Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020

UBND TPHCM giao UBND các quận - huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất

Dự án tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 4832/QĐ-UBND về giao UBND các quận - huyện quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư (TĐC) cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP năm 2019.

Theo đó, UBND TP giao UBND quận - huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất gồm: 1.087 căn hộ (thuộc chương trình 12.500 căn hộ) phục vụ tạm cư, TĐC cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 14 nền đất phục vụ TĐC cho dự án Khu Công nghệ cao; 1.273 căn hộ và 1.036 nền đất còn lại phục vụ tạm cư, TĐC cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn năm 2019, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và đúng quy định pháp luật.

Đối với 1.468 căn hộ và 809 nền đất do các quận - huyện đăng ký sử dụng trong năm 2020, UBND TP giao UBND quận - huyện chỉ đạo, đôn đốc các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích tiếp tục quản lý, bảo trì và lập thủ tục bàn giao 1.468 căn hộ, 809 nền đất cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, thực hiện trước tháng 12/2019. Đồng thời, giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng tiếp nhận 1.468 căn hộ, 809 nền đất và thực hiện quản lý, bảo trì, vận hành theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP giao UBND 24 quận - huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC, tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt. Chịu trách nhiệm trong việc xem xét đối tượng được bố trí sử dụng; trường hợp có vướng mắc hoặc nôi dung vượt thẩm quyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC, UBND quận - huyện phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, TĐC thành phố để hướng dẫn giải quyết trước khi bố trí sử dụng.

Đồng thời, xem xét giải quyết TĐC đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án. Mặt khác, có trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh nếu có (gồm chi phí quản lý sử dụng và quản lý vận hành căn hộ) từ việc chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được UBND TP giao. Cũng như chịu trách nhiệm trước UBND TP trong trường hợp số dư chênh lệch hơn 10% quỹ nhà ở, đất ở so với số lượng được giao.

UBND TP giao Sở Tài chính TP hướng dẫn UBND các quận - huyện thực hiện công tác thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua căn hộ, nền đất phục vụ TĐC. Hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP (thuộc Sở Tư pháp TP) thực hiện bán đấu giá, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Sở Xây dựng TP kiểm tra, theo dõi UBND các quận - huyện sử dụng nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước đã được UBND TP giao trong năm 2019. Đồng thời, lập thủ tục xác lập sở hữu Nhà nước và trình UBND TP ban hành quyết định bán đấu giá căn hộ, nền đất đã được UBND TP chấp thuận nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, TĐC thành phố hướng dẫn UBND quận - huyện giải quyết các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC; trường hợp vượt thẩm quyền trình UBND TP xem xét, quyết định.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo