Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022

TPHCM và 6 địa phương khác được mở cửa đón khách quốc tế

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/1/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Theo đó, sau khi xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 359/BC-BVHTTDL và ý kiến các Bộ: Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải về đối tượng tham gia Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố: TPHCM, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu triển khai điều chỉnh hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam để phù hợp với các quy định hiện nay, theo tinh thần Nghị quyết số 1555/NQ-CP ngày 18/12/2021 của Chính phủ và công văn số 10688/BYT-CP ngày 8/12/2021 của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, khách du lịch quốc tế khi nhập cảnh phải có thị thực theo quy định để bảo đảm kiểm soát về an ninh và dịch bệnh.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo