Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên rõ rệt

Lãnh đạo huyện Cần Giờ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/5, Huyện ủy Cần Giờ đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2019 và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05, chuyên đề hàng năm và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện được chú trọng với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định 5 nội dung đột phá cụ thể để tập trung thực hiện; 35 chi, đảng bộ cơ sở đã xác định 195 công việc đột phá theo định hướng và phù hợp với tình hình điều kiện cụ thể. Qua 3 năm thực hiện nội dung đột phá đã tác động tích cực, tạo chuyển biến về tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt nâng lên rõ rệt, tạo dư luận tốt trong xã hội và được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng thuận góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương.

Tại buổi lễ, có 7 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện được vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm và 70 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 30 tập thể và 43 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Hồng Nga

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo