Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về công tác khoa giáo

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về công tác khoa giáo

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 5/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về công tác khoa giáo. Tham dự hội nghị có các đồng chí: TS. Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đã bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Giáo dục mầm non đạt chuẩn phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Giáo dục phổ thông có chuyển biến hơn, được thế giới công nhận. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ được duy trì vững chắc. Quy mô giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng, chất lượng được cải thiện. Quản lý, quản trị đại học có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục đại học từng bước được nâng cao; số công trình khoa học được công bố trong nước và quốc tế tăng mạnh. Nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập có bước phát triển khá cả về quy mô và chất lượng. Ngành giáo dục - đào tạo đã thể hiện quyết tâm đổi mới, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới công tác quản lý; đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết, phát huy kết quả đạt được, khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Cạnh đó, tăng cường gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng cũng như chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, xây dựng xã hội học tập.

Hội nghị cũng được nghe PGS. TS Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tăng cường tháo gỡ các vướng mắc trong chính sách đào tạo, thu hút tạo nguồn cán bộ khoa học từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn cao, nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ quốc gia đặc biệt quan trọng. Xây dựng các quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học phù hợp thông lệ quốc tế; triển khai các chương trình cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu quả trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

Hương Thảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo