Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Ưu tiên giải quyết hồ sơ đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án metro Bến Thành - Suối Tiến và Bến Thành - Tham Lương

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, UBND quận, huyện liên quan về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, UBND TP giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn phát sinh thực tế trong quá trình triển khai 2 dự án để đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền liên quan về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giải quyết hài hòa các xung đột pháp lý giữa quy định của pháp luật Việt Nam với quy định trong Hiệp định ký kết với nhà tài trợ.

Đồng thời, giao Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên trách công tác phối hợp, đeo bám, đôn đốc quyết liệt các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết các kiến nghị của TP liên quan đến các dự án đường sắt đô thị. Đối với những sự việc quan trọng, cấp bách, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cần chủ động báo cáo, đề xuất ngay với UBND TP mời các nhà tài trợ vốn, đại diện các bộ, ngành Trung ương dự các cuộc họp giao ban định kỳ để cùng phối hợp giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của 2 dự án đường sắt đô thị nhanh nhất.

Các sở, ngành được UBND TP giao nhiệm vụ chủ trì xử lý hồ sơ của 2 dự án đường sắt đô thị triển khai tổ chức thực hiện theo cơ chế UBND TP định kỳ giao ban hoặc hội ý đột xuất, thảo luận, thống nhất giải pháp xử lý. Thủ trưởng cơ quan đó trực tiếp đôn đốc, nhắc nhở đơn vị khẩn trương tham mưu, đề xuất trình UBND TP xem xét, chỉ đạo, quyết định, khắc phục triệt để tình trạng gửi văn bản và chờ ý kiến của cơ quan chức năng liên quan.

UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận có liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu vực giải tỏa hiểu thông suốt và chấp hành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ và không để tái lấn chiếm mặt bằng của dự án. Giao Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận có liên quan chỉ đạo bố trí, trưng tập cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tốt nhất để phục vụ giải quyết các nhiệm liên quan 2 dự án đường sắt đô thị.

 

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo