp luật sau 45 ngày kể từ ngày thông qua theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trung Kiên

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 19/6/2018

* Ngày 19/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Củ Chi phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018 cho trên 350 đồng chí làm công tác tuyên truyền đến từ các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Các học viên đã được nghe giới thiệu hai chuyên đề: Phương pháp, kỹ năng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và một số vấn đề chung về công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. (Kiều Ngân)

Tin vắn ngày 15/6/2018

* Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký ban hành quyết định công bố nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Theo đó, danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ:http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh - muc  - tthc/default.aspx. (Đình Lý).