Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Trình nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống thiết thực của người dân

Đồng chí Phan Thị Thắng báo cáo các tờ trình tại kỳ họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 6/7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khoá X, UBND TPHCM đã trình HĐND TP các nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống thiết thực của người dân. Cụ thể như: về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của TP; về chủ trương thực hiện Dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát (CRUS1); Dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2) do ADB tài trợ…

Trình bày tờ trình về chủ trương thực hiện Dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng cho biết, dự án này với tổng vốn thực hiện 8.168 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ưu đãi 6.678 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại116 tỷ đồng và vốn đối ứng 1.374 tỷ đồng dự kiến cân đối từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách TP.

Về cơ chế tài chính trong nước, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết, nguồn vốn vay lại 100% đối với nguồn vốn vay ưu đãi theo quy định của Nghị định số 79/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đối với phần vốn vay của ADB và cấp phát từ ngân sách Trung ương đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại.

Về thời gian dự kiến thực hiện dự án, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết, giai đoạn chuẩn bị dự án dự kiến từ năm 2021 – 2023; giai đoạn thực hiện dự án dự kiến từ năm 2023 – 2028. Mục tiêu của dự án nhằm thực hiện quy hoạch chống ngập và thoát nước khu vực trung tâm TP bao gồm: cải thiện năng lực kiểm soát mực nước triều và thu gom, thoát nước mưa, nước thải của kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và các khu vực kênh nhánh thuộc các quận: Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân và 12, với diện tích lưu vực thoát nước 4.485 ha để dẫn nước thải về nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương – Bến Cát.

Bên cạnh đó, xây dựng các cống ngăn triều để kiểm soát triều cho khu vực trung tâm TP thuộc lưu vực Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan cho lưu vực kênhTham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; góp phần cải thiện đời sống giảm dự án nghèo, tăng thu nhập cho người dân sống trong khu vực Dự án và các vùng phụ cận; Cải thiện, tạo lập kiến trúc cảnh quan hài hòa trong khu vực; tạo tính kết nối về hiệu quả đầu tư với các dự án đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị trong phạm vi dự án và vùng phụ cận.

Về quy mô đầu tư, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết dự kiến dự án gồm: Cống ngăn triều Vàm Thuật tại quận Bình Thạnh và Quận 12, gồm cống và 2 âu thuyền; Cống ngăn triều Nước Lên tại quận Bình Tân, gồm cống và 2 âu thuyền; Hệ thống cống bao thu gom nước thải chính và nhánh ở quận Gò Vấp, Quận 12 từ cầu Chợ Cầu đến Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát; Hệ thống cống thoát nước chung cấp 1, 2, 3 và 4 tại các quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và một phần Quận 12; bao gồm thực hiện thí điểm quản lý bùn thải bể tự hoại hộ gia đình; Xây dựng hạng mục phục vụ thoát nước, chống ngập, cải thiện sinh thái, môi trường thuộc công viên văn hóa tại quận Gò Vấp có tích hợp, áp dụng giải pháp thiết kế cho đô thị thân thiện với môi trường nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao tính đáng sống của đô thị.

Báo cáo về dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết, dự án này với tổng vốn thực hiện 8.121,4 tỷ đồng trong đó, vốn vay ưu đãi 6.961,2 tỷ đồng; vốn đối ứng: 1.160,2 tỷ đồng dự kiến từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách TP.

Quang cảnh tại kỳ họp. Quang cảnh tại kỳ họp.

Về cơ chế tài chính trong nước, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết nguồn vốn vay lại 100% đối với nguồn vốn vay ưu đãi theo quy định của Nghị định số 79/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đối với phần vốn vay của ADB.

Về thời gian dự kiến thực hiện dự án, đồng chí Phan Thị Thắng cho hay giai đoạn chuẩn bị dự án dự kiến từ năm 2021 – 2023; giai đoạn thực hiện dự án dự kiến từ năm 2023 – 2028. Mục tiêu của dự án thực hiện cải thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập nước do mưa, triều và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực của cộng đồng địa phương và các tổ chức xã hội của TP về giải quyết các vấn đề liên quan ngập nước, ô nhiễm môi trường tại khu vực Tây Sài Gòn và lân cận.

Đối với quy mô đầu tư, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước lưu vực Tây Sài Gòn, dẫn nước thải đến địa điểm dự kiến đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo phương thức hợp tác công tư bao gồm: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và thoát nước chung cấp 2, 3, 4; Xây dựng các giếng tách dòng và hệ thống cống bao dọc theo Tham Lương - Bến Cát đến cuối lưu vực Tây Sài Gòn; Xây dựng tuyến ống truyền tải từ lưu vực Tây Sài Gòn về nhà máy xử lý nước thải tập trung và hạ tầng phục vụ quản lý thoát nước và nước thải.

Đồng chí Phan Thị Thắng cũng báo cáo về tờ trình chi phí xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2; mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn TPHCM; Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại TP; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP; Quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở tại 5 huyện trên địa bàn TP…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo