Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

TPHCM triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Võ Thị Trung Trinh phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 12/9, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP, việc triển khai dịch vụ bản đồ nền số dùng chung (tạm gọi dịch vụ Gis nền) nhằm cung cấp dịch vụ bản đồ nền số dùng chung để đẩy mạnh việc ứng dụng Gis vào các phần mềm quản lý, tạo lập dữ liệu thuộc tính có kết nối bản đồ Gis. Cung cấp dịch vụ mã địa lý (geocode) thống nhất làm cơ sở chuẩn hóa trường thông tin địa lý cho các lớp cơ sở dữ liệu TP; đây là 1 trục tham chiếu về thuộc tính không gian quan trọng để tích hợp và chồng lớp các lớp dữ liệu khi tích hợp về kho dữ liệu dùng chung; tạo lập môi trường để chia sẻ dữ liệu các lớp dữ liệu trên một nền thống nhất.

Về kế hoạch triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của TP, giai đoạn 1: Thuê dịch vụ bản đồ nền của nhà cung cấp dịch vụ bản đồ, đánh giá đảm bảo yêu cầu; trên cơ sở đó thực hiện biên tập bổ sung các lớp, trường thông tin đã được các Sở chuyên ngành phê duyệt và cung cấp, chia sẻ cho dịch vụ bản đồ số dùng chung làm cơ sở dữ liệu đầu kỳ phục vụ triển khai dịch vụ.

Giai đoạn 2: Sở Thông tin và Truyền thông TP sẽ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường TP để tham mưu cho UBND TP phương án xây dựng bản đồ số dùng chung cho TP. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Võ Thị Trung Trinh cho biết: TPHCM đã ban hành kế hoạch xây dựng kho dữ liệu dùng chung trên 3 nền tảng là người dân, doanh nghiệp và bản đồ. Đến nay, TP đã triển khai thực hiện nội dung liên quan đến người dân là dân cư và hộ tịch, dự kiến tháng 6/2020, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về người dân. Đến thời điểm này, còn một cơ sở dữ liệu rất quan trọng mà TP đang gấp rút làm, vì vấn đề nhu cầu triển khai ứng dụng của TP, cũng như nhu cầu triển khai đề án đô thị thông minh, đó là kho dữ liệu dùng chung liên quan bản đồ số.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Võ Thị Trung Trinh, mục đích chung của TP trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2025; đặc biệt đến cuối năm 2020, TP phải vận hành được một số cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó có 3 cơ sở dữ liệu phải vận hành được, đó là cơ sở dữ liệu về người dân, cơ sở dữ liệu về bản đồ, cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.

Hiện nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ trọng tâm của TP, nhiệm vụ chung của các sở, ngành, quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông TP với vai trò được UBND TP phân công tham mưu vấn đề này nên mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các đơn vị. Bởi vì, hiện nay, hiện trạng chung của TP, một ứng dụng có liên quan đến sử dụng bản đồ (có nghĩa là TP sử dụng một bản đồ) và trên cơ sở như vậy khi TP cần tích hợp những loại cơ sở dữ liệu lại hết sức khó khăn. Từ thực trạng chung đó, TP quyết định phải có một bản đồ số dùng chung của TP và bản đồ này được cập nhật thường xuyên để phản ảnh đúng hiện trạng của TP. 

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo