Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân:

Trách nhiệm quản lý của Đảng, chính quyền trước dân phải làm nghiêm túc hơn

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X. (Ảnh: Hương Thảo)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/11, tại Hội trường TP đã diễn ra Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển của TP

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ của hội nghị lần này là đánh giá công việc năm 2019 và bàn nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2019 tăng trưởng kinh tế TP ước tính đạt 8,32%, cao hơn năm ngoái. Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tỷ lệ phát triển kinh tế của TP so với cả nước là 23,97% và tiếp tục tăng lên. Nếu giữ được tốc độ này toàn khóa sẽ chiếm tỷ lệ 24% kinh tế của cả nước, cao hơn đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, tổng đầu tư toàn xã hội đạt mức 35%, cao hơn chỉ tiêu bình quân nhiệm kỳ là 30%. Đây là một tín hiệu tốt. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, tăng trưởng kinh tế TP tuy khá nhưng chưa phải hết tiềm năng, vì vậy cần xem xét để phát huy hơn nữa.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, cùng với đó, năng suất lao động của TP tiếp tục duy trì gần gấp 3 lần cả nước. Thu ngân sách năm nay đã được nỗ lực ngay từ đầu ở tất cả các khối, ước thu 412.000 tỷ đồng, vượt 3,3% kế hoạch. Đây là kết quả rất đáng trân trọng (năm 2018 vượt 0,5%).

Về chủ đề năm 2020 của TP, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP xem xét chọn chủ đề để gắn với nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh về yếu tố văn hóa. Nền tảng văn hóa của TP và đất nước cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa, khơi dậy cho đúng và tiếp tục xây dựng để trở thành điểm nhấn của Đại hội nhiệm kỳ tới.

Năm 2020, TP chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI nên phải hoàn thiện báo cáo chính trị. Trước đại hội, nhất là 6 tháng đầu năm 2020 phải chuẩn bị nội dung chủ yếu chương trình, đề án cho 5 năm sau. Phải thực hiện các chương trình đề án khung, để sau đại hội có khung chương trình hành động.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Hương Thảo) Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Hương Thảo)

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, năm 2020 TP xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển của TP, gồm: Đổi mới mạnh mẽ quản lý TP; đột phá phát triển hạ tầng TP; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm chủ lực của TP; phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa của TP. Có 38 đề mục, chương trình nhỏ, kế hoạch phục vụ 4 nhóm chương trình lớn.

Nhà nước có vai trò dẫn dắt cho doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhìn lại những năm qua TP có những thay đổi và có những nội dung cần xác định rõ. Năm 2005, đầu tư của TP, Nhà nước chiếm 32%, còn lại là doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài. Dự kiến, năm 2020, đầu tư Nhà nước chỉ còn 16%, còn 84% là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Đầu tư nhà nước chủ yếu dành cho phát triển hạ tầng kinh tế - dịch vụ là chính; đầu tư sản xuất, kinh doanh cơ bản Nhà nước sẽ không đầu tư. Như vậy, động lực tăng trưởng kinh tế từ 2020 chính là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Muốn tăng trưởng cao hơn nữa, không phải tăng đầu tư Nhà nước mà làm sao để đầu tư Nhà nước cùng với quy hoạch và chính sách của Nhà nước có vai trò dẫn dắt cho đầu tư của tư nhân và đầu tư nước ngoài. “Như vậy, Nhà nước điều tiết bằng quy hoạch, bằng chính sách dẫn dắt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, mà không phải bằng tiềm lực trực tiếp kinh tế Nhà nước. Phải nhận thức rõ hơn vấn đề này. Cùng với đó, môi trường đầu tư nếu không có sự phát triển đột phá, không có đối thoại thường xuyên, không bắt kịp nhu cầu xã hội, thị trường quốc tế sẽ không thúc đẩy được sản xuất” – Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đề cập tỷ trọng kinh tế TP so với cả nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2005 chiếm khoảng 35% và năm 2020 còn 16%. Như vậy trực tiếp đóng góp giảm đi và tư nhân, đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cao cả về đầu tư lẫn về giá trị nền kinh tế. Vì vậy, cần khẳng định Nhà nước là người định hướng, quy hoạch, dẫn đắt, người đối thoại cùng phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hương Thảo) Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hương Thảo)

Về nhiệm vụ 5 năm tới của TP, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho hay phải tập trung cho khối phát triển hạ tầng. Trong đó, với 11 dự án hạ tầng phải chuẩn bị thực hiện để dẫn dắt kinh tế tư nhân như: hạ tầng giao thông, hạ tầng xử lý nước thải, hạ tầng cấp nước, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ… Một nhiệm vụ quan trọng khác là thể hiện vai trò của Nhà nước trong vấn đề quy hoạch hạ tầng và nhân lực, chính sách hỗ trợ về giao đất, thuế, hỗ trợ tiếp thị, xây dựng cơ sở dữ liệu chung… “Khi cơ cấu kinh tế thay đổi, nguồn lực Nhà nước thay đổi thì vai trò quản lý Nhà nước cũng phải chuyển đổi. Phải thiết kế theo hướng đó từ năm 2020” - đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Liên quan quy hoạch các huyện và sử dụng đất, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, vấn đề đặt ra 95% số hộ nông dân tại các huyện của TP được giao đất sản xuất nông nghiệp nhưng không làm nông nghiệp. Đây là quỹ đất lớn nhưng chưa có kế hoạch chuyển đổi chủ động. Cứ để tình trạng đó sẽ dẫn đến xây dựng không phép, gây lúng túng khi quy hoạch. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị công tác quy hoạch cần theo hướng huyện thành quận có nông nghiệp theo lộ trình đã định. Riêng Cần Giờ phải giữ vững chắc vai trò là “lá phổi của TP”. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, môi trường sống rất quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài. Môi trường trong sạch, nhà ở tốt, giao thông tốt thì nhà đầu tư mới tìm đến.

Từ những sai phạm tại một số địa phương thời gian qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước lại làm trái quy định. Vì vậy, phải chấn chỉnh lại người quản lý Nhà nước không được làm trái pháp luật thì từ đó mới yêu cầu nhân dân làm đúng quy định của Nhà nước. “Người làm công tác quản lý Nhà nước có quyền lãnh đạo, có quyền thay mặt pháp luật nhưng không được làm trái pháp luật. Phải khẳng định nguyên tắc đó; lập lại kỷ cương quản lý Nhà nước, giám sát công tác Đảng vẫn phải tiếp tục và làm quyết liệt hơn. Trách nhiệm quản lý của Đảng, chính quyền trước người dân, trước pháp luật phải làm nghiêm túc hơn; không để tình trạng người có quyền quản lý, người có chức vụ về Đảng lại làm trái pháp luật” – đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Sau phần khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 409 - KL TU ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; về chủ đề năm 2020. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ TU ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Báo cáo Tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 1374 - QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo