Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Triển khai, đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn

Sản xuất tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật và Công nghệ cao Sài Gòn thuộc Khu Công nghệ cao TP.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện về điều hành ngân sách trong năm 2020.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện theo đúng dự toán, định mức đã được giao, tăng cường tiết kiệm chi (một số nội dung như mua sắm, sửa chữa, hội nghị…) hạn chế những khoản chi phát sinh mới ngoài dự toán. Đồng thời, rà soát, báo cáo Sở Tài chính những nội dung chi dự kiến không triển khai trong năm 2020 để tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND TP trình HĐND TP điều chỉnh giảm dự toán trong tháng 4/2020.

Mặt khác, theo sát tình hình, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp quy định và khả năng ngân sách của TP nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với tình hình và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất.

UBND TP giao Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP căn cứ tình hình thực tế, chủ trương của Bộ ngành Trung ương để triển khai, đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì hoạt động góp phần tạo môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng nguồn thu cho TP. Đồng thời, thực hiện rà soát, triển khai các biện pháp nhằm thu đúng, đủ kịp thời cho ngân sách. Cùng với đó, căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, tác động của chính sách ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND TP để có phương án xử lý.

UBND TP giao Kho bạc Nhà nước TP, quận, huyện căn cứ tình hình thu chi ngân sách phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp để xây dựng phương án chi đảm bảo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chi, đặc biệt là các khoản chi liên quan công tác phòng chống dịch.

Mặt khác, UBND TP giao Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo… tổng hợp nhu cầu chi cho công tác dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ cho người lao động bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, báo cáo đề xuất cho UBND TP xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước TP thường xuyên rà soát, đề xuất UBND TP thực hiện điều chỉnh vốn từ những dự án chậm giải ngân để ưu tiên bố trí cho các dự án có tốc độ giải ngân cao.

Ngoài ra, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành để đề xuất phương án điều chỉnh thu chi ngân sách phù hợp với quy định và khả năng huy động của TP, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo trong từng giai đoạn cụ thể.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo