Thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trao Bằng khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 20/1, Ban Dân tộc TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022. Đến dự có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu.

Trong năm 2021, Ban Dân tộc TP đã tham mưu UBND TP chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn TP, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Ban Dân tộc TP đã tiếp tục phối hợp UBND quận, huyện, TP Thủ Đức trong việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương từ quận, huyện, TP Thủ Đức đến cơ sở nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, kinh doanh, tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận xã hội trong đồng bào dân tộc; tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc.

Đồng thời, phối hợp hỗ trợ cấp bù lãi suấtcho hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc; chính sách hỗ trợ giáo viên người dân tộc dạy tiếng dân tộc và phối hợp Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP ban hành hướng dẫn liên tịch thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo TP giai đoạn 2021 – 2025; Chính sách miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn TP năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022 và Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc năm 2021.

Bên cạnh đó, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Công an TP, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức trong việc phân công nhiệm vụ quản lý người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn TP, thường xuyên quan tâm thăm hỏi, giữ mối quan hệ giữa người có uy tín với chính quyền địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chung tay, đồng lòng cùng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tại địa phương vận động đồng bào dân tộc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số với hình thức triển khai phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19; nhất là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, biên dịch tờ gấp những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội sang tiếng Hoa để các quận, huyện và TP Thủ Đức tuyên truyền trong đồng bào Hoa; phổ biến cẩm nang thông tin chính sách, pháp luật về công tác dân tộc dành cho người có uy tín đến TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Dân tộc TPHCM trong năm qua. Đồng thời, đề nghị Ban Dân tộc, UBND quận, huyện, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Chương trình công tác dân tộc năm 2022 phải gắn liền với việc quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 221-KL/TU của thành ủy, Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của HĐND TP và Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND TP về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; trong đó, thực hiện nhất quán phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn “bình thường mới" gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, lâu dài và bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; nâng cao năng lực của công chức; huy động sức mạnh tổng hợp của tập thế công chức, người lao động Ban Dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cùng đại biểu trao Bằng khen cho 12 tập thể Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cùng đại biểu trao Bằng khen cho 12 tập thể

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đề nghị Ban Dân tộc TPHCM tăng cường công tác phối hợp sở, ngành TP, quận, huyện và TP Thủ Đức trong chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc từ TP đến quận, huyện, phường xã; tập trung thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; duy trì tốt việc đi cơ sở, chú trọng củng cố mối quan hệ công tác với các địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Chủ động giải quyết hoặc kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực công tác dân tộc; Phối hợp quận, huyện và TP Thủ Đức nắm tình hình dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiếu số, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề đồng bào dân tộc quan tâm. Ngoài ra, phát động phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng đề nghị Ban Dân tộc TP, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức quan tâm, tập trung chỉ đạo các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với đồng bào dân tộc; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình căn cứ Ban Hoa vận, cán bộ Hoa vận, cán bộ Ban công tác người Hoa qua các thời kỳ, tập thể, cá nhân tiêu biểu, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương, đơn vị.

Dịp này, Ban tộc TPHCM tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc năm 2021.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo