Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Triển khai lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học toàn quốc

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp ngày 24/2

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp triển khai quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) và sư phạm.

Quyết định số 209/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng chính phủ ký ban hành ngày 17/2/2021. Triển khai quyết định này được coi là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển lĩnh vực GDĐH; kết nối các ngành, các vùng có liên quan theo quy hoạch tổng thể quốc gia; thiết lập được một hệ thống GDĐH mở, công bằng, bình đẳng, chất lượng, hiệu quả và phục vụ học tập suốt đời; có quy mô và cơ cấu hợp lý, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ phục vụ phát triển bền vững của cả nước và từng địa phương. Bên cạnh đó, làm cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên phạm vi cả nước thuộc lĩnh vực GDĐH, bảo đảm khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời là cơ sở huy động nguồn lực của cộng đồng, xã hội phát triển mạng lưới cơ sở GDĐH.

Đối tượng quy hoạch là các cơ sở GDĐH theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH (không bao gồm các cơ sở GDĐH thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), các trường cao đẳng sư phạm.

Chính phủ yêu cầu nội dung quy hoạch cần phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng mạng lưới cơ sở GDĐH và sư phạm; dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới cơ sở GDĐH và sư phạm. Đánh giá về sự liên kết ngành, liên kết vùng, liên kết giữa mạng lưới cơ sở GDĐH và sư phạm với cơ sở nghiên cứu khoa học trong việc phát triển mạng lưới cơ sở GDĐH; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành, những cơ hội và thách thức. Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở GDĐH và sư phạm trong thời kỳ quy hoạch; phương án phát triển mạng lưới cơ sở GDĐH và sư phạm; định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới cơ sở GDĐH và sư phạm và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; danh mục các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện; xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ GD-ĐT đã có những chuẩn bị bài bản cho công tác quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH và sư phạm. Trong đó, đã triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cung cấp luận cứ khoa học cho quy trình quy hoạch.

Tại cuộc họp ngày 24/2, về phía cơ sở GDĐH, GS-TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, quy hoạch cần bám sát cung cầu, gắn liền với các vùng kinh tế; chuyển hệ thống GDĐH sang giai đoạn đổi mới sáng tạo; lưu ý nhu cầu tiếp cận đại học của người dân và phân tầng đại học. Quy hoạch mạng lưới đại học cần tránh tràn lan, nên tập trung một số điểm nhấn, tạo sự khác biệt với giai đoạn trước, bắt kịp với xu thế phát triển, đạt mục tiêu đề ra.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh quá trình thực hiện quy hoạch phải cẩn trọng, bài bản, chắc chắn, khả thi và đảm bảo tính hệ thống. Quy hoạch sẽ thiết lập một hệ thống GDĐH mở, công bằng, bình đẳng, chất lượng, hiệu quả và phục vụ học tập suốt đời; có quy mô và cơ cấu hợp lý, đáp ứng nhu cầu nhân lực cao, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ phục vụ phát triển bền vững của cả nước và từng địa phương...

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo