Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà tặng giấy khen cho 2 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/3, Quận ủy quận Tân Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận, giữ vững ổn định chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo thường xuyên, kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị còn thiếu.

Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ được thực hiện đồng bộ, gắn với công tác tuyển dụng, sử dụng và bố trí cán bộ. Việc  xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được thực hiện tốt; việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày càng đi vào nền nếp, xử lý hiệu quả các thông tin tiếp nhận. Công tác xây dựng chính quyền cơ bản thực hiện được mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Về triển khai nhiệm vụ năm 2021, Quận ủy quận Tân Bình xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tập trung quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; nâng cao chất lượng công tác dự báo và nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, những vấn đề bức xúc của nhân dân để kịp thời định hướng, ổn định tư tưởng và dư luận xã hội…

Dịp này, Quận ủy quận Tân Bình tặng giấy khen cho 2 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 2 năm liền; 4 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020; 9 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc tiêu biểu công tác kết nạp đảng viên năm 2020; 7 tổ chức Đảng và 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc tiêu biểu công tác tuyên giáo năm 2020; 6 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc tiêu biểu công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; 7 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc tiêu biểu công tác Văn phòng Cấp ủy năm 2020 và 31 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016 -2020).

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo