Thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm trong nữ công nhân lao động, nam thanh niên làm việc xa gia đình

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch số 580/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2020 trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng của TP tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP, trong đó chú trọng các hoạt động truyền thống trực tiếp, áp dụng các phương tiện, công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, tập trung vào các khu vực có đông người dân nhập cư, người lao động đang làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu chế xuất, khu công nghiệp và học sinh, sinh viên trong trường học.

TP cũng yêu cầu cần phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, hỗ trợ người bán dâm có nhu cầu tìm việc làm, ổn định cuộc sống thông qua các chương trình an sinh xã hội, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

UBND TP cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, tuyến đường, khu vực phát sinh tệ nạn mại dâm nơi công cộng; kiểm tra và xử lý kiên quyết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ biến tướng mại dâm trá hình, sử dụng hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm mại dâm, đặc biệt là đối với các vụ án liên quan đến trẻ em bị bóc lột tình dục, trẻ em bán dâm, buôn bán trẻ em vì mục đích mại dâm; thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mua bán người vì mục đích mại dâm, nhất là đối với nạn nhân là trẻ em.

UBND TP cũng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Hội Luật gia TP, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình thí điểm liên quan đến phòng, chống tệ nạn mại dâm hiện có trên địa bàn TP.  Công an TP cần chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra, triệt phá các tổ chức phạm tội liên quan đến mại dâm. Sở Giáo dục và Đào tạo TP chỉ đạo các trường học lồng ghép các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý, HIV/AIDS và mua bán người trong học đường.

UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện cần đẩy mạnh và đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm theo chiều sâu, đi vào từng nhóm đối tượng, địa bàn, khu phố/ấp, tổ dân phố/tổ nhân dân. Liên đoàn Lao động TP chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm cho đội ngũ nữ công nhân lao động, nam thanh niên làm việc xa gia đình nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP cần phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục đối với các thành viên trong gia đình về phòng, chống mại dâm. Đồng thời, tăng cường các hoạt động truyền thông cho hội viên, phụ nữ, nhất là số phụ nữ đang làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nữ công nhân sinh sống tại các nhà trọ, phụ nữ nhập cư có hoàn cảnh khó khăn và người lao động có nguy cơ cao dễ sa vào tệ nạn mại dâm.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo