Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Trách nhiệm của tổ chức đảng ở cơ sở trong thực hiện Kết luận 21-KL/TW

Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Thạnh biểu dương các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 - 2021). (Ảnh minh họa: SGGP)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Kết luận nêu rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII như một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế. Cơ chế kiểm soát quyền lực và chế tài xử lý vi phạm ở nhiều lĩnh vực chưa có hoặc có nhưng chưa cụ thể, hiệu quả thực thi thấp. Hoạt động giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa hiệu quả; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Từ đó, Kết luận nêu 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Ở góc độ tổ chức đảng ở cơ sở (trong đó có chi bộ, đảng bộ cơ sở, chi bộ, đảng bộ bộ phận, cấp ủy từ cơ sở trở xuống…), có thể cụ thể hóa và thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, cấp ủy, đề cao và thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hòa vi quý". Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, liên tục của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Phải thực sự đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Trong yêu cầu này, vai trò của bí thư chi bộ, người đứng đầu cấp ủy là hết sức quan trọng. Trong cơ quan, đơn vị, người đứng đầu về tổ chức đảng cũng thường là người đứng đầu về mặt hành chính, phải thể hiện rõ vai trò nêu gương, có trách nhiệm, nắm chắc các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đồng thời làm lan tỏa, truyền cảm hứng đến các đảng viên cả trong công tác, sinh hoạt đảng và lối sống.

Thứ hai, thực hiện tốt việc quy hoạch, bố trí cán bộ đối với người đứng đầu cấp ủy, cấp ủy viên, đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng. Có khi, dư luận quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng cán bộ ở cơ sở, dù là bí thư chi bộ khu phố hay cấp ủy viên của đảng bộ bộ phận thì cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, "đúng vai, thuộc bài", thật sự làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Đảng đã có chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung, thì cán bộ ở cơ sở cũng rất cần thể hiện tinh thần đó.

Dù ở quy mô nhỏ, vai trò và tác động có thể không lớn nhưng tổ chức đảng và cấp ủy ở cơ sở phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong các mặt công tác. Cần thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu một cách thực chất và hiệu quả; tuyệt đối tránh tình trạng lạm quyền, lộng quyền...

Thứ ba, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong các mặt công tác; phát huy vai trò và nâng cao chất lượng phản biện xã hội, giám sát của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể tại cơ sở. Đặc biệt là sau giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh, cần kiện toàn, củng cố các tổ chức ở cơ sở, gắn với yếu tố kỷ luật, kỷ cương trong việc thay thế những cán bộ không thể hiện tính chấp hành, không hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phù hợp về tuổi tác, trình độ… Song song đó, phát huy vai trò hơn nữa của MTTQ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… trong việc phản biện, giám sát một số hoạt động của tổ chức đảng, của cấp ủy và cá nhân các cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh... Nhiều vấn đề ở cơ sở cần có sự kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa và sớm phát hiện vi phạm, như công tác quản lý địa bàn (an ninh trật tự, cháy nổ, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…), việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, việc tuân thủ Điều lệ Đảng và các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, việc lãnh đạo các đoàn thể… Các hoạt động này gắn trách nhiệm với người đứng đầu trong việc phát huy dân chủ, tính nêu gương, công tác phát triển đảng…

Thứ năm, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Với tính chất gần gũi, gắn chặt với quần chúng, nhân dân ở cơ sở, các tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở phải thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, không chỉ trong việc tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà còn tham gia xây dựng Đảng, thực hiện các chủ trương của cấp ủy cấp trên, các quy định của địa phương và pháp luật của Nhà nước. Quá trình đó liên quan đến việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng, qua đó nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng và khơi dậy tinh thần hăng hái tham gia của người dân ở địa phương, của quần chúng trong đơn vị đối với các phong trào, hoạt động.

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo