Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Tuổi trẻ Bình Thạnh xung kích tham gia xây dựng Đảng

Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh quận Bình Thạnh thăm, tặng quà cho cựu chiến binh

(Thanhuytphcm.vn) - Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Bình Thạnh đã phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác xây dựng Đảng, từ đó, triển khai tích cực, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng được khẳng định trên thực tiễn…

Nổi bật là Ban Thường vụ Quận đoàn tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận thông qua những nội dung, hình thức phong phú, tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đoàn... 

Nội dung tuyên truyền bằng các hình thức triển khai đồng bộ, sáng tạo như: hội thi trực tuyến; xây dựng đoạn phim ngắn, các sản phẩm tuyên truyền Infographic; phổ biến các Luật, nghị quyết, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chủ điểm, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… với các chủ đề: “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; tổ chức các Chương trình “Học Luật không khó”…

Ban Thường vụ Quận đoàn đã phối hợp tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ trên địa bàn quận Bình Thạnh. Các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng được duy trì tổ chức.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác phân loại đoàn viên kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. Kết quả đã kết nạp 14.795 đoàn viên (tăng 2.125 đoàn viên mới, tăng 16,77% so với nhiệm kỳ trước) với tỷ lệ tập hợp thanh niên 65,6% (vượt 0,6% so với chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2015 - 2020), giới thiệu cho Đảng 4.591 để xem xét kết nạp Đảng (tăng 456 đoàn viên ưu tú, tăng 11,03% so với nhiệm kỳ trước); trong đó, có 882 được kết nạp vào Đảng (tăng 172 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, tăng 24,22%).

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận được triển khai tích cực và thực hiện theo phương châm: “Coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi quận Bình Thạnh

Qua 5 năm triển khai các giải pháp phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ quận Bình Thạnh trong tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Bình Thạnh ngày càng nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc phát huy quyền làm chủ của thanh niên trong tham gia giám sát xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên thanh niên, bước đầu đạt kết quả tốt. Mỗi cán bộ, đoàn viên, các cơ sở đoàn phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành người đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” là hành động thiết thực để tham gia xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững.

Phát Lợi


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo