Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 -2025

Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Hoàng Tùng báo cáo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/8, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Nhà Bè đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Thế Trung, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè đã quán triệt mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đại biểu huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 -2025; đồng thời yêu cầu cán bộ chủ chốt huyện, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, thủ trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Dương Thế Trung cũng đề nghị cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị cần xem việc quán triệt nghị quyết cho cán bộ đảng viên là nội dung quan trọng; trong quán triệt, triển khai nghị quyết cần liên hệ thực tiễn, chứng minh thực tiễn. Cạnh đó, các nội dung trọng tâm đã được Đại hội thông qua cần phải tập trung nghiên cứu sâu và cụ thể hóa nội dung cấp Huyện gắn với nghị quyết cơ quan, đơn vị để triển khai đến cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng các chương trình (kế hoạch) thực hiện nghị quyết phải kết hợp với việc xây dựng chương trình (kế hoạch) của cơ sở.

Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở sau hội nghị trực tuyến cấp Huyện cần phải tập trung triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến cán bộ đảng viên. Trong quá trình triển khai cần bám sát đề cương, nội dung chung, gắn việc triển khai Nghị quyết Huyện với Nghị quyết của cơ sở. Sau học tập cần thảo luận các vấn đề và đề xuất các giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn.

Toàn cảnh hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Dương Thế Trung cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên nội dung nghị quyết bằng nhiều giải pháp phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng để Nghị quyết thật sự thấm nhuần trong cán bộ đảng viên và lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 chuyên đề lớn: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025; Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn Huyện Nhà Bè giai đoạn 2020-2025; Chương trình giai xây dựng gia đình hạnh phúc đoạn 2020-2025…

Thành Trung – Trung Hiếu


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo