Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019 chiều 27/2. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo trong Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời, nghiêm túc các đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối, đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc, quy định, thời gian; xem xét giải quyết đạt tỷ lệ 100% số đơn, thư tố cáo phải giải quyết; tập trung giải quyết kịp thời, triệt để, không để tồn đọng đơn, thư tố cáo.

Chủ động giải quyết đơn thư tố cáo tại cơ quan, đơn vị

Đạt được kết quả trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thường xuyên nhắc nhở các cấp ủy cơ sở rà soát các đơn thư tố cáo, phản ánh để chủ động giải quyết tại cơ quan, đơn vị; triển khai kịp thời các quy định, quy trình về công tác giải quyết tố cáo trong Đảng, nhằm giúp cấp ủy cơ sở Đảng trong Khối nắm rõ các quy định và các thủ tục về giải quyết các đơn thư tố cáo, phản ánh để vận dụng trong quá trình thực hiện tại đơn vị. Đảng ủy khối đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, trong đó tập trung đi sâu vào phương pháp giải quyết qua các tình huống thực tiễn.

Trong năm 2019, Đảng ủy Khối tiếp nhận 28 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh thông qua phiếu chuyển của cấp trên, bưu điện và người phản ánh trực tiếp đến phản ánh. Trong 28 đơn đã nhận, phần lớn là đơn thư mạo danh và không có danh (15 đơn); nội dung đơn tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên như: phản ánh đảng viên có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; việc lãnh đạo hoạt động và công tác cán bộ, việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác công khai tài chính theo quy định; về tư cách đạo đức của đảng viên, kê khai tài sản không đúng sự thật; độc đoán, cậy quyền, xem thường tổ chức; vi phạm quy định về quản lý đầu tư, lấy tiền, thiết bị của doanh nghiệp, có lối sống xa hoa và thiếu gương mẫu...

Về kinh nghiệm, khi tiếp nhận đơn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tập trung thảo luận, nghiên cứu, phân tích, phân loại và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết cho phù hợp. Cụ thể, đơn thư phản ánh, tố cáo gửi qua bưu điện, được cán bộ tiếp nhận vào sổ công văn đến, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu theo dõi đơn và chuyển đến đồng chí Chủ nhiệm để có chỉ đạo. Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn, tập thể chuyên trách Ủy ban Kiểm tra tiến hành thảo luận, xác định việc giải quyết hay không giải quyết đơn, thống nhất phương pháp giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy khối đối với những nội dung đơn có tính chất phức tạp (đây là một trong những bước khó, đòi hỏi có sự thống nhất cao của tập thể chuyên trách; xác định nội dung cần tập trung giải quyết vì người phản ánh nêu nhiều nội dung và không cụ thể; xác định thẩm quyền giải quyết; phương pháp giải quyết hoặc tiếp tục theo dõi nắm tình hình để thực hiện giám sát chuyên đề sau này).

Đối với các đơn tố cáo, phản ánh có danh thuộc thẩm quyền đều được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối tập trung giải quyết dứt điểm; thực hiện đảm bảo theo quy trình như bước đầu tiến hành mời người viết đơn tố cáo đến làm việc, thẩm tra, xác minh... đến bước hoàn tất và lưu trữ hồ sơ; đối với đơn không thuộc thẩm quyền thì chuyển đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Quá trình giải quyết luôn chú trọng công tác thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo, công tác tiến hành xác minh thực tế; sau khi xem xét, giải quyết đơn đều có kết luận cụ thể, rõ ràng những nội dung tố cáo đúng, hoặc tố cáo sai, hoặc đúng một phần hoặc chưa có cơ sở và có thông báo bằng hình thức thích hợp về kết quả giải quyết cho người tố cáo biết…

Đối với các đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới thì không giải quyết. Tuy nhiên, đối với những đơn tố cáo, phản ánh có nội dung, liên quan đến đảng viên cụ thể được xem xét để tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm hoặc nắm thông tin để thực hiện giám sát chuyên đề.

Những khó khăn, vướng mắc

Kết quả một số vụ việc điển hình trong năm 2019 như: đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giải quyết 1 đơn tố cáo có danh của 1 đảng viên, đảng viên này đang là đối tượng bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến những vấn đề an ninh mạng và những bí mật Nhà nước; có các bài viết, bài chia sẻ trên các trang Facebook cá nhân hô hào chống tham nhũng, chống phản động, bình luận mang tính xuyên tạc, vu khống, hạ thấp uy tín đối với các đồng chí lãnh đạo…

Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã trực tiếp giải quyết 3 đơn tố cáo, phản ánh có danh và đã mời đảng viên phản ánh, khiếu nại; mời người lao động và các đảng viên có liên quan đến làm việc để làm rõ vụ việc, giải thích cho đảng viên tố cáo nắm bắt các quy định; qua đó lưu ý 2 đảng viên về cách trao đổi, hành xử trong quan hệ công tác và trong tham gia phát biểu, đóng góp trong sinh hoạt tại chi bộ; nội dung phản ánh không có đủ cơ sở để kết luận sai phạm; qua thẩm tra, đã ban hành thông báo đến người tố cáo về việc không tiếp tục giải quyết 1 đơn tố cáo do nội dung trùng lắp và đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở thẩm tra, làm rõ qua kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên, nay không có nội dung mới làm thay đổi bản chất vụ việc.

Có 2 đơn mạo danh, không có danh nhưng có đối tượng và nội dung cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên qua đó đã chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần kiểm điểm rút kinh nghiệm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ và thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên…

Nhìn chung, việc giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh trong năm 2019 được Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở thực hiện đúng thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình, quy định và kịp thời; thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh để làm rõ những nội dung tố cáo.

Tuy nhiên, công tác giải quyết đơn, thư tố cáo, phản ánh tại Đảng bộ Khối cũng gặp một số khó khăn, vướn mắc do không có chính quyền cùng cấp nên các đơn thư tố cáo, phản ánh có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị trong khối còn gặp khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết triệt để, không để phát sinh kéo dài.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đều kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, nên việc tham mưu cho cấp ủy và thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; còn lúng túng trong việc phân loại và xác định thẩm quyền giải quyết đơn thư tố cáo có liên quan đến đảng viên, nhất là cấp ủy viên cùng cấp đồng thời là cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chưa có giải pháp hiệu quả để hạn chế những đơn thư tố cáo, phản ánh mạo danh, không danh. Còn lúng túng trong việc xem xét, xử lý đối với những cán bộ đảng viên lợi dụng việc tố cáo, phản ánh không đúng sự thật, nhằm hạ thấp uy tín của tổ chức đảng và đảng viên, những đảng viên ngoan cố, cố tình không thống nhất với kết quả giải quyết tố cáo, phản ánh của tổ chức Đảng có thẩm quyền và tiếp tục khiếu nại kết luận giải quyết tố cáo đó đến cấp trên trực tiếp hoặc gửi nhiều nơi, nhiều cơ quan khác không có thẩm quyền giải quyết.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo